SINCOM Capital

SINCOM Capital a.s. je nová společnost, která plánuje investovat na realitním trhu ve vybraných zemí Evropské unie, zejména na území České republiky. Své investice plánuje směřovat především do bytových, administrativních, průmyslově využitelných a logistických prostor a stavebních pozemků.

K uskutečnění těchto cílů vydala v únoru nové dluhopisy, konkrétní podnikatelské plány ale k tomuto dni nemá. Firmu vlastní z 90 % Lenka Macurová, a zbylých 10 % PhDr. Juraj Šedovič.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2022)

Lenka Macurová 90 %
PhDr. Juraj Šedovič 10 %

Ekonomické ukazatele

SINCOM Capital a.s.31. 11. 2021
Aktiva celkem2 000
Základní kapitál2 000
Cizí zdroje0
Výsledek hospodaření za účetní období0
Hodnoty v tis. Kč

Vydané dluhopisy

 • 1. Základní prospekt SINCOM Capital a.s. (2022)

  Celkový maximální objem: 2 500 000 000 Kč

  1. prospekt (2022)

  Emise

  CZ0003539801

  CZ0003539801, 7,25 %, 150 000 000 Kč, splatné 2032 (10 let)

  CZ0003539801

Dokumenty