Chaos jménem Sincom

Tato kauza zahrnuje dluhopisové emitenty, které spojují dvě jména – Lenka Macurová a Juraj Šedovič. Tito podnikatelé si založili několik firem, z nichž za tu „hlavní“ by se dala považovat Sincom Holding, která se nedávno přejmenovala na Capital Investing Ventures. Ta má pod sebou většinu firem, některé ale stojí mimo.

Tato skupina na sebe poprvé upozornila dluhopisovým prospektem, který si v září 2022 nechala schválit společnost SINCOM Capital a který neměl věřitelům absolutně co nabídnout. Šlo spíše o ukázku dokonalé směsi všemožných varovných signálů. Na prospekt vyšla ještě v roce 2022 emise za 150 milionů korun a pak dlouho nic. Další tři emise přibyly až na konci minulého roku, kdy už se vědělo, že má firma problémy se splácením. Tady šlo rovnou o tři emise za 21 milionů EUR, tedy přes půl miliardy korun v době kdy už vycházejí články, že dluhopisovým investorům neplatíte.

Dluhopisové emise SINCOM Capital:

 

Když si otevřeme emisní podmínky korunové emise za 150 milionů, dozvíme se že dluhopisy se prodávaly za 51 tisíc korun jeden (což odpovídalo 102 procentům jmenovité hodnoty). Náklady na přípravu a úpis potom měly odpovídat 4,1 % z upsaného objemu. Když si vezmeme, že jsou to náklady z roku 2022 za 7 % nabízeného výnosu (navíc s tím že vrácená jistina bude o něco menší než byla prodejní cena bondu), je více než pravděpodobné, že náklady na úpis mezitím vzrostly. Na podzim 2023 rostl ostatně i nabízený výnos, a to z 8,1 % na 19,1 % (tentokrát v případě jiného emitenta). Když si k tomu připočteme placení průběžně vyplácených kupónů z vypůjčených peněz (které zcela jistě netvoří dostatečné či vůbec nějaké provozní cash flow), dosahují náklady na kapitál naprosto nesmyslných hodnot.

Emise dalších emitentů byly podlimitní nebo neveřejné a vydávaly je ostatní firmy:

 

Duo Macurová & Šedovič:

Z dvojice těchto podnikatelů drží ve firmách Macurová majoritu. Historie majitelů je ale jinak naprosto nečitelná, s tím že o jejich historické činnosti nebo vůbec o nich samotných nelze dohledat téměř nic.

Lenka Macurová (4.4.1975) se podle obchodního rejstříku a evidence skutečných majitelů vlastnicky angažovala těchto firmách:

 • SINCOM-Divize eko staveb s.r.o. (matka SINCOM – Investment Company)
 • SINCOM – Divize obchodu s.r.o. (matka ATS Company)
 • SINCOM – Gems Investment Company a.s. (Macurová nepřímý vlastník, matka nedohledána)
 • SINCOM – Investment Company a.s. (Macurová vlastní napřímo)
 • Capital Investing Ventures a.s. (=SINCOM Holding) (Macurová vlastní napřímo)
 • SINCOM Capital a.s. (Macurová vlastní napřímo)
 • ATS Company a.s. (Macurová vlastní napřímo)
 • ATS Real s.r.o. (matka Capital Investing Ventures)
 • ATS Moravia Invest s.r.o. (matka Capital Investing Ventures)
 • Investiční centrum dluhopisů s.r.o. (matka Capital Investing Ventures)
 • GOLDEN DIVA s.r.o. (matka Capital Investing Ventures)
 • iWAX – Oriental Beauty a.s. (matka Capital Investing Ventures)

 

další firmy, které Macurová vlastní napřímo a nenesou značku SINCOM/ATS:

 • BOSS Financial Company a.s. zde je Macurová přímým vlastníkem a jediným akcionářem
 • Sosna Royal Invest a.s. Macurová vlastní napřímo

 

Zaniklé/zanikající firmy, ve kterých vystupovala jako vlastník / působila jako člen statutárního orgánu:

ATS Hand s.r.o. „v likvidaci“   

 • Tato společnost byla v roce 2022 zlikvidována, protože její majetek nepostačoval dle likvidátora ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení. Macurová byla členem statutárního orgánu.

