SINCOM Capital

SINCOM Capital a.s. je společnost, která vznikla 1. května 2021. Investuje na realitním trhu do apartmánů v zemích na Blízkém a Středním východě, které developuje a pronajímá nebo prodává. Firmu vlastní Lenka Macurová, (90 %).

Důležité informace

Vlastnická struktura (2022)

Lenka Macurová – 90 %

Ekonomické ukazatele

SINCOM Capital a.s.31. 11. 2021
Aktiva celkem2 000
Základní kapitál2 000
Cizí zdroje0
Výsledek hospodaření za účetní období0
Hodnoty v tis. Kč

Vydané dluhopisy

 • 1. Základní prospekt SINCOM Capital a.s. (2022)

  Celkový maximální objem: 2 500 000 000 Kč

  1. prospekt (2022)

  Emise

  CZ0003539801

  CZ0003539801, 7,25 %, 150 000 000 Kč, splatné 2032 (10 let)

  CZ0003539801

Dokumenty