Únor na dluhopisovém trhu

V únoru se na dluhopisovém trhu představilo deset firem. V devíti emisích vydaly dluhopisy za celkem 3,25 miliardy korun při průměrné roční úrokové míře 7,5 %.

Únoroví emitenti:

  • CFIG SE
  • PORTIVA Automotive Finance s.r.o.
  • ČSNF SICAV, a.s.
  • PP Financial a.s.
  • BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s.
  • SINCOM Capital a.s.
  • Acrebond a.s.
  • Krel Central a.s.
  • Direct Financing s.r.o.
  • MND a.s.

 

CFIG SE

CFIG je finanční a investiční skupina, která se zabývá poskytováním spotřebitelských a zprostředkováním finančních produktů, korporátními investicemi, činnostmi v oblasti real estate, správou pohledávek, e-commerce apod.

V únoru vyšel mateřské firmě CFIG SE desetiletý dluhopisový program, na který může vydat dluhopisy až za jednu miliardu korun. Dluhopisy budou vydávány jako nezajištěné a nebudou chráněny žádnými kovenanty. Na prospekt zatím vyšla první emise:

CZ0003537938, 7 % p.a., 100 000 000 Kč, splatné 2025 (3 roky)

Firma výtěžek z emise využije na investice do dlouhodobých aktiv či do podílů ve společnostech či jejich akvizice. Dále na podporu některých dceřiných společností.

Loni v červnu vydala skupina svoji první emisi na pětileté dluhopisy v objemu 250 milionů korun se splatností v roce 2026. Za ní nabídla úrok 7,5 %. Dluhopisy emitovala společnost CFIG Real Estate a.s.

PORTIVA Automotive Finance s.r.o.

EAG je investiční skupina, která investuje do automotive segmentu. Věnuje se zejména zánovním a ojetým vozům a investuje do digitálních technologií, které zajišťují jejich prodej a další služby. Mezi další projekty patří nabídka systémů pro správu dokumentů, digitalizace výkupního procesu vozidel nebo mezinárodní databáze vozidel.

Své služby nabízí v 16 zemích Evropy. Skupina byla založena v roce 2018 Jakubem Šultou, Janem Kranátem a Petrem Kratochvílem společně s brněnskou investiční skupinou Portiva. Ta kromě automotive segmentu investuje také do výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, komerčních nemovitostí a financí.

V únoru 2022 vydala dceřiná společnost PORTIVA Automotive Finance s.r.o.  aktualizovaný prospekt na stávající dluhopisový program z roku 2020, na který 1. března vydala v pořadí již 13. emisi. Dluhopisy jsou zajištěny ručitelským prohlášením mateřské společnosti EAG SE.

CZ0003538548, kupón 6,5 %, 100 000 000 Kč, splatné 10. 3. 2026 (4 roky)

Z minulých emisí za 840 mil. korun upsala k únoru 2022 506,9 mil. korun. Částky nezahrnují první tři emise, jejichž výsledky prodeje firma nezveřejnila.

ČSNF SICAV a.s.

ČSNF je československý nemovitostní fond, jehož zakladatelem a majitelem je podnikatel Daniel Římal. Fond investuje do developmentu se zaměřením na rodinné a bytové domy.

Vlastní majetek za 642 mil. korun a investorům garantuje minimální výnos prioritních akcií 6 % p.a., a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty investičního fondu. Investuje do menších projektů, kterých má ve svém portfoliu hned několik. Namísto od Prahy investuje do menších měst zejména kvůli nižší konkurenci a rychlejším povolovacím procesům.

K únoru 2022 realizoval fond 14 nemovitostních projektů, z nichž 4 jsou v přípravě. Celkový zisk z těchto projektů (vč. plánovaných zisků) je kalkulován na 713,9 mil. korun, tedy v průměru cca 51 mil. korun na projekt. Podle vlastních slov má firma v současnosti dostatek developerských projektů pro období následujících tří let.

