Bondshow: J&T ARCH CONVERTIBLE

J&T ARCH CONVERTIBLE SICAV ze skupiny je J&T je investičním fondem. Tento fond určený kvalifikovaným investorům vznikl letos 10. srpna a jak už název napovídá, patří do široké skupiny J&T, kterou vlastní kyperská J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED. Cílem tohoto fondu je investovat do akcií J&T ARCH INVESTMENTS CZK (ISIN CZ0008044856), který spadá pod FKI J&T ARCH INVESTMENTS SICAV.

Na konci prvního letošního pololetí činila celková aktiva tohoto podfondu 25,3 mld. Kč (meziroční růst o 342 %). Největší podíl aktiv (61,3 %) představuje investice do nepřímého 44% podílu ve společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s., prostřednictvím investice do fondu J&T ALLIANCE SICAV.

 

Podíl aktiv: Investice:
61,3 % energetický sektor: nepřímý 44% podílu ve společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. (prostřednictvím investice do fondu J&T ALLIANCE SICAV.)
17,1 % směnky emitovaných společností J&T Private Equity B.V., směnky jsou splatné do 12 měsíců a slouží k řízení likvidity trhu.
5,3 % sektor e-commerce představující nepřímý 4,17% podíl ve společnosti Rohlik Group a.s. (prostřednictvím investice do fondu JTFG Fund I SICAV, a.s.) a nepřímý 44% podíl ve společnosti EC Investments a.s. vlastnící společnosti podnikající pod obchodními značkami Heureka nebo Košík.cz (prostřednictvím investice do fondu J&T ALLIANCE SICAV, a.s.).
3,4 % sektor maloobchodu: nepřímý 100% podíl ve společnosti Terno real estate s.r.o. na Slovensku a nepřímý 25% podíl ve společnosti SUPRATUC2020, společného podniku s přední španělskou maloobchodní skupinou Eroski ve Španělsku (prostřednictvím investice do fondů Sandberg Investment Fund a J&T ALLIANCE SICAV, a.s.)
3,2 % development: podíl v logistickém parku v Ostravě-Mošnově, a dále projekty výstavby retail parků a podíl v rezidenčním projektu u slovenského města Sliač (prostřednictvím fondu J&T PROPERTY OPPORTUNITIES SICAV, a.s)
2,5 % hotovost
2,4 % investice do profesionálního sportu, představující nepřímý 44 % podíl ve společnosti 1890s vlastnící 26,98 % ve fotbalovém klubu West Ham United a 99,9 % podíl ve fotbalovém klubu AC Sparta Praha. (prostřednictvím fondu J&T ALLIANCE SICAV, a.s.)
1,7 % investice do výnosových nemovitostí zahrnující dva logistické areály s celkovou pronajímatelnou plochou 25 tisíc metrů čtverečních a k datu vyhotovení prospektu se 100 % obsazeností mezinárodními nájemci. (prostřednictvím fondu J&T PROPERTY OPPORTUNITIES SICAV, a.s.)
1,5 % investice do bankovnictví a finančních služeb, které představuje nepřímá investice do akciového fondu Petrus Advisers Investment Inc s long/short investiční strategií zaměřený na veřejně obchodované akcie. (prostřednictvím fondu JTFG FUND I SICAV, a.s.)
1,3 % investice do speciální chemie prostřednictvím nabytí minoritního podílu do společnosti Venator Materials, PLC, která je předním světovým výrobcem titanové běloby a chemických aditiv
0,1 % investice do sektoru školství (23 % podíl ve společnosti JK Education, s.r.o.) a do sektoru IT (minoritní podíly ve společnostech TITANS freelancers, s.r.o., a Daktela s.r.o.).

 

 

Dluhopisy:

 1. října vyšel tomuto fondu prospekt na dluhopisovou emisi v objemu 1 mld. Kč (která může být navýšena na dvojnásobek) s desetiletou splatností (2032). Jmenovitá hodnota každého dluhopisu činí 1 Kč a minimální částka úpisu pak 500 Kč.

CZ0008044856, variabilní výnos, 1 000 000 000 Kč, splatnost 2032 (10 let)

Dluhopisy fond vydává za účelem financování své investiční strategie, kterou je jak již bylo uvedeno je investování do akcií podfondu Arch CZK. Manažerem a administrátorem prospektu je J&T BANKA. Parametry dluhopisy připravovala společnost J&T IB and Capital Markets.

Dluhopisy je možné směnit za podkladové akcie podfondu Arch CZK. Doloží-li vlastník dluhopisů emitentovi, že splňuje podmínky pro nabytí těchto akcií (tedy především, že je kvalifikovaným investorem), může emitenta požádat o výměnu dluhopisů za tyto akcie v množství určeném jako součin počtu vyměňovaných dluhopisů a konverzního poměru (který pro tyto akcie činí 0,8, ale může být pro účely výměny upraven). Tedy jinými slovy, pokud by chtěl emitent směnit svých tisíc dluhopisů (JH 1 Kč), získal by podle konverzního poměru ve výši 0,8 celkem 800 akcií podfondu Arch.

