UniCredit Bank

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. je členem mezinárodní bankovní skupiny UniCredit, která působí po celé Evropě. Poskytuje komplexní bankovní produkty a služby na území České republiky a Slovenska. K roku 2019 vlastnila společnost aktiva v hodnotě 687 miliard korun.

Důležité informace

Vlastnická struktura (březen 2021)

UniCredit S.p.A. 100 %

Ekonomické ukazatele

20192018
Aktiva celkem686 593671 615
Vlastní kapitál78 61375 739
Cizí zdroje607 980595 876
Výsledek hospodaření před zdaněním12 60511 033
Hodnoty uvedeny v milionech Kč.

Vydané dluhopisy