Červenec na dluhopisovém trhu

Červenec byl co do počtu nových dluhopisů o dost slabší, než měsíc minulý. Slabá je i celková kvalita, neboť drtivá většina firem nemyslela na jakoukoliv ochranu investorů ve formě kovenantů (omezení). Nový nebo aktualizovaný dluhopisový prospekt vydaly tyto společnosti:

MSI Capital s.r.o.
MITIDO group s.r.o.
ŠtěpánekAuto Investment s.r.o.
e-Finance, a.s.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
DRFG TelcoBond Investment s.r.o.

MSI Capital s.r.o.

První společnost, která v červenci emitovala nové dluhopisy, je MSI Capital s.r.o., česká developerská společnost, která chce realizovat projekty především na území Prahy, Brna a v jejich přilehlém okolí. Investuje do rezidenčních i komerčních nemovitostí. Je součástí skupiny MSI a té jsme se v minulosti již věnovali.

Dluhopisy budou zajištěny zástavním právem k 90% obchodnímu podílu na společnosti. Zároveň jsou opatřeny těmito kovenanty:

 • vlastní zdroje nebudou tvořit méně než 20 % celkových aktiv
 • povinnost udržovat dostatečné peněžní prostředky na bankovních účtech minimálně ve výši jedné splátky úrokových výnosů z dluhopisů.

30 % finančních prostředků má být půjčeno společnosti MS Ruzyňská, s.r.o. na financování projektu RD Ruzyně a dalších 60 % výtěžku společnosti MS Trnitá 2, s.r.o. na realizaci developerského projektu Trinitá 2. Zbytek půjde na další rozvoj podniku.

Nový prospekt pouze navazuje na dluhopisový program z roku 2020, kdy společnost emitovala dluhopisy v objemu 120 milionů korun, ze kterých se jí podařilo upsat 92,9 milionů korun. 89,2 milionů korun z tohoto výtěžku bylo použito na financování projektů Pod Ďáblickou hvězdárnou, Trnitá 2, RD Letňanská a RD Ruzyně. Zbývajících 3,7 milionů korun šlo na provozní potřeby.

Aktuální emise:

Název dluhopisů: MSI Capital I – 5,8/25
ISIN: CZ0003526485
Objem: 120 000 000 Kč
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: 10 000 Kč
Úroková sazba: 5,8 %
Datum emise: 15. 7. 2020
Den konečné splatnosti: 15. 7. 2025

MITIDO group s.r.o.

MITIDO group s.r.o. je součástí investiční skupiny MITIDO, která investuje do nemovitostí na území České republiky a Slovenska. Skupina vlastní celkem 182 nemovitostí v celkové hodnotě 2,75 miliard. Největší část jejího portfolia zaujímají komerční nemovitosti, investuje však také do rodinných a bytových domů a pozemků. Skupina se zaměřuje především na Brno, kde je soustředěno 72 % jejích investic.

Firma to na dluhopisovém trhu zkoušela už před rokem, kdy v rámci svého dluhopisového programu na 1 miliardu korun poptávala celkem 200 milionů ve dvou emisích. Z celkové částky však upsala pouze 8 550 000 korun.

V červenci 2021 vydala v rámci stejného dluhopisového programu druhý prospekt, který je zatím bez emise. Dluhopisy budou nezajištěné a nebudou obsahovat kovenanty. Způsob využití výtěžku firma neupřesnila.

ŠtěpánekAuto Investment s.r.o.

ŠtěpánekAuto Investment s.r.o. je účelová společnost na emisi dluhopisů. Patří do skupiny ŠtěpánekAuto, kterou vlastní Petr Štěpánek. Skupina se věnuje prodeji a odkupu automobilů.