Úrokový výnos je variabilní. Není však určován referenčními sazbami, ale podle zhodnocení akcií podfondu Arch CZK. Vznik práva na variabilní úrokový výnos je tak závislý na vývoji hodnoty těchto akcií. Výsledný úrok se získá z následujícího vzorce V = (CIA * KP) – ND, přičemž:

 • V znamená variabilní úrokový výnos dluhopisu
 • CIA znamená poslední aktuální hodnotu podkladové akcie vyhlášenou administrátorem podfondu Arch CZK před rozhodným dnem pro výplatu (den, který o 30 dní předchází den výplaty, tedy 30 dní před konečnou splatností)
 • KP znamená konverzní poměr, tj. 0,8
 • ND znamená jmenovitou hodnotu dluhopisu

 

Ze vzorce vyplývá, že právo na výnos vzniká jen tehdy, pokud aktuální hodnota akcie přesáhne v relevantní rozhodný den pro výplatu částku 1,25 Kč. V opačném případě výsledek vychází nulový nebo záporný a právo na variabilní úrokový výnos nevznikne. Podle tohoto pravidla by nárok na zisk investorům podle dosavadního zhodnocení podfondu doposud nevznikl.

Nejvyšší hodnota podfondu Arch CZK dosáhla k 30. 6. 2022 (novější data nejsou) hodnoty 1,21 Kč. Akcie vykázaly k 30. 6. 22 zhodnocení 20,6 % od data založení, 9,4 % za posledních 12 měsíců a 4,0 % od začátku roku, jak znázorňuje následující graf.

Variabilní úrokové výnosy jsou splatné ke dni konečné splatnosti dluhopisů. Kvalifikovaný investor, který své dluhopisy vymění za podkladové akcie, nárok na výnosy z dluhopisů ztrácí.

 

Emise nenabízí zajištění, emitent se ale zavazuje, že:

 1. až do dne poslední žádosti o konverzi vlastnit podkladové akcie alespoň v počtu odpovídajícím součinu počtu dluhopisů, které vlastní kterýkoliv vlastník dluhopisů odlišný od emitenta a od jejichž vydání uplynulo alespoň 6 měsíců, a konverzního poměru.
 2. veškeré transakce realizované s osobami, které jsou ovládány stejnou osobou jako emitent, budou sjednány za podmínek běžných v obchodním styku.
 3. až do úplného splacení všech dluhů z dluhopisů nedojde ke vzniku nebo zvýšení zadluženosti emitenta, s výjimkou podřízených dluhů a dluhů, které vzniknou za účelem splacení všech dluhů z dluhopisů
 4. až do úplného splacení všech dluhů z dluhopisů budou veškeré úvěry a zápůjčky získané emitentem od jeho jediného akcionáře podřízeny veškerým dluhům z dluhopisů
 5. uveřejní a zpřístupní vlastníkům dluhopisů:
  • své výroční zprávy a roční účetní závěrky
  • své pololetní zprávy a pololetní neauditované účetní závěrky
  • oznámení, že nenastal žádný případ porušení povinnosti po skončení každého účetního období
  • informace a dokumenty vyžadované emisními podmínkami
  • všechny informace jim předkládané ČNB a BCPP v souvislosti s dluhopisy

 

Závěr:

Vůbec poprvé na Dluhopisáři analyzujeme fond, a to konkrétně podfond Arch CZK ze skupiny J&T. Jedná se o dlouhodobou investici s variabilními výnosy, které se odvíjí od úspěšnosti podfondu Arch CZK a které jsou splatné až společně s jistinou za deset let. Investor by měl mít na paměti, že emisní podmínky umožňují emitentovi splatit dluhopisy předčasně, on ale právo požádat o předčasné splacení nemá (v případě neporušení kovenantů ze strany emitenta) a výnosy z úroků dostane až za deset let s jistinou.

Podfond má diverzifikované portfolio solidních firem. Většinu majetku (61 %) má vázanou v EPH, kterou jsme analyzovali dříve tento rok. Mezi další patří společnosti z oblasti e-commerce jako Rohlík.cz nebo Heuréka. Investuje také do nemovitostí se zaměřením na průmyslové haly a retail parky, kterým se v uplynulých letech dařilo. Kvůli řízení likvidity má podfond další 2 % uložená v hotovosti a 18 % ve směnkách mateřské společnosti. Úspěšné portfolio potvrzuje cena akcií, která od založení v roce 2020 vykazuje růstový trend (akcie podfondu se za dva roky existence zhodnotily o bezmála 21 %). Dluhopisy můžete za akcie tohoto fondu i přímo směnit, tím se ale připravíte o veškeré výnosy z nich a navíc musíte být kvalifikovaným investorem.

J&T si tímto krokem otevírá další cestu, jak přilákat investory na financování svého podnikání. Zajímalo by nás, kolik procent investorů umí popsat konstrukci tohoto nástroje, do kterého svěřují své peníze. Za nás je totiž dost složitá. A musíte být fanouškem aktivit této skupiny.