Bondshow: Štěpánek Auto

Štěpánek Auto je skupina firem, které se věnují prodeji nových i ojetých vozů, nebo jejich pronájmu formou operativního leasingu. Historie skupiny sahá až do roku 1992. Majitelem je od jejího vzniku pan Petr Štěpánek, který ve firmách drží 100% podíl. 

Investory by měla zajímat především firma ŠtěpánekAuto Investment s.r.o., což je společnost, která je účelově založená pro získávání financování skupině Štěpánek Auto formou vydávaní dluhopisů. Celková struktura firem vypadá následovně:

Prodejem vozů Hyundai, kterým je firma oficiálním prodejcem, se zabývá společnost Hyundai ŠtěpánekAuto s.r.o., jejich pronájmem potom Společnost Creditmall s.r.o. Po ukončení operativního leasingu jsou vozy prodávány skrze pana Petra Štěpánka, jakožto OSVČ. Společnost ŠtěpánekAuto Corporation se zabývá poskytováním servisních a dalších služeb pro zánovní i ojetá vozidla. Výkup vozů provádí společnost ŠtěpánekAuto Company s.r.o., která zároveň zprostředkovává spotřebitelské úvěry a pojištění vozidel.

 

Dluhopisy:

Společnost ŠtěpánekAuto Investment s.r.o. letos vydala aktualizovaný dluhopisový prospekt. Ten navazuje na program z roku 2020, kde firma vydala devět dluhopisových emisí v celkovém objemu 92 milionů korun. Z nabízené částky se firmě podařilo upsat dluhopisy za 73,75 milionů korun. Aktuální prospekt, který vyšel v červenci, je zatím bez emise.

Podle společných emisních podmínek mají být dluhopisy nabízeny jako nezajištěné a bez kovenantů. Roli administrátora dluhopisů bude plnit přímo emitent.

V minulých devíti emisích nabízela společnost za dluhopisy výnos v rozmezí 7,10 % – 8,30 % v závislosti na době splatnosti. Jejich kompletní přehled včetně podmínek najdete v Dluhopisáři.

Skupina chce výtěžek z dluhopisů investovat k nákupu nových vozidel, případně z důvodu rozšíření prodejních prostor k nákupu nových nemovitostí. Dále také k refinancování minulých úvěrů.

Ekonomika dluhopisů: 

Firma zatím upsala dluhopisy za 73,75 milionů korun se splatností v letech 2022-2026 při průměrné úrokové sazbě 7,84 %. To je v průměru 5 782 000 korun ročně ve splátkách úroků.

V letech 2022-2026 bude skupina muset splácet i hodnoty dluhopisů vydaných tento a minulý rok. Ty dohromady činí zmíněných 73,75 milionů korun, v průměru tedy 14,75 milionu korun každý rok. Skupina za rok 2020 dosáhla na kumulovaný zisk 24,9 milionů korun.

Průměrná roční splátka úroků u těchto dluhopisů představuje podíl 23,2 % na loňském zisku skupiny. Splacení jmenovité hodnoty + úroků by od roku 2022 průměrně činilo 82,4 % loňského zisku skupiny.

 

Firmy ve skupině a jejich ekonomika:

Firma ŠtěpánekAuto Investment, která vydává dluhopisy, vznikla 24. 2. 2020 a za první účetní rok dosáhla na zisk 230 tisíc korun. K 31. 12. 2020 vlastnila aktiva v hodnotě 26,3 milionů korun, z toho 76,8 % tvořily pohledávky za společnostmi ve skupině. 14. 7. 2021 byla aktiva přes 75 milionů korun.

Společnost Hyundai ŠtěpánekAuto s.r.o., která se zabývá zejména prodejem vozů, vlastní podle údajů z aktuálního prospektu k datu účetní závěrky za rok 2020 aktiva v hodnotě 42,5 milionů korun. Základní kapitál této firmy má výši 22,5 milionů korun, obrat v roce 2020 činil 173 milionů korun a zisk 3,9 milionů korun. Poslední zveřejněná účetní závěrka je z roku 2016.