Společnost ČSNF SICAV a.s. vydala v únoru prospekt na desetiletý dluhopisový program, který je na jednu miliardu korun. Dluhopisy v něm jsou nezajištěné, firma se ale zavázala k určitým kovenantům, jako je například omezení zadlužení, zákaz zajištění budoucích dluhů nebo účelové použití výtěžku z emisí. 1. března vyšla první a zatím jediná emise:

CZ0003538258, 6,8 % p.a., 100 000 000 Kč, splatné 2026 (4 roky)

PP Financial a.s.

PP Financial a.s. je mateřskou společností české investiční skupiny PP Financial Inc. Skupina se zaměřuje dlouhodobé investice na finančních trzích a v realitním developmentu. Vznikla v roce 2020 a čítá 6 firem.  Skupinu k únoru 2022 vlastní jediný člověk, podnikatel Patrik Gančarčík.

Společnost staví bytové i rodinné domy. V současné době vlastní 43 tisíc m2 pozemků. V současné době realizuje developerský projekt bytových domů v Ostravě, přímo v samém centru města. Nabídne více než 350 bytových jednotek. Rodinné domy, tzv. Flathouse, staví v Praze. Aktuálně realizuje developerské projekty za více než 1,5 miliardy korun.

V únoru vyšel firmě PP Financial a.s. prospekt na její první dluhopisový program na jednu miliardu korun. Dluhopisy nejsou zajištěny ani opatřeny kovenanty. Jejich výtěžek má financovat developerskou činnost společnosti. Prospekt je zatím bez emise.

V roce 2020 vydala firma jednu podlimitní emisi na necelých 23 mil. korun, která sloužila primárně k rozvoji a financování developerských projektů.

BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s.

BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s. je společnost, která se orientuje na výrobu nealkoholických nápojů, zejména léčivých pramenů, minerálních vod a energetických nápojů. Jejími zákazníky jsou lékárny, obchodní řetězce, online prodejci potravin a jiné obchody.

Tato společnost vydala v únoru prospekt na svůj první dluhopisový program, na který může nabídnout bondy až za 400 mil. korun. Doba trvání programu činí deset let. Dluhopisy jsou vydávány jako nezajištěné a nejsou opatřeny kovenanty. Prospekt je zatím bez emise.

SINCOM Capital a.s.

SINCOM Capital a.s. je nová společnost, která plánuje investovat na realitním trhu ve vybraných zemí Evropské unie, zejména na území České republiky. Své investice plánuje směřovat především do bytových, administrativních, průmyslově využitelných a logistických prostor a stavebních pozemků. K uskutečnění těchto cílů vydala v únoru nové dluhopisy, konkrétní podnikatelské plány ale k tomuto dni nemá. Firmu vlastní z 90 % Lenka Macurová, a zbylých 10 % PhDr. Juraj Šedovič.

Na nový dluhopisový program může nabídnout cenné papíry až do výše 2,5 miliardy korun. Dluhopisy budou vydávány jako nezajištěné a bez kovenantů. Prospekt je zatím bez emise.

Acrebond a.s.

Acrebond a.s. je investiční společnost, která se věnuje investicím do realitních projektů. Zaměřuje se na nemovitosti, které nejsou investory příliš vyhledávány a dokáže je pořídit za výhodnou cenu. Jedná se především o nemovitosti zatížené zástavním právem, exekucí, v insolvenčním řízení či o stavby v horším technickém stavu, které jsou vhodné k rekonstrukci. Firma chce nemovitosti zhodnocovat a pronajímat. Zaměřit se chce na velká města jak Praha nebo Brno. Vznikla v roce 2020 a jejím vlastníkem je Filip Lahoda.

V únoru vydala prospekt na svou v pořadí druhou emisi dluhopisů. Dluhopisy jsou nezajištěné a bez kovenantů.

CZ0003538043, 7,0 % p.a., 200 000 000 Kč, splatné 2027 (5 let)

Minulý rok v lednu vydala svou první emisi dluhopisů, která byla na 200 mil. korun. Za ní nabídla úrok 6,5 % a splatit ji musí v roce 2026. Firma za rok od data emise upsala z částky pouhých 5 mil. korun.

Krel Central a.s.

