Bondshow: Direct

VIGO Investments je česká investiční skupina, kterou v roce 2013 založil Pavel Řehák. K současnému dni vlastní tři hlavní investiční projekty, které realizuje pod obchodní značkou „Direct“.

Nejúspěšnějším z nich je pojišťovna Direct, která nabízí různé druhy neživotního pojištění jako např. pojištění auta, majetku, živnosti nebo cestovní pojištění. Pojišťovna Direct vznikla v roce 2015 přeměnou pojišťovny Triglav, kterou skupina VIGO rok předtím odkoupila. Triglav v České republice působila od roku 1996 a za dobu svého působení si dokázala získat stabilní klientelu především v oblasti pojištění vozidel. Práva na obchodní značku Direct koupila skupina VIGO od irské pojišťovací skupiny RSA, která na českém trhu pojišťovnu pod značkou Direct provozovala do roku 2012.

Po rebrandingu pojišťovny Triglav pod značku Direct došlo k restrukturalizaci celé firmy, otevření nových poboček a uvedení nových produktů (cestovní pojištění, autopojištění, pojištění odpovědnosti, pojištění majetku, pojištění flotil), což vedlo k výraznému posílení tržní pozice Directu a k lepším hospodářským výsledkům. To se později projevilo výrazným nárůstem klientů pojišťovny ze 105 tisíc na konci roku 2015 na 426 tisíc na konci loňského roku.

Podle objemu sjednaných pojistek byla na konci loňského roku pojišťovna Direct osmá mezi neživotními pojišťovnami. Podíl na trhu měla 2,6 %, první byla Generali Česká pojišťovna s 28,3 %.[1] Direct dosáhla i na úspěchy v různých soutěžích, například v anketě Hospodářských novin Nejlepší pojišťovna roku, kde se od roku 2018 pravidelně umisťuje v top 3 v kategorii „nejpřívětivější neživotní pojišťovna“. V roce 2020 dále získala druhé místo v kategorii „nejlepší neživotní pojišťovna“.[2]

Pro skupinu VIGO je rozvoj pojišťovny Direct jednou z hlavních priorit do budoucna. V současnosti investuje do rozvoje autoslužeb, dodává na trh nové produkty a klientům zpřístupňuje služby prostřednictvím nové mobilní aplikace. Aby měla na financování těchto investic, rozhodla se vydat v únoru své první dluhopisy (viz níže).

Před čtyřmi lety do tohoto projektu vstoupila rodinná firma Odyssey 44 miliardáře Martina Kúšika akvizicí 50% podílu na pojišťovně. Obě strany uzavřely dohodu o strategickém partnerství a dlouhodobé spolupráci. Řehák tehdy prohlásil, že vzniká partnerství, které nemá žádný omezený časový horizont a stejně to viděl i Kúšik. Představy o spolupráci se ale zřejmě lišily, jelikož v loňském roce skupina Odyssey 44 prodala svůj 50% podíl nazpět a VIGO tak nadále vlastní 100 %. Podle Řeháka však vzájemná spolupráce posunula Direct o generaci dál.

Prodejní cenu zpětného odkupu strany neuvedly, při vstupu Kúšika do společnosti ale pojišťovna oznámila, že přináší kapitál v řádech stamilionů korun. Koupí chtěla skupina VIGO nad společností znovu získat plnou kontrolu, aby mohla o chystaných budoucích investicích rozhodovat sama.[3]

Kromě Direct pojišťovny ovládá skupina VIGO také společnost Direct Auto, která v České republice nabízí autorizovaný servis a prodej vozidel značek Škoda, VW a Fiat. Další projekt společnosti nese název Fidoo. Tato platební služba vznikla v roce 2013 a snaží se především minimalizovat firemní administrativu spojenou s prováděním plateb. K tomu vydává platební karty, kterými zaměstnanci hradí firemní (typicky drobné) výdaje, které se zaznamenávají elektronicky prostřednictvím mobilní aplikace namísto shromažďování účtenek. Tuto službu využívají více než stovky firem a tisíce uživatelů.

Skupina VIGO dále provozuje fond kvalifikovaných investorů VIGO SICAV, který umožňuje externím investorům nepřímou participaci na výše uvedených projektech. Fond nabízí očekávaný výnos 5 %, přičemž reálný výnos za rok 2019 činil 5,41 %.

Holdingovou společností skupiny je firma VIGO Investments a.s. a konečným vlastníkem VIGO Investments je její zakladatel Pavel Řehák. Ten před založením skupiny působil jako generální ředitel České pojišťovny a předtím pracoval v mezinárodní poradenské firmě McKinsey & Company, kde se podílel na strategických projektech v České republice a zahraničí. Ve světě velkého byznysu se pohybuje přes 20 let.

