BigBoard

Skupina BigBoard je největším poskytovatelem venkovních reklamních ploch v České republice. Vlastní více než 50 % podílu na českém reklamním trhu. K roku 2019 spravovala konsolidovaná aktiva v hodnotě téměř 4 miliardy korun a míra cizích zdrojů dosahovala 3,6 miliardy korun.

Výnosy z emise dluhopisů plánuje společnost BigBoard Praha a.s. použít primárně na refinancování zadluženosti ze stávající úvěrové smlouvy v rozsahu až 730 milionů korun. Zbytek finančních prostředků je určeno na financování nových obchodních příležitostí skupiny BigBoard.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2020)

JOJ Media House, a.s. 60 %
Ing. Richard Fuxa 20 %
TOUZIMSKY MEDIA, a.s. 20 %

Ekonomické ukazatele

20192018
Aktiva celkem3 964 424 2 236 534
Vlastní kapitál331 432 479 997
Cizí zdroje3 632 9921 756 537
Výsledek hospodaření před zdaněním- 142 424 106
Výsledek celkem za účetní období - 143 045- 17 920
Hodnoty uvedeny v tisících Kč.

Vydané dluhopisy