Firma ŠtěpánekAuto Investment s.r.o. vydala v červenci prospekt schválený 16. 7. 2021 Českou národní bankou, který navazuje na dluhopisový program z roku 2020. V rámci tohoto dluhopisového programu firma vydala 9 emisí s nabídkou dluhopisů za 92 milionů korun, z nichž zatím upsala 73,75 milionů korun. Dluhopisový program je do výše 200 milionů korun. Aktuální prospekt je zatím bez emise, dluhopisy budou nabízeny jako nezajištěné a bez kovenantů. Skupina chce výtěžek z dluhopisů investovat do nových skladových zásob, případně k nákupu nemovitostí z důvodu rozšíření prodejních prostor. Dále k refinancování minulých úvěrů.

e-Finance, a.s.

e-Finance a.s. je mateřská společnost investiční skupiny, která investuje na realitním trhu. Investuje nejen do nákupu nemovitostí, ale také do developmentu a do jiných developerských společností. V roce 2019 dosahovala aktiva této společnosti výše téměř 700 milionů korun.

V červenci vydala firma aktualizovaný prospekt na dluhopisový program z roku 2020 na 1 miliardu korun, ke kterému přidala tři další emise. Dluhopisy jsou nezajištěné a neobsahují kovenanty. Výtěžek má být použit na další rozvoj aktivit firmy, konkrétní projekty ale nebyly uvedeny.

 • Název dluhopisů: Dluhopisy e-Finance Property SE 20
  ISIN: CZ0003533705
  Objem: 12 000 000 Kč
  Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: 30 000 Kč
  Úroková sazba: 4,5 % p. a.
  Datum emise: 9. 2021
  Den konečné splatnosti: 1. 4. 2025
 • Název dluhopisů: Dluhopisy e-Finance Property SE 21
  ISIN: CZ0003533671
  Objem: 12 000 000 Kč
  Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: 30 000 Kč
  Úroková sazba: 5,6 % p. a.
  Datum emise: 10. 2021
  Den konečné splatnosti: 1. 10. 2028
 • Název dluhopisů: Dluhopisy e-Finance Property SE 22
  ISIN: CZ0003533689
  Objem: 12 000 000 Kč
  Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: 30 000 Kč
  Úroková sazba: 4,5 % p. a.
  Datum emise: 10. 2021
  Den konečné splatnosti: 1. 5. 2025

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Další, kdo si v červenci šel na dluhopisový trh pro peníze, byla česká bankovní pobočka mezinárodní skupiny UniCredit. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. poskytuje komplexní bankovní a finanční služby v České republice a na Slovensku. V roce 2019 vlastnila 126 poboček a aktiva v hodnotě 687 miliard korun. Její čistý zisk v tomto roce přesáhnul 10 miliard korun.

V červenci vydala prospekt na 100 miliard korun s dobou trvání na 30 let, který byl dne 28. 7. schválen Českou národní bankou. Dluhopisy budou nezajištěné, do doby jejich splacení se ale společnost zavázala k nezřízení zajištění jakýchkoliv jiných budoucích dluhů. Prospekt je zatím bez emise.

DRFG TelcoBond Investment s.r.o.

28. 7. 2021 si nechala schválit prospekt Českou národní bankou také společnost DRFG TelcoBond Investment s.r.o. z investiční skupiny DRFG. Na něj může nabídnout dluhopisy až za 2 miliardy korun. První emise již proběhla, 1. srpna emitovala společnost dluhopisy v objemu 300 milionů korun úročené pěti procenty. Od roku 2020 vydaly firmy ve skupině DRFG prospekty na celkem 8 miliard korun.

DLUHOPISY DRFG TelcoBond I.21 – 2021 – 2026, 5 %
ISIN: CZ0003533796
Objem: 300 000 000 Kč
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: 50 000 Kč
Úroková sazba: 5 % p. a.
Datum emise: 1. srpna 2021
Den konečné splatnosti: 1. 8. 2026

Dluhopisy nejsou zajištěné, ani neobsahují nadstandardní ochranu investorů v podobě kovenantů. Zaujmou však náklady na úpis, které se pohybují kolem 10 %. Jednatel DRFG Telco Roman Řezníček uvedl, že společnost chce výtěžek investovat do projektů telekomunikační infrastruktury. Letos dokončila výstavbu páteřní optické sítě přes území Slovenska a do podobných projektů ve střední a jižní Evropě chce investovat i nadále.[1]

 

 

[1] https://www.e15.cz/dluhopisy/dluhopisovy-hon-podesate-skupina-drfg-si-hodla-pujcit-az-dve-miliardy-na-rozvoj-byznysu-1382611