Nové dluhopisy: květen 2024

V květnu nás na trhu přivítalo 6 nových prospektů od šesti firem. Jaké dluhopisy na ně vycházely?

 

Accolade Finco Czech 1

Accolade je developerský holding založený podnikateli Milanem Kratinou a Zdeňkem Šoustalem na začátku minulé dekády. Zaměřuje se na průmyslové nemovitosti, které staví vysoce ekologicky (za což dostal už i pár cen). Na konci minulého roku čítalo portfolio této skupiny 28 nemovitostí o rozloze 1,245 milionů m2 v 28 průmyslových parcích, které se nacházely ve čtyřech zemích: kromě Česka také u našich dvou sousedů (Slovensko a Polsko) a ve Španělsku. Vydevelopované průmyslové parky si skupina buď ponechává v portfoliu k dlouhodobému pronájmu, nebo je prodává právě do spřízněného podfondu Accolade Industrial Fund spadajícím pod maltské FKI Accolade Fund SICAV, který v roce 2014 skupina založila.

Na jaře 2024 si Accolade nechal schválit prospekt na dluhopisovou emisi v objemu 1,5 miliardy korun. Za dluhopisy se zaručila mateřská společnost Accolade Holding a.s. (agentem pro zajištění se stala J&T BANKA), a to až do výše 4,5 mld. korun. Emisi také chrání přísné kovenanty jako maximální povolený poměr LTV (65 %), maximální poměr prioritního dluhu (47,5 %) a minimální poměr vlastní kapitálu.

ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
CZ0003561441 14.06.2024 8,00 % 1,5 miliardy korun (s možností navýšení až na dvojnásobek) 14.06.2029

 

 

Natland investiční fond SICAV

Prospekt v květnu vydal také investiční fond Natland SICAV, který vznikl v roce 2011, spadá do stejnojmenné developerské skupiny a je spravován společností Avant. Investuje do nemovitostí a nemovitostních projektových společností.

Nový prospekt je na jedinou emisi s výnosem 7,75 % ročně do výše 300 milionů korun. Bondy, které při minimální výši investice 10 tisíc korun míří i na drobné střadatele, bude prodávat J&T Banka. Cenné papíry budou zajištěny zástavním právem druhého pořadí zřízeným ke všem zakladatelským akciím fondu a k 2480 tisícům investičních výkonnostních akcií podfondu. Hodnota zástav je tedy závislá na výkonnosti samotného podfondu. Dále jsou přítomny i kovenanty, ze kterých je nejdůležitější omezení poměru LTV na 70 %

ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
CZ0003561748 21.05.2024 7,75 % 300 milionů korun (s možným navýšením na 600 milionů) 21.05.2029

 

 

H2 Global Group

Tento emitent se zabývá vývojem a výrobou nových produktů na bázi vodíku. Firmu založil David Maršálek, který se problematikou vodíku zabývá již přibližně 12 let a dnes jeho skupina prodává doplňky stravy s molekulárním vodíkem, elektrokolo na vodíkový pohon nebo vodíkové generátory. Pro výraz „Molekulární vodík“ si dokonce nechala v Česku zřídit ochrannou známku.

Nový květnový prospekt vydává mateřská společnost H2 Global Group. Je na dluhopisový program na půl miliardy korun, zatím bez emise. Skupina ale na webovkách uvádí, že investice je od 50 tisíc korun a na 3-4 roky, může to tak platit na budoucí emise tohoto programu. Co se týče ochrany věřitelů, ani zde nenajdete kovenanty nebo zajištění. Dluhopisy na nový program ještě nejsou venku, ale vzhledem k úroku na podlimitních emisích mohou nést úrok až 15 % Celá tato vodíková skupina vlastněná Maršálkem měla k listopadu 2023 závazky z dluhopisů ve výši 157 milionů korun.