Společnost Creditmall s.r.o., která poskytuje pronájem vozů, na konci loňského roku vlastnila aktiva 74,6 milionů korun, z toho základní kapitál tvořil 21,2 milionů. Obrat v roce 2020 činil 50,7 milionů korun a zisk byl ve výši 8,3 milionů korun. Poslední zveřejněná účetní závěrka je z roku 2013.

Společnost ŠtěpánekAuto Corporation s.r.o. (servisní služby), měla k 31. 12. 2020 aktiva ve výši 49,1 milionů korun a vlastní kapitál ve výši 36,9 milionů. Firma za loňský rok dosáhla zisku ve výši 865 tisíc korun. Poslední zveřejněná účetní závěrka je z roku 2013.

Společnost ŠtěpánekAuto Company s.r.o. (výkup vozů, úvěry a pojištění vozidel), měla na konci loňského roku aktiva v hodnotě 30,7 milionů korun a vlastní kapitál byl 12,4 milionů korun. Firma byla v zisku přes milion korun. Firma nemá v obchodním rejstříku zveřejněnou účetní závěrku za žádný rok.

Petr Štěpánek, který je součástí skupiny, se jako OSVČ zabývá prodejem referenčních a ojetých vozů. Jeho základní kapitál činí 132 milionů korun, jeho obrat za loňský rok činil téměř 206,1 milionů korun a byl v zisku přes 8 milionů korun. Bilanční suma OSVČ Petra Štěpánka byla k 31. 12. 2020 celkem 197,13 milionů korun a jeho vlastní kapitál tvořil 136,1 milionů korun.

 

Celková ekonomika: 

Skupina při činnostech spojených s nákupem, nabídkou a prodejem nebo pronájmem vozidel nevyužívá out-sourcing, všechny tyto činnosti jsou prováděny výhradně společnostmi, které jsou součástí skupiny. Za rok 2020 realizovala společnost prodej 361 nových vozů s průměrnou marží cca 8 %, a 1 297 ojetých vozů s průměrnou marží 12 %. Dále poskytla 202 vozidel formou operativního leasingu s průměrnou marží 24 %.

Celkové zadlužení skupiny je k 31. 3. 2021, rozloženo v krátkodobých úvěrech v celkové výši 7 786 006 Kč, dlouhodobých úvěrech ve výši 33 858 296 Kč a upsaných dluhopisech za 55 300 000 Kč.

Vlastní kapitál společností ve skupině celkově činil ke konci minulého roku 221 265 000 Kč. Kumulovaný obrat společností ve skupině za rok 2020 činil 540 124 000 Kč a hospodářský výsledek společností ve skupině činil 24 891 000 Kč.

 

Závěr:

Pokud jde o finanční výkazy, firma je poměrně netransparentní – pro sesterské firmy emitenta chybí účetní závěrky za několik posledních let a vybrané finanční údaje tak lze nalézt pouze v dluhopisovém prospektu.

Dluhopisy nejsou zajištěné a nejsou opatřeny kovenanty. Všechny firmy jsou ale ziskové a skupina má příznivý poměr celkových závazků a vlastního kapitálu. K tomu může nabídnout historii více jak 25 let a od jejího začátku ji vede přímo majitel, Petr Štěpánek.

Skupina má jasný byznys model i zdravou ekonomiku. Je tak škoda, že se u dluhopisů více nemyslelo na ochranu investorů. Na tom by firma měla zapracovat. Pokud budou dluhopisy v budoucnu obsahovat alespoň ručení zakladatelem, tak ve spojení s nadprůměrným výnosem, který firma nabízí, se bude jednat o lákavou nabídku. I současné emise však poměrem rizika a výnosu patří k tomu lepšímu, co náš dluhopisový trh nabízí.