Nové dluhopisy (březen 2024)

Březen byl měsícem dvojnásobných prospektů. Dva prospekty si nechali schválit všichni březnoví emitenti: e-Finance, DRFG, SMV, Allrisk i Avant Financial Group.

 

e-Finance

Skupina e-Finance Radka Jakubce je pravidelným emitentem už od roku 2012. Na konci roku 2022 dlužila na dluhopisech minimálně 789 milionů korun + dalších 350 milionů dlužila bankám. Celá skupina přitom zahrnuje patnáct firem, které nekonsolidují a celková hodnota majetku je tak neznámá. Dva nové dluhopisové prospekty v březnu jsou dohromady na 8 miliard korun. Na první prospekt už vyšly tři emise:

Na skupinu e-Finance jsme psali zkraje března článek o tom, proč si investici do těchto dluhopisů důkladně promyslet. Přečíst si ji můžete zde.

 

DRFG

Skupina DRFG se na dluhopisovém trhu ukázala opět po roce, a to hned se dvěma novými dluhopisovými prospekty. Jeden vydává společnost DRFG RE Project 7, která vznikla v roce 2021 a která patří pod samostatnou skupinu DRFG Assets (která nespadá pod DRFG Investment Group a Rusňák ji s dalšími čtyřmi akcionáři vlastní napřímo). Tento prospekt je na 300 milionů korun a firma na něj bude vydávat nezajištěné dluhopisy. Společné emisní podmínky obsahují závazek emitenta udržovat podíl vlastního kapitálu na celkových aktivech ve výši alespoň 20 %. Druhý prospekt je od nově vzniklé společnosti DRFG Bond Investment 2024, která spadá do hlavní skupiny zastřešené DRFG Investment Group. Tento prospekt je rovnou na 2 miliardy korun, s tím že neobsahuje žádné zajištění ani kovenanty. Ani na jeden z dluhopisových prospektů ještě nevyšla žádná emise, kde se dozvíme konkrétní emisní podmínky stejně jako zamýšlený účel použití prostředků.

V loňském roce proběhla v rámci této skupiny fúze, ve které se DRFG a.s. sloučila se svou sesterskou společností DRFG Telco 5G, která jako mateřská společnost zastřešovala telekomunikační divizi. Fúzí splynutím vznikla akciová společnost DRFG Investment Group, a to s účinností k 1. červenci tohoto roku, kdy byla sestavena zahajovací rozvaha. Podle této zahajovací rozvahy měla tato nová společnost k 1.7.2023 aktiva ve výši 5,24 mld. korun s vlastním kapitálem 597 milionů korun a celkovými závazky 4,639 mld. korun, z toho 94 % byly dlouhodobé závazky.

 

SMV

Developerská skupina SMV vydala v březnu prospekty na mateřskou společnost SMV INVEST a společnost SMV REZIDENČNÍ PROJEKTY. První jmenované vyšel prospekt na takzvané perpetuitní certifikáty, což jsou unikátní dluhové CP bez stanoveného termínu splatnosti v emisních podmínkách. Pak je tu po roce aktualizovaný dluhopisový prospekt od společnosti SMV REZIDENČNÍ PROJEKTY, který vychází na první a zatím jediný dluhopisový program této firmy z roku 2020. Program je na 1 miliardu korun a bez zajištění, ovšem se závazkem udržet v rámci konsolidovaných výkazů emitenta zadlužení maximálně na 80 % a několika dalšími kovenanty včetně účelového využití, které povoluje pouze financování nemovitostních projektů.

 

Avant Financial Group

I této firmě vyšly v březnu dva dluhopisové prospekty. Jeden z nich už jsme na Dluhopisáři analyzovali: šlo o prospekt na novou dluhopisovou emisi v objemu 100 milionů korun. V ní vyšly tříleté dluhopisy za 9% výnos ročně, které si mohou investoři pořídit za 50 tisíc korun, musí ale koupit minimálně dva. Dluhopisy nebudou zajištěné, obsahují ale závazek udržovat minimální hodnotu vlastního kapitálu na 20 % bilanční sumy. Dalšími kovenanty jsou omezení výplat, omezení nakládání s majetkem, informační povinnosti a účelové využití prostředků – výnos z emise půjde pouze na nákup vhodných investičních akcií, akvizice a půjčky dcerám.

Druhý dluhopisový prospekt vyšel až na konci měsíce a jedná se v podstatě o kopii předchozího prospektu. Emise byla tentokrát na 200 milionů korun, přičemž cena za dluhopis a minimální výše úpisu se nelišila. I tyto dluhopisy nabízí stejnou ochranu dluhopisů z hlediska kovenantů, nějaké zajištění ale i zde chybí.

 

Realitní & Investorský fond

Tato společnost, která na českém realitním trhu obchoduje s nemovitostmi, vydala v březnu prospekt na 1 miliardu korun. Je součástí holdingu Allrisk Group, do kterého spadá makléřská společnost Allrisk. Prospekt firmy Realitní & Investorský fond je prvním této společnosti. Dluhopisy v něm budou nezajištěné a ve společných emisních podmínkách nenajdete žádné kovenanty. Emise by měla financovat podnikání této firmy, využití ale upřesní až konkrétní dluhopisové emise. Ta zatím na prospekt nevyšla žádná. Celý prospekt analyzujeme zde.