Bondshow: SINCOM Capital

SINCOM Capital a.s. je česká společnost, která plánuje investovat na realitním trhu ve vybraných zemích Evropské unie, zejména na území České republiky. Byla založena loni v dubnu a má dva akcionáře, kterými jsou Lenka Macurová (nar. 4. 4. 1975), která ve společnosti drží 90% podíl, a PhDr. Juraj Šedovič (nar. 19. 6. 1962) vlastnící zbylých 10 %. Dozorčí rada společnosti má jednoho člena, kterým je Ludmila Šedovičová (nar. 19. 11. 1971), manželka jednoho z akcionářů a členů představenstva. K datu vydání prospektu (únor 2022) nebyla tato firma součástí žádné skupiny, v budoucnu ale k dílčím realitním projektům plánuje zakládat účelové projektové společnosti.

Investiční strategií společnosti bude nákup nemovitostí, jejich rekonstrukce a následný odprodej nebo pronájem. Jednat se bude především o investice do bytových, administrativních, průmyslově využitelných a logistických prostor a stavebních pozemků. K únoru 2022 však neměla konkrétní představu o svých budoucích investicích. Svoji podnikatelskou činnost bude firma financovat výlučně z prostředků z jednotlivých emisí. K únoru 2022 neměla žádné závazky. Na svých stránkách uvádí, že fungnuje zároveň i jako architektonická a realitní kancelář.

Podle webových stránek již aktuálně nějaké projekty realizuje. Na webu dává k nahlédnutí tuto „ukázku“.  Dluhopisový program si totiž nechala schválit na částku 2.5 miliardy korun:

 

 

Přestože SINCOM Capital není podle prospektu ani obchodního rejstříku součástí žádné skupiny, její majitelé vlastní několik dalších firem se značkou „Sincom“, které rovněž investují do realit. Jedná se o:

SINCOM – Investment Company a.s. – Tato firma podle údajů na svých webovkách podniká v oboru již od roku 1994 (podle informací z OR ale vznikla v roce 2019). Podle webu dluhopisy.net je součástí „významné investiční realitní skupiny SINCOM Capital a.s.“. Ta ale podle prospektu z února není součástí žádné skupiny.

Kromě toho, že se specializuje na investice na realitním trhu a prodává dluhopisy, se na webu této společnosti člověk nedozví nic. Navzdory tomu, že je podle svých slov na trhu od roku 1994, nenajdeme na stránkách ani jeden investiční projekt, kterého se účastnila. Jen obecné řeči. Hospodářské výsledky firma zatím nezveřejnila za žádný rok. (vlastníci Lenka Macurová (50 %) a Juraj Šedovič (50 %)

SINCOM – Divize bytových domů s.r.o. – Tato firma se na svých webových stránkách prezentuje jako „dceřiná společnost nadnárodního holdingu SINCOM – Investment Company“, přestože ji podle údajů z OR vlastní ATS Company. Na webu opět jen propaguje dluhopisy a uvádí, že investuje v realitách, konkrétně v bytových domech v Praze a okolí. Nic konkrétnějšího. Vznikla v březnu 2020 a hospodářské výsledky nezveřejnila za žádný rok. (vlastník ATS Company a.s., konečný vlastník Lenka Macurová 90 %)

SINCOM – Divize obchodu s.r.o. – Tato firma vznikla v roce 2006 a finanční výsledky nezveřejnila za žádný rok. (vlastníkem je ATS Company a.s. / konečným vlastníkem Lenka Macurová 90 %)

SINCOM-Divize eko staveb s.r.o. Tato firma vznikla v roce 2019 a hospodářské výsledky nezveřejnila za žádný rok. Podle webu emitenta SINCOM Capital se má věnovat ekologickým stavbám. (vlastníky jsou Lenka Macurová (50 %) a Juraj Šedovič (50 %)

SINCOM – Gems Investment Company a.s. Tato firma vznikla v roce 2020 a hospodářské výsledky nezveřejnila za žádný rok. (vlastníkem je Lenka Macurová 65 %)

SINCOM Property Investment a.s. Tato firma vznikla v roce 2021 a hospodářské výsledky nezveřejnila. (vlastníkem je Lenka Macurová 95 %)

SINCOM Holding a.s. Tato firma vznikla v březnu 2020 a dosud nezveřejnila žádné hospodářské výsledky. Podle webu emitenta SINCOM Capital má zaštiťovat nákup a prodej pozemků. (vlastníkem je Lenka Macurová 90 %)