Krel Central a.s. je mezinárodní společnost, která se specializuje především na rozvoj divize fotovoltaiky, bateriových úložišť, rozšíření vývoje a výroby automatických startů a vývoj v oblasti elektromobility. Vlastní ji podnikatel Stanislav Lepka.

Dluhopisy emituje Krel Central a.s., která v únoru přišla se svým v pořadí druhým dluhopisovým programem. Program je na 300 milionů korun a dluhopisy v něm jsou vydávány jako nezajištěné a nechráněné kovenanty. Na prospekt zatím vyšly tři emise:

CZ0003538365, 8,5 % p.a., 200 000 000 Kč, splatné 2025 (3 roky)

CZ0003538373, 8,5 % p.a., 50 000 000 Kč, splatné 2026 (4 roky)

CZ0003538381, 8,5 % p.a., 50 000 000 Kč, splatné 2027 (5 let)

První dluhopisový program firmy je z roku 2020. V něm nabídla dluhopisy za 100 mil. korun ve třech emisích a celou částku se jí podařilo upsat.

Direct Financing s.r.o.

VIGO Investments je česká investiční skupina, kterou v roce 2013 založil Pavel Řehák. K současnému dni vlastní tři hlavní investiční projekty, které realizuje pod obchodní značkou „Direct“. Dluhopisy jsou zajištěné, firma se zavázala k mnoha kovenantům.

Firmě jsme se podrobněji věnovali zde.

MND a.s.

MND a.s. je společnost, která se zabývá těžbou ropy a plynu. Patří do mezinárodní investiční skupiny KKCG miliardáře Karla Komárka.

Jedná se o druhou emisi dluhopisy této firmy. V únoru jí vyšel prospekt na emisi dluhopisů ve výši 1,8 miliardy korun (s možností navýšení až do 2,2 miliardy). Dluhopisy mají pohyblivý úrokový výnosem a jsou splatné v roce 2027. Firma se zavázala k určitým kovenantům, jako např. k omezení zadluženosti nebo k povinnosti zdržení se zajištění.

CZ0003538183, pohyblivý, 1 800 000 000 Kč, splatné 2027 (5 let)

V roce 2017 vydala nezajištěné dluhopisy na 2,2 miliardy korun, které jsou splatné tento rok.

Firmám se budeme podrobněji věnovat v následujících dnech a týdnech.

 

 

Se zpožděním vyšly lednové prospekty dvou firem, které byly publikovány až v únoru: DRFG ProjectBond Investment I a UNICAPITAL Invest VI. Pro úplnost je však uvádíme:

 

DRFG ProjectBond Investment I s.r.o.

DRFG je investiční skupina založená na konci roku 2011 Davidem Rusňákem. Zaměřuje se na investice primárně v oblasti nemovitostí, telekomunikací a finančních služeb. Skupina DRFG vlastnila ke konci roku 2020 aktiva za více než 5,3 miliardy korun. Podrobněji jsme se firmě věnovali zde.

V lednu vydala prospekt nová, účelová společnost DRFG ProjectBond Investment I. Ta na něj může nabídnout dluhopisy za 50 milionů korun. Prospekt je zatím bez emise, účel použití výtěžku bude upřesněn až v doplňkovém programu. Dluhopisy budou nezajištěné a bez další ochrany věřitelů.

UNICAPITAL Invest VI a.s.

UNICAPITAL je investiční skupina, která byla založena v roce 2013. Věnuje se investicím v oblasti realit a developmentu, energetiky, zemědělství a zdravotnictví. Čistý zisk celé skupiny v roce 2020 činil 600 milionů korun. Je součástí skupiny CREDITAS.

V lednu vyšel skupině nový dluhopisový program na 3 miliardy korun. Nabídne nezajištěné dluhopisy, které ale budou opatřeny závazkem nezřídit zajištění jiných dluhů a nepůjčovat firmám mimo skupinu. Dluhopisy emituje k danému účelu založená společnost UNICAPITAL Invest VI. Konkrétní projekty na využití prostředků firma neuvedla. Zatím je venku jedna emise:

CZ0003538100, pohyblivý výnos, 800 000 000 Kč, splatné 2025 (3 roky)