 

ATS LOGISTIC s.r.o. „v likvidaci

 • Tato společnost vznikla v roce 2001 a v roce 2013 na ní byl podán insolvenční návrh, který byl pro nedostatek majetku dlužníka zavrhnut a firma zamířila do likvidace. Macurová byla společníkem.

 

ATS INVEST HOLIDAY RESORT a.s. v likvidaci

 • V roce 2018 soudem nařízená likvidace, protože firma ani přes výzvy dlouhodobě nezveřejňovala finanční výkazy. Macurová zde působila jako člen statutárního orgánu. Likvidátorem zde byl její obchodní partner Juraj Šedovič.

 

Security & Transport service s.r.o. v likvidaci

 • Od října 2023 probíhá likvidace z důvodu neexistence statutárního orgánu (jednatele).

 

Czech Energo Expol a.s. „v likvidaci“

 • Nařízena likvidace pro dlouhodobé neuveřejňování finančních výkazů. Macurová byla členem statutárního orgánu.

 

RADIO TAXI Karviná s.r.o.

 • Další firma, která skončila v insolvenci. Macurová byla členem statutárního orgánu.

 

Macurová je také nějakým způsobem napojena na společnost Profispolečnosti.cz, kde byla v roce 2020 navržena do funkce statutárního ředitele. V prostorách společnosti proběhla třeba schůze dluhopisových věřitelů společnosti ATS Company nebo tato firma pomáhala s přejmenováním společnosti SINCOM Holding. Obecně jde o poradenskou firmu pomáhající jiným firmám při zakládání obchodních společností, s prodejem READY MADE společností, s poskytováním virtuálního sídla, zakládání offshorů atd.

Juraj Šedovič (19.7.1962) má ve většině těchto firem minoritní podíl. Sám se pak angažuje v několika dalších firmách. Z toho tři firmy, ve kterých působil jako společník, šly také do insolvence.  U všech třech byla insolvence pro nedostatek majetku zrušena.

 

 

Jak je to dnes:

Zprávy o nesplácení úroků a jistin se začaly objevovat v polovině loňského roku, kdy se začaly ozývat první poškození realitním kancelářím. Stížnosti na nesplácení ale najdeme třeba i na webu společnosti d-Testu, kde si lidé stěžují, že s nimi firma ani nekomunikuje. Poškozené věřitele ve firmě zřejmě záměrně ignorují, protože jeden z věřitelů ve stížnosti píše, že mu zvednou telefon pouze když volá z jiného čísla a v takovém případě se vymluví, že zavolají později, což se údajně neděje. Případně věřitelům e-mailem nabízí přeměnu dluhopisů do „jiné investice v Dubaji nebo ve Španělsku“. Skupina přitom věřitelům ve smluvních podmínkách garantuje i zpětný odkup dluhopisu, o který už si někteří i zažádali a nedočkali se.

 

Že firma od loňského druhého pololetí shání kapitál jako divá dokazuje třeba zmíněná podlimitní emise firmy ATS Real. Emise s datem emise v dubnu 2022 a splatností v květnu 2025/2027 (dle volby) se původně nabízela za výnos 8,1 % ročně. Tento výnos se na podzim zvedl o neuvěřitelných 11 p.b. na 19,1 %, a to pro všechny investory příchozí po 1.10.2023. Tedy v době, kdy se začaly objevovat první informace o nesplácení dluhopisů.

Úplný výčet dluhopisových emisí není k dispozici, protože byly vydávány i před srpnem 2020, kdy ještě neexistovala povinnost evidovat každou novou dluhopisovou emisi v Centrálním depozitáři cenných papírů, tedy neexistovala povinnost, aby měla každá emise přidělen mezinárodní identifikační číslo (ISIN). Další emise najdeme jen na webovkách jednotlivých emitentů. Jedná se například o dluhopisy firem ATS Company a společnosti SINCOM Investment Company, které nikde jinde evidované nejsou.