ATS Company a.s. – Další firma, která na svých webových stránkách propaguje dluhopisy, jejichž výtěžek investuje do realit v oblasti Prahy a blízkého okolí. Podle informací na webu je na trhu od roku 2007. Víc se ze stránek nedozvíte. Podle posledních zveřejněných finančních výsledků v OR z roku 2018 vlastnila majetek za 1,6 milionu korun a za daný rok měla ztrátu 5 tisíc a žádný obrat. (vlastníkem je Lenka Macurová 90 %)

ATS Real s.r.o. – Tato firma vznikla v roce 2007. Podle webu emitenta SINCOM Capital se má tato firma věnovat projekční a realizační činnosti se zaměřením na moderní vilové domy. Podle posledních zveřejněných finančních výsledků v OR z roku 2018 vlastnila majetek za 12 milionů korun a měla zisk 5 tisíc a obrat 573 tisíc korun. (vlastníkem je ATS Company a.s. 100 % / konečným vlastníkem Lenka Macurová 90 %)

ATS Moravia Invest s.r.o. – Tato firma vznikla v roce 2020. Podle webu emitenta SINCOM Capital se má věnovat pozemkům, inženýrským sítím a stavebním řízením. Dosud nezveřejnila žádné hospodářské výsledky. (vlastníkem je ATS Company a.s. 100 % /konečným vlastníkem Lenka Macurová 90 %)

GOLDEN DIVA s.r.o.: Tato firma provozuje e-shop s oblečením (a prodává dluhopisy). Vznikla v březnu 2021 a dosud nezveřejnila žádné hospodářské výsledky. Vlastníkem je Lucie Macurová (nar. 2003) 50 % a SINCOM Holding a.s. 50 %. Lenka Macurová v této firmě vystupuje jako jednatel.

Tyto firmy vydávají (podlimitní) dluhopisy, pro které existují konkrétní webové stránky. Ty provozuje firma Investiční centrum dluhopisů s.r.o., kterou vlastní ATS Company (jedna z firem uvedených výše). V emisních podmínkách jednotlivých dluhopisů spolu tyto firmy nejsou nijak provázané než tím, že mají společné konečné vlastníky. Všechny tyto firmy sídlí na jedné ze dvou adres – Tovačovského 92/2 a Žitná 562/10.

Lenka Macurová a Juraj Šedovič se dále angažují ještě v těchto firmách:

 • BOSS Financial Company a.s.
 • Zbyhněv Sosna Autotransport Sosna & syn s.r.o. a ATS Real s.r.o.
 • ATS INVEST HOLIDAY RESORT a.s. v likvidaci
 • SLAVIA DEVELOPMENT s.r.o.
 • INFORMAX, spol. s r.o. “ v likvidaci „

 

Dluhopisy:

V únoru vydala společnost SINCOM Capital a.s. svůj první dluhopisový program, na který může vydat bondy až za 2,5 miliardy korun. Program je na patnáct let a dluhopisy v něm budou vydávány jako nezajištěné a bez jakéhokoliv ošetření rizik. V dubnu 2022 pak v rámci této emise vydala své první dluhopisy:

CZ0003539801, 7,25 %, 150 000 000 Kč, splatné 2032 (10 let)

Čistý výtěžek emise odhaduje firma na 146 850 000 korun. Dluhopisy mají financovat její budoucí činnost, tedy investice na realitním trhu.

 

Ekonomika:

SINCOM Capital a.s. vznikla v dubnu 2021. K 30. listopadu 2021 vlastnila majetek za 2 miliony korun, který tvořil základní kapitál. Od svého vzniku nevykonávala žádnou činnost.

 

Závěr:

Zlo dluhopisového trhu v ryzí čistotě:

 • velké množství firem, které zpravidla nevykonávají žádnou činnost
 • netransparentnost firem ve skupině, nezveřejňování výsledků
 • dluhopisy vydává společnost bez jakéhokoliv majetku či historie
 • ..ale jde si pro 2,5 miliardy a její dluhopisy nenabízí žádné ošetření rizik
 • ty jsou desetileté a nabízejí úrok 7,25 %, který absolutně nereflektuje podstupované riziko
 • podnikatelský záměr typický pro tento typ dluhopisových emitentů („Půjčte nám peníze a my s nimi zkusíme něco vymyslet. V oblasti realit, samozřejmě.“)
 • téměř žádné dohledatelné zkušenosti
 • velké množství zavádějících a lživých informací