MITIDO group

MITIDO group s.r.o. je investorská společnost, která se věnuje investicím do realitních projektů na území České republiky a Slovenska. Je součástí investiční skupiny MITIDO, kterou vlastní Ing. Richard Miklós (40 %), Ing. Martin Doucha (30 %) a pan Matúš Tirpák (30 %).

Skupina vlastní celkem nemovitosti v celkové hodnotě 2,75 miliard. Investuje do komerčních nemovitostí, rodinných a bytových domů i pozemků. 72 % jejích investic tvoří brněnské projekty.

Firma zatím vydala dva dluhopisové prospekty. První v roce 2020 o dvou emisích ve výši 200 milionů korun, ze kterých upsala 8,55 milionů korun. Letos vydala druhý prospekt, který je zatím bez emise.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2020)

Ing. Richard Miklós 40 %
Ing. Martin Doucha 30 %
Pan Matúš Tirpák 30 %

Ekonomické ukazatele

20202019
Aktiva celkem3 371281
Vlastní kapitál-67101
Cizí zdroje3 438180
Provozní výsledek hospodaření-1401
Výsledek hospodaření před zdaněním-1681
Hodnoty uvedeny v tisících Kč.

Vydané dluhopisy