Z webu společnosti ATS Company se zase dozvíme, že v červenci 2020 vydala emisi bez ISINu, která měla být splatná v červenci 2023. Před datem splatnosti uspořádala schůzi vlastníků, na které mělo dojít k posunutí data splatnosti z 1.7.2023 na 1.7.2025. Schůze vlastníků mohla proběhnout pouze za přítomnosti (nebo zastoupení) vlastníků 30 % nesplaceného objemu emise, která činila 22,2 milionu korun. Na schůzi se dostavili vlastníci dluhopisů odpovídající 44 % celkového nesplaceného objemu (386 kusů dluhopisů). Podmínkou změny emisních podmínek byl souhlas ¾ z nich. Nakonec se změnou souhlasilo 100 % zúčastněných. A důvod schůze? Údajné posílení nestabilní ekonomické situace firmy, kterou sváděla na nepříznivý vývoj na investičním trhu.

Firmě ATS Company to ale moc nepomohlo, protože měla vícero emisí (nebo jen věřitelé této emise, kteří se schůze nezúčastnili, nedostali informaci o změně emisních podmínek) a na konci srpna 2023 se začaly ozývat první hlasy o nesplácení dluhopisů této společnosti (ATS Company a.s.), stejně jako společnosti SINCOM Investment Company. Tito věřitelé se začali sdružovat pod advokátní kancelář Petráš Rezek, která pod sebou měla k březnu 2024 vlastníky dluhopisů z šesti podlimitních dluhopisových emisí. Každá emise byla vydána v objemu cca 25 milionů korun, tedy celkem 150 milionů. Výše upsané částky je neznámá.

Pokud jde o webové stránky firem, některé z těchto webů už dneska vůbec neexistují (třeba web emitenta nadlimitních emisí SINCOM Capital ale i dalších) a jiné předstírají, že nikdy dluhopisovými emitenty nebyly. A to i jménem.

Tak třeba firma SINCOM – Divize bytových domů se od 26. března jmenuje Estepona Apartments a přizpůsobily se tomu i její webovky. Na těch si nyní říká Privátní Investiční Nemovitostní Fond (samozřejmě nic, co by bylo skutečným investičním fondem) a místo dluhopisů nyní nabízí za úplatek „členství“. Základní členství činí 1000 EUR a pokud se chcete dostat do VIP klubu takzvaných „zlatých investorů“, musíte dát 100 tisíc EUR. Garantovaných až 11 % ročně + roční bonus na bydlení ve Španělsku. Vedle toho je obrázek španělského luxusního hotelu. Zajímavé.

Další firmou, která „spálila svou minulost“ a chce pod novou identitou začít nový život, je Sincom Holding, která se od března jmenuje Capital Investing Ventures. Firma pro jistotu změnila i sídlo z pražského Žižkova do Ruzyně. Její nové webovky jsou také k popukání. Firma, která byla až dosud dluhopisovým emitentem vlastnícím další dluhopisové emitenty (s čím dál více nervózními věřiteli), na svých stránkách nyní nabízí odkupy jiných dluhopisů na sekundárním trhu.

 

Přejmenovala se i SINCOM Property Investment, která dnes vystupuje pod názvem Sosna Royal Invest. Změna jmen je pochopitelná, o těchto firmách se od druhého pololetí 2023 objevují články o problémech se splácením dluhopisů a ony si mezitím půjčují přes dluhopisy dál. Pod novým jménem je to komfortnější. Sosna Royal Invest vydala v listopadu dvě dolarové podlimitky a SINCOM Capital zmíněné eurové emise v přepočtu za více než půl miliardy korun.

Podle serveru e15 má celou věc v rukou policie, která může a nemusí spustit trestní stíhání. V opačném případě mají tyto firmy namířeno do insolvence, která pro věřitele nikdy nekončí příliš uspokojivě. A vše nasvědčuje tomu, že to tak bude i tady. Název Sincom se nicméně zdá být pro dluhopisové emitenty (a pro jejich věřitele) zakletý. V roce 2012 přišlo město Sokolov a další věřitelé o miliony korun kvůli nesplaceným bondům emitenta, který se také jmenoval Sincom. Podobnost je ale podle našich nejlepších informací čistě náhodná.

I tato společnost se později přejmenovala. Historie se možná opravdu opakuje.