Novinky v ŠtěpánekAuto

ČNB schválila na začátku července další dluhopisový program společnosti ŠtěpánekAuto. Ta si v posledních dvou letech řekla na trhu téměř o 200 milionů. Nyní může po investorech chtít až půl miliardy. Dluhopisy vydává znovu přes účelovou společnost ŠtěpánekAuto Investment.

V naší loňské analýze ŠtěpánekAuto jsme dluhopisům vytýkali zejména nedostatečné ošetření rizik. V tomto ohledu se firma od minule bohužel vůbec nezlepšila, novým dluhopisům stejně jako těm starým chybí jakékoliv ošetření rizik nebo zajištění. Na nový program zatím vyšly tři emise:

CZ0003542482, 8,2 %, 20 000 000 Kč, splatné 1. 8. 2024 (2 roky)

CZ0003542490, 8,7 %, 20 000 000 Kč, splatné 1. 8. 2025 (3 roky)

CZ0003542508, 9,1 %, 20 000 000 Kč, splatné 1. 8. 2027 (5 let)

Dluhopisy jsou předčasně splatitelné. Výtěžek z nich chce skupina prioritně investovat na rozšíření svých skladových zásob vozidel. Dalšími penězi chce v rámci expanze rozšířit své prodejní a servisní prostory. Výtěžek by měl zafinancovat také provozní náklady a refinancovat závazky. Tedy téměr na cokoliv. Dluhopisový investoři tak skupině slouží jako další zdroj financování bez jakýchkoli pravidel.

V letech 2020-21 vydala firma v rámci prvního programu celkem patnáct dluhopisových emisí v objemu 173 milionů korun, přičemž u některých později došlo k navýšení celkové předpokládané jmenovité hodnoty. K červenci byly upsány dluhopisy za 179 milionů korun. Z této částky šlo 67 % na reinvestování závazků skupiny. Přehled všech emisí je k dispozici na Dluhopisáři v profilu emitenta.

Co se týče financí, společnosti se minulý rok dařilo. V porovnání s předminulým rokem jí v tom minulém vzrostl provozní výsledek hospodaření ve všech segmentech podnikání v průměru o 24 %. Nových vozidel prodala přes 120 % plánovaného objemu stanoveného importérem a obdobně tomu bylo i u referenčních a ojetých vozů. Zásadnější růst zaznamenala i v segmentu operativního leasingu.

Hospodářské výsledky skupiny za rok 2021:

Hodnoty v tis. Kč Aktiva Vlastní kapitál Obrat VH
Hyundai ŠtěpánekAuto s.r.o. 45 868 15 478 212 085 5 785
Creditmall s.r.o. 129 474 26 937 37 289 2 526
Petr Štěpánek (OSVČ) 208 067 142 601 238 353 4 143
ŠtěpánekAuto Corporation s.r.o. 91 746 37 721 21 773 821
ŠtěpánekAuto Company s.r.o. 83 321 13 653 105 907 1 259

Navzdory pozitivním výsledkům firmy v loňském roce postihuje automobilový průmysl celá řada problémů a rizik do budoucna. V rámci EU se loni i přes rekordně nízkou srovnávací základnu roku 2020 prodalo o 2,4 % méně nových automobilů. Pokles byl dán nedostatkem polovodičů pro výrobu mikročipů, která následně omezila i výrobu automobilů. Přerušení výroby začalo již v druhé polovině loňského roku a letos tento problém ještě umocnila ruská invaze na Ukrajinu. Obě země jsou totiž pro tento průmysl exportéry mnoha cenných komponent, včetně neonu, který se používá právě při výrobě zmiňovaných nedostatkových mikročipů. Ukrajina produkuje téměř 70 % jeho celosvětové spotřeby.

Krize na trhu s novými automobily ovlivnila i trh s ojetými vozy. Výroba nových vozidel se omezuje, což zpomaluje jejich dodávku na trh s ojetinami. Firmy i lidé si svá auta ponechávají déle než dříve, případně se prodlužují operativní leasingy. Nejvíce se to projevilo ve snížené nabídce zánovních a mladých ojetin.

Kvůli válce navíc letos extrémně podražila ropa, což se projevilo v cenách pohonných hmot. Ty na jaře v mnoha zemích Evropy překonaly kritickou hranici dvou eur za litr, což může do budoucna zesilovat tlak na investice do elektrických vozidel. Bude tak záviset na společnosti ŠtěpánekAuto, jak rychle dokáže do budoucna na tyto trendy reagovat.

Co se týká dluhopisů, skupina nabízela historicky zajímavý úrok odpovídající riziku. Co však platilo před rokem, neplatí dnes. Investoři by tak měli mít na paměti, že dluhopisy nejsou žádným způsobem zajištěny a skupina si může dělat s výtěžkem téměř cokoliv. Měli by zvážit, zda cca 2 % ročně nad skutečně bezpečné nástroje stojí za podstupované riziko soustředěné do jedné firmy.