Novinky v Czech Home Capital

V říjnu 2021 jsme v sekci Bondshow vydali analýzu investiční společnosti Czech Home Capital. Nyní při příležitosti uvedení nového dluhopisového programu přicházíme s aktualizovanými informacemi za loňský a letošní rok.

Firma v předloňském roce vstoupila na německý trh a na konci toho loňského svou pozici na tamním trhu upevnila nákupem 254 činžovních bytů v Drážďanech za více než 10 milionů eur. Ve stejném období dokončila také akvizici 274 bytových jednotek v Ostravě.[1] Na německou expanzi navázala letos nákupem 110 bytových jednotek v Sasku.

V druhé polovině 2021 se ke skupině připojila společnost R.K.Servis s cílem zvyšovat úrovně služeb a zavést digitalizaci v oblasti správy SVJ a malých bytových družstev.[2] V současnosti má firma obsazeno 94 % svých celkových kapacit a podíl nájmů v prodlení činí 0,9 %.

Projekty společnosti se aktuálně nachází v těchto městech:

rozhovoru pro Dluhopisář z března letošního roku uvedl generální ředitel společnosti, pan Martin Gillar, že Czech Home Capital se letos chystá překonat 2 000 bytových jednotek ve vlastnictví a dlouhodobě pak chce mít v portfoliu až 5 000 jednotek a stát se velkým hráčem na trhu nájemního bydlení v Evropě. Jako technologická firma chce také nadále pokračovat v modernizaci a digitalizaci nájemního bydlení v souladu s vizí 2026, jejímž hlavním pilířem je odpovědné investování dle zásad ESG. Potenciál vidí v bydlení seniorů, kde by do budoucna chtěla realizovat pětinu svých investic.

Dluhopisy:

14. července 2022 vydala prospekt na svůj druhý dluhopisový program na 2 miliardy korun. Dluhopisy programu budou nezajištné a na rozdíl od minulých dluhopisů také nepodřízené. Jako v minulém dluhopisovém programu je zde i mnoho omezení, ke kterým se vůči svým investorům zavázala:

  • tržní cena nemovitostí meziročně neklesne o více než 5 % a souhrnná tržní cena nemovitostí bude vyšší než jejich celková pořizovací cena
  • akcionářům společnosti (emitenta) nebude vyplácen podíl na zisku ani spláceny pohledávky, pokud bude hodnota ukazatele čisté roční nájemné / finanční náklady nižší než 1,0 za předchozí kalendářní rok (čisté roční nájemné zde představuje nájemné plynoucí z dané nemovitosti ponížené o výkonovou spotřebu bez odpisů a finanční náklady představují celkové náklady spojené s úroky a poplatky dluhového financování)
  • k financování bude firma využívat výlučně bankovní úvěry, dluhopisy, zápůjčky od akcionářů a externích investorů se zájmem vstoupit do některé ze společností skupiny nebo dotace
  • firma nezmění hlavní oblast svého podnikání, tedy nemovitostní trh
  • výtěžek z dluhopisů použije výhradně k financování investic, k poskytování půjček dceřiným firmám za účelem dalšího rozvoje jejich podnikání a k refinancování dluhů společností ve skupině
  • při akviziční činnosti bude firma využívat externí expertní společnosti, které ke každé akvizici poskytnou nezávislé stanovisko
  • k auditu účetních závěrek skupiny bude firma využívat renomované auditory
  • budoucí závazky firma nezajistí zástavními právy, která by omezila práva k jejímu současnému nebo budoucímu majetku nebo k jejím příjmům
  • do doby uhrazení dluhopisů bude minimálně 1x ročně na svých internetových stránkách homecapital.cz zveřejňovat v sekci „Pro investory“ aktuální tržní hodnotu vlastněných nemovitostí, svou účetní uzávěrku a aktuální seznam všech přímo či nepřímo vlastněných nemovitostí

Zatím na program vyšly tři emise:

CZ0003542623, 5-8%, 150 000 000 Kč, emitováno 22.7.2022, splatné 21.7.2026

CZ0003542631, 6,50 %, 100 000 000 Kč, emitováno 22.7.2022, splatné 21.7.2024

CZ0003542649, 5,00 %, 2 000 000 EUR, emitováno 22.7.2022, splatné 21.7.2025

Minulé dluhopisy:

Společnost Czech Home Capital spustila předloni svůj první dluhopisový program o maximálním objemu 1,3 miliardy korun. Na první vydaný prospekt k tomuto dluhopisovému programu vyšlo pět emisí. Loni v červnu byl pro tento program schválen aktualizovaný prospekt, na který vydala dalších 7 emisí a celkem tak vydala dluhopisy v maximálním objemu dluhopisového programu. Dluhopisy v tomto programu byly vydávány jako podřízené a nezajištěné.