 

 

CFG Real Estate

Další prospekt přišel v květnu od firmy CFG Real Estate, která spadá pod českou investiční skupinu CFG. Ta se věnuje řadě podnikatelských aktivit: poskytování investičních služeb, licencovaných spotřebitelských úvěrů, výkup pohledávek, poskytování advokátních služeb nebo investování na nemovitostním trhu, na který se v rámci skupiny specializuje právě tato firma. Jejím cílem je skupovat české nemovitosti (nebo pohledávky zajištěné nemovitostmi) se zaměřením na nemovitosti s právní vadou, které nakupuje se slevou. Tyto nemovitosti chce následně rekonstruovat, upravovat a se ziskem prodat nebo dlouhodobě pronajímat.

V prosinci 2022 přišla CFG Real Estate s prospektem na desetiletý dluhopisový program na půl miliardy korun, který letos v květnu novým prospektem aktualizovala. Peníze mají financovat rozšíření nemovitostního portfolia, ale bez uvedení konkrétních projektů. Co se týče samotných dluhopisů, ty jsou v rámci programu nezajištěné a bez kovenantů.

CFG je větší skupina firem, která má ve vydávání dluhopisů delší historii. Naposledy jsme skupina CFIG analyzovali loni v červnu, kdy se jiná firma z této skupiny vytasila s novým programem na půl miliardy korun. Analýzu si máte možnost přečíst zde.

Na prospekt už stihly vyjít tyto dvě emise. Minimální částka investice činí 50 tisíc korun.

ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
CZ0003562365 28.5.2024 8 % 12 000 000,- Kč 31. 5. 2027
CZ0003562373 28.5.2024 7-9 % (podle výnosového období) 12 000 000,- Kč 20. 5. 2028

 

r2p invest SICAV

Tento prospekt vydává fond kvalifikovaných investorů r2p invest, který spravuje investiční společnost Avant. Fond obhospodařuje skoro 2,2 mld. korun a za posledních 12 měsíců se zhodnotil o 10 %. V rámci své investiční strategie se zaměřuje na skupování pohledávek. Většinou se jedná o problémové pohledávky odkoupené s příslušným diskontem, které nakupuje po celém světě. Nejvíce ale investice směřují do jihovýchodní Asie, kde jsou zde výrazně vyšší zisky než v Evropě, kde je trh přesycen kupujícími. Pohledávková portfolia jsou nakupována od bank, přes fintechy až po poskytovatele satelitního připojení. Jedná se o dluhy po splatnosti v průměrné hodnotě kolem 330 eur. Dosavadní průměrná kupní cena těchto portfolií je kolem 2 % z nominální hodnoty dluhu.

Nyní tento fond vydává dluhopisový program na 20 milionů eur, na který budou vycházet nezajištěné dluhopisy. Budou ale obsahovat řadů kovenantů, mezi nimi třeba i maximální limit zadlužení emitenta (=fondu) vůči hodnotě aktiv ve výši 15 %. Prostředky získané z dluhopisů půjdou na investiční činnost fondu, tedy na nákup pohledávek.

Na prospekt už stihly vyjít tyto dvě emise. Minimální částka investice činí 50 tisíc korun

 

 

Šantovka Finance

Tato firma je součástí „skupiny“ o třech firmách, z nichž jednou je olomoucké obchodní centrum Galerie Šantovka, které provozuje. Skupinu vlastní Richard Morávek, majitel dalšího dluhopisového emitenta: developerského holdingu REDSTONE. Tato skupina ale stojí odděleně.

Nový prospekt vydává společnost Šantovka Finance. Prospekt je na jedinou emisi v objemu 750 milionů korun a ponese výnos 8 % po dobu čtyř let. Bondy jsou vydávány v ceně 10 tisíc korun a bude je prodávat J&T BANKA. Za dluhopisy se zaručila mateřská společnost Šantovka Holding a jako u REDSTONE je i zde přítomna spousta kovenantů. Výtěžek má jít na splacení úvěru od J&T Banky nebo zpětný odkup akcií.

ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
CZ0003562555 26. června 2024 8 % 750 mil. Kč (možnost navýšení na 1,25 mld. Kč) 26. června 2028

 

 

První tři výše popsané prospekty jsme v květnu již analyzovali:

  • link na Accolade Finco Czech 1
  • link na Natland investiční fond SICAV
  • link na H2 Global Group