Organizační struktura holdingu:

 

Dluhopisy:

V únoru 2022 vydala skupina VIGO svůj první dluhopisový program na jednu miliardu korun. První a zatím jediná emise nabízí čtyřleté dluhopisy s ročním výnosem 6,85 %. Velikost emise je 650 milionů korun a minimální investice je 10 000 korun. Výnos bude vyplácen pololetně. Dluhopisy vydává k tomu účelově založená společnost Direct Financing. Dluhopisy jsou plně zajištěné akciemi pojišťovny Direct. Bude s nimi zároveň možné obchodovat na pražské burze, což zajistí jejich vysokou likviditu. Emisi organizuje finanční skupina Wood & Company. První kolo úpisu trvá do 23. března.

CZ0003538399, 6,85 % p.a., 650 000 000 Kč, splatné 2026 (4 roky)

Až do splacení se také společnost zavázala k dodržování těchto závazků:

  • zákaz prodeje nebo jiného zcizení hmotných i nehmotných aktiv
  • LTV (dluh/odhadní hodnota akcií Direct pojišťovny) nepřesáhne 50 %
  • zákaz zajištění budoucích dluhů
  • budoucí dluhy budou podřízené těmto dluhopisům (s výjimkou nových dluhopisů)
  • všechny transakce budou realizovány za tržních nebo lepších podmínek
  • omezení dalšího zadlužení nad 180 milionů korun (s výjimkou nových dluhopisů a vydávání prioritních akcií)
  • zákaz vyplácení podílů na zisku nad částku 25 milionů korun
  • peníze použije jen na předem stanovené účely
  • zákaz převodů a přeměn

Výtěžek z dluhopisů chce skupina použít na rozvoj pojišťovny Direct, především na zdokonalení mobilní aplikace a její doplnění o nové služby. Část z peněz má také zafinancovat již zmiňovaný odkup akcií pojišťovny od slovenského investora Kúšika, který až do loňského roku držel ve firmě poloviční podíl.[4]

O tom, že Pavel Řehák nepodcenil ani odměnu distribuci svědčí fakt, že odhadovaná výše nákladů emise může dosáhnout až 10 %. Za čtyřletý dluhopis je to hodnota nadprůměrná.

 

Ekonomika:

Direct pojišťovna byla v roce 2020 v zisku 90,3 milionu korun. Na předloňský úspěch se jí povedlo navázat také loni, kdy zisk vzrostl na 98 milionů korun a obrat společnosti dosáhl 2,6 miliardy korun.[5]

Dlouhodobý růst zažívá i celá skupina VIGO. Zatímco ještě v roce 2019 vykazovala obrat 1,8 miliardy korun a zaměstnávala cca 300 lidí, loni už tržby dosahovaly téměř 6 miliard korun a počet zaměstnanců se více než zdvojnásobil. V roce 2025 cílí na obrat 10 miliard.[6]

Rozvaha společnosti Direct pojišťovna a.s.:

Hodnoty v tis. Kč 31. 12. 2021 31. 12. 2020
Aktiva celkem 2 082 735 1 763 449
Dlouhodobý nehmotný majetek 28 408 19 643
Investice 1 098 784 878 140
Pohledávky 206 276 179 201
Ostatní aktiva 277 071 367 814
Přechodné účty aktiv 472 196 318 651
Vlastní kapitál 532 359 464 360
Technické rezervy 946 750 774 832
Rezervy 1 680 2 182
Věřitelé 454 327 395 312
Přechodné účty pasiv 147 619 126 762

 

Výsledovka společnosti Direct pojišťovna a.s.:

Hodnoty v tis. Kč 2021 2020
Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění 1 559 861 1 340 952
Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění 901 144 806 233
Čistá výše provozních nákladů 484 159 364 516
Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění 72 840 100 298
VH za účetní období 98 252 90 274

 

Závěr:

Práce manažera emise (WOOD & Company) jasně ukazuje trhu, jak má vypadat firemní dluhopis. Máme tu fungující, stabilní a ziskový byznys. Celý dluhopis je profesionálně připravený, s jasnými mantinely pro firmu a s tím souvisejícím ošetřením rizik pro investory.  Za 6,85 % ročně na rozumný čtyřletý horizont si oprávněně najde cestu do nejednoho portfolia.

 

 

[1] https://www.penize.cz/dluhopisy/432414-direct-vyda-dluhopisy-s-vysokym-vynosem-chce-rust

[2] https://nejbanka.hn.cz/vysledky/

[3] https://archiv.hn.cz/c1-66976540-miliardar-kusik-odesel-z-direct-pojistovny-tu-nyni-opet-zcela-ovlada-rehakova-skupina-vigo-investments

[4] https://forbes.cz/direct-sprada-velke-plany-vydava-dluhopisy-za-stovky-milionu/

[5] https://www.opojisteni.cz/spektrum/tiskove-zpravy/na-trhu-jsou-nove-dluhopisy-zajistene-direct-pojistovnou-s-vynosem-6-85-p-a/c:22555/

[6] https://forbes.cz/direct-sprada-velke-plany-vydava-dluhopisy-za-stovky-milionu/