 

Přehled emisí z prvního dluhopisového programu:[3]

Název emise Jmenovitá hodnota

hodnota

Upsáno Úroková sazba p. a. Datum emise Splatnost
HOME CAPITAL I 4,75/2023 150 000 000 Kč 98 700 000 Kč 4,75 % 15. 5. 2020 15. 5. 2023
HOME CAPITAL II 5,0/2025 250 000 000 Kč 7 700 000 Kč 5,00 % 15. 5. 2020 15. 5. 2025
HOME CAPITAL EUR III 4,6/2023 2 000 000 EUR 530 000 EUR 4,60 % 30. 6. 2020 30. 6. 2023
HOME CAPITAL IV 4,75/2023 150 000 000 Kč 136 750 000 Kč 4,75 % 25. 11. 2020 25. 11. 2023
HOME CAPITAL V 5,0/2025 100 000 000 Kč 22 150 000 Kč 5,00 % 25. 11. 2020 25. 11. 2025
HOME CAPITAL CZK VI 150 000 000 Kč 127 150 000 Kč 4,75 % 15. 6. 2021 15. 6. 2024
HOME CAPITAL CZK VII 50 000 000 Kč 29 450 000 Kč 5,00 % 15. 6. 2021 15. 6. 2026
HOME CAPITAL CZK VIII 150 000 000 Kč 26 400 000 Kč 4,75 % 12. 1. 2022 12. 1. 2025
HOME CAPITAL CZK IX 50 000 000 Kč 5 600 000 Kč 5,00 % 12. 1. 2022 12. 1. 2027
HOME CAPITAL EUR X 2 000 000 EUR 1 025 000 EUR 4,6 % 12. 1. 2022 12. 1. 2025
HOME CAPITAL EUR XI 2 000 000 EUR 210 000 EUR 5,0 % 11. 4. 2022 11. 4. 2026
HOME CAPITAL CZK XII 100 000 000 Kč 52 000 000 Kč 5,0 – 6,5 % 11. 4. 2022 11. 4. 2026
Celkem 1 300 000 000 450 636 650

 

Ekonomika:

Za uplynulý rok vzrostla konsolidovaná aktiva společnosti z 355 milionů na 1,28 miliardy korun. Nárůst byl dán novým zadlužením, na konci loňského roku ji meziročně vzrostly dluhy téměř čtyřnásobně na 1,2 miliardy korun, z toho 905 milionů tvořily dluhopisy a bankovní úvěry. Míra zadlužení se dostala na 97,5 %. Za loňský rok byla ve ztrátě 517 tisíc korun.

Firma financuje své aktivity téměř výhradně na dluh, současné rostoucí sazby ji tak snižují letošní plánovaný zisk a v případě dalšího růstu by podle CEO společnosti musela vyjednávat s bankami o prodloužení délky úvěrů.[4] Jako největší riziko svého podnikání vidí v ekonomické krizi, konkrétně v míře nezaměstnanosti, která by mohla výrazně zhoršit platební schopnost nájemníků. V červenci 2022 dosahovala míra nezaměstnanosti stále relativně nízké hodnoty 3,1 %.[5]

Finanční údaje z konsolidované rozvahy:

Hodnoty v tis. Kč 31. 12. 2021 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Aktiva celkem 1 277 590 355 056 165 139
Stálá aktiva 1 012 800 263 549 160 032
Oběžná aktiva 245 800 85 576 4 654
Vlastní kapitál 26 055 24 495 30 033
Cizí zdroje 1 246 577 330 109 135 106
Dlouhodobé závazky 1 134 001 299 098 133 080
Vyměnitelné dluhopisy 433 426 142 360 0
Závazky k úvěrovým institucím 472 412 79 000 0
Krátkodobé závazky 112 577 31 011 2 026

Finanční údaje z konsolidované výsledovky:

Hodnoty v tis. Kč 1. 1. – 31. 12. 2021 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Tržby z prodeje služeb 49 712 10 313 215
Provozní výsledek hospodaření 32 922 9 435 -45
Finanční výsledek hospodaření -33 028 -10 223 -84
Výsledek hospodaření za účetní období -517 -788 -129

 

 

 

[1] https://www.seznamzpravy.cz/clanek/dalsi-zarez-v-nemecku-czech-home-capital-nakoupila-byty-v-drazdanech-179564

[2] https://realitaci-sobe.cz/aktualne-z-trhu/czech-home-capital-akviroval-r-k-servis-bude-digitalizovat/

[3] objem upsaných dluhopisů denominovaných v eurech byl při sčítání přepočítán na českou měnu podle aktuálního platného kurzu

[4] https://dluhopisar.cz/rozhovor-martin-gillar-czech-home-capital/

[5] https://eurozpravy.cz/domaci/zivot/nezamestnanost-v-cesku-v-cervnu-klesla-opet-o-desetinu-procentniho-bodu.d3d434d6/