PREMIUMBondshow: Avant Financial Group

Avant Financial Group vedená Markem Unčovským je jeden z těch dlouhodobějších „zákazníků“ českého dluhopisového trhu. Kapitál přes nadlimitní emise sbírá od roku 2017, přičemž až do března minulého roku byla známá jako RN Solutions. Ke změně názvu údajně došlo kvůli snaze sjednotit názvy ve skupině Avant, do které tato firma patří. V rámci této skupiny je obecně nejznámější AVANT investiční společnost, která je s více než 100 miliardami korun ve správě jedním z největších správců majetku u nás. Nejedná se ale o jeden ucelený holding, obě firmy pojí pouze společný majitel.

Společnost Avant Financial Group vznikla 1. listopadu 2011 a Unčovský (nar. 14. 3. 1972) v ní drží 95 % akcií. Jejím majetkem jsou hlavně investiční akcie v několika fondech, od čehož se odvíjí také její činnost, kterou je správa svých aktiv. Vlastní také tyto dceřiné společnosti:

 

Část vybraných peněz z dluhopisů jim půjčuje, stejně jako některým třetím stranám:

 

Všechny dceřiné společnosti jsou velikostí spíše nevýznamné. Pět z nich nevykonává žádnou podnikatelskou činnost, zbytek dceřiných firem bylo na konci 2022 předlužených a ztrátových. K 31.12.2022 měly následující ekonomiku:

EPC Motol, s.r.o.:

LEVITY INVESTMENT a.s.:

City Congress, s.r.o.:

P.V. Service, spol. s.r.o.:

ALTOMA spol. s r.o.:

 

Investiční fondy:

Největší expozici (cca 514 milionů) měla firma k 30.6.2023 v developerském fondu Nemomax určeném pro kvalifikované investory. Tento FKI existuje na trhu od roku 2017 a zaměřuje se na rezidenční a rekreační projekty. Aktuálně má rozpracované čtyři projekty, a to v Praze, Vrchlabí, v Mladé Boleslavi a na Lipně.  K 30. říjnu 2023 v něm měli investoři uloženo 907 milionů korun. V roce 2022 jim fond přinesl 7,83 % a loni do srpna 6,66 %, přičemž od založení v roce 2017 vynáší průměrně 8,08 %. Marek Unčovský, vlastní 100 % zakladatelských akcií. I tento fond se financuje dluhopisy, v prosinci 2023 vydal prospekt na nezajištěné pětileté dluhopisy v objemu 200 milionů za 9 % ročně.

Druhým fondem je AVANT GROUP SICAV, do kterého měl emitent expozici cca 197 milionů korun na konci 1. pololetí 2023. Tento fond vlastní jako hlavní aktivum 98% podíl ve společnosti AVANT investiční společnost a mimo tuto pozici nemá žádné významnější další aktivity. Emitent má tedy přeneseně expozici 197 milionů korun do AVANT IS.

Emitent vlastní také 100 % investičních akcií fondu AVANT ENERGY SICAV (dříve RN TECH SICAV), který investuje do společností z oblasti stravování, energetiky a technických oborů. Dále vlastní 100 % preferenčních akcií fondu kvalifikovaných investorů Avant Loan SICAV. Jeho účelem je fondům pod správou AVANT IS zjednodušit financování nových projektů poskytováním krátkodobých a střednědobých zajištěných úvěrů. Tyto úvěry jsou dostupné výhradně investičním fondům z AVANT IS a jejich dceřiným společnostem. Jedná se o relativně stále nový fond se vznikem v srpnu 2022.

Avant Financial Group vlastní ve fondech investiční akcie dvojího typu. Prioritní investiční akcie, se kterými je spojeno právo na určitý minimální výnos bez ohledu na vývoj fondového kapitálu ovšem jejich maximální výnos je na druhé straně vždy jistým způsobem zastropován, a výkonnostní investiční akcie, se kterými toto právo na minimální výnos spojeno není, a které jsou tedy v případě nepříznivého vývoje hodnoty fondového kapitálu rizikovější, ovšem na druhé straně nemají maximální výnos zastropován, a v případě příznivého vývoje hodnoty fondového kapitálu mohou nést firmě podstatně vyšší výnos než prioritní investiční akcie.

Firma se na řízení žádného ze zmíněných fondů přímo nepodílí (maximálně skrze investiční výbor). Fondy Nemomax SICAV a AVANT ENERGY SICAV jsou řízeny a spravovány společností AVANT IS. V případě fondu Nemomax SICAV je Avant Financial Group zastoupena v dozorčí radě fondu a dohlíží tak na řádné hospodaření tohoto fondu.

 

 

Dluhopisy:

AVANT Financial GROUP vydala již 6 dluhopisových prospektů, doposud vždy na jedinou emisi. Začala v roce 2017, z toho aktivní (nesplacené) jsou stále čtyři emise. Firma v minulosti vydala také pět podlimitních emisí do 25 milionů korun. Podlimitky v minulosti vydávala i AVANT IS.

Nejstarší aktivní nadlimitní emise je z roku 2019 splatná 1. října 2024. V novém prospektu o ní není žádná zmínka (na rozdíl od jiných nesplacených emisí).

 

Další tři aktivní emise jsou splatné v letech 2025-2026. K březnu 2023 činí nesplacená výše celkem 356 milionů korun.

 

Nový prospekt z března 2024 vydává novou dluhopisovou emisi v objemu 100 milionů korun. Emise je na tříleté dluhopisy za 9% výnos ročně. Jeden dluhopis si investoři pořídí od 11. 3. 2024 do 28. 2. 2025 za cenu 50 tisíc korun, musí si ale zakoupit minimálně dva. Dluhopisy nebudou zajištěné a nebudou obchodovatelné na žádné burze. Z kovenantů stojí za zmínku hlavně závazek udržovat minimální hodnotu vlastního kapitálu na 20 % bilanční sumy. Dalšími kovenanty jsou omezení výplat, omezení nakládání s majetkem, informační povinnosti a účelové využití prostředků – výnos z emise půjde pouze na nákup vhodných investičních akcií, akvizice a půjčky dcerám. Celkové náklady emise by neměly přesáhnout 3 %.

 

Závěr:

Jedná se o poměrně specifické dluhopisy, kdy člověk v podstatě zprostředkovaně půjčuje developerskému fondu Nemomax a společnosti AVANT investiční společnost. Z pohledu věřitele jde ale o něco horší formu půjčky, protože dlužník (=emitent) vlastní v tomto případě pouze nakoupené investiční akcie těchto fondů a nad jejich majetkem jako takovým kontrolu nemá. Zato ale má několik ekonomicky méně významných dceřiných společností, které jsou buď nečinné nebo předlužené a ztrátové.

Využití prostředků z dluhopisů sice není úplně konkrétní, z valné většiny se má ale jednat o nákup dalších investičních akcií. Kladnými body je omezení zadluženosti emitenta na 80 % bilanční sumy a fakt, že většina majetku je v poměrně likvidních investičních akciích. I tak se ale jedná o spíše rizikovější záležitost.

 

 

Placený obsah pro předplatitele:

Chcete znát veškeré detaily o této firmě? Vyzkoušejte prémiový obsah.