Nové dluhopisy (červen 2024)

Okurková sezóna? Na českém dluhopisovém trhu ani náhodou! Minulý měsíc se na schvalování nových prospektů stály zástupy. Schválit si je nechalo 12 firem.

 

České dráhy a.s.

České dráhy jsou významným českým železničním dopravcem poskytujícím jak osobní, tak i nákladní dopravu. Patří mezi největší zaměstnavatele v ČR a mezi největší české společnosti podle tržeb, které v loňském roce dosáhly konsolidovaně 49 mld. korun. Zejména kvůli konkurenci již několikátým rokem obnovuje svůj vozový park, což si vyžaduje obří investice.

Letošní a příští rok mají být na investice do nových vlaků vůbec největší. Jedná se o desítky miliard, které získá z několika zdrojů. Jednak ze dvou úvěrů od Evropské investiční banky a evropské železniční kampeličky Eurofima a jednak z dluhopisů, které už v minulosti České dráhy několikrát emitovaly.

Nová emise, kterou prodávala trojice investičních bank Česká spořitelna, Komerční banka a UniCredit Bank, nese 5,5 % ročně po dobu pěti let. V korunách denominované bondy začaly na objemu 5 miliard, ale nakonec se objem navýšil až na 8 miliard. Dluhopisy šlo pořídit za 3 miliony korun za kus a institucionální investoři o ně projevili značný zájem, když jim byl nabízený objem kapitálu i po navýšení na 8 miliard málo a chtěli bondy za téměř 14 miliard. Byla to tedy historicky vůbec nejsilnější poptávka po individuální emisi korporátních dluhopisů na domácím trhu.

Dluhopisy nejsou ničím zajištěné, ale obsahují dva kovenanty. První se týká zákazu zřízení zajištění (na úrovni celé skupiny) jakéhokoliv současného nebo budoucího dluhu. Druhý kovenant se týká omezení dispozice s majetkem, a to pro jakékoli aktivum s odhadovanou prodejní hodnotou do 5 mld. eur, ledaže by za takový majetek inkasovala skupina minimálně její tržní hodnotu, nebo pokud prodej proběhne v rámci skupiny.

ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
CZ0003562340 24. června 2024 5,5 % 8,001 mld. korun (navýšeno z 5,001 mld. korun) 24. června 2029

 

Tuto emisi jsme pro vás v červnu již analyzovali.

 

 

KKCG Financing a.s.

KKCG je investiční skupina patřící jednomu z nejbohatších Čechů Karlu Komárkovi. Jejím hlavním byznysem je loterie a herní průmysl, aktivity má ale i v energetice, technologiích a na realitním trhu, a to v desítkách zemí světa. Její kořeny sahají až do roku 1992, kdy Komárek koupil první firmu. Dnes má celá skupina tisíce zaměstnanců po celém světě a na konci 2023 konsolidovala aktiva v účetní hodnotě skoro 10 miliard eur (=230 mld. korun). Komárek je díky tomu 2. nejbohatším Čechem (hned po Renátě Kellnerové) a 249. nejbohatším člověkem planety (2024).

V červnu vyšel skupině KKCG prospekt, který byl největší dluhopisovou emisí v historii naší země. Tato emise byla na 10 miliard a má vyjít ve dvou tranších. Pět miliard korun nyní, a dalších pět na podzim. Emitentem dluhopisů je akciová společnost KKCG Financing, která vznikla v dubnu 2024 jako účelová firma na emisi dluhopisů. Vypůjčený kapitál bude dál půjčovat mateřské společnosti KKCG, která jím chce především refinancovat závazky.

Minimální investice činí 10 tisíc korun, což je i hodnota jednoho dluhopisů. Bondy jsou zajištěny zástavou ve formě pohledávky za matkou KKCG. Zároveň jsou zajištěny 25% podílem ve společnosti Allwyn. Mimo to obsahuje emise i celou řadu kovenantů.

ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
CZ0003563009 17. červenec 2024 7,75 % 5 mld. Kč (v září dojde k navýšení na 10 mld. Kč) 17. červenec 2029

 

Tuto emisi jsme pro vás v červnu již analyzovali.

 

 

IGF Třeboň s.r.o.

Tato společnost je součástí investiční a poradenské skupiny, která se věnuje především správě majetku, ekonomickému poradenství pro korporátní klientelu a realitní a developerské činnosti. Vlastní ji fond INVEST GATE Funds SICAV, jehož jediným vlastním zakladatelských akcií je akciová společnost INVEST GATE. Tu vlastní podnikatelé Kristián Bašta a Tomáš Kajgr.

Tento fond se zaměřuje na investice do péče o seniory a dlouhodobě nemocné, a to prostřednictvím výstavby (případně rekonstrukce) a provozování vlastní sítě bydlení pro seniory a center pro osoby s omezenou soběstačností. Výstavbu nebo rekonstrukci a provoz těchto sociálních zařízení uskutečňuje fond prostřednictvím svých dceřiných společností, včetně emitenta nového prospektu.

Nový prospekt je na program na půl miliardy korun, zatím bez emise. Bondy budou nezajištěné, ale společné emisní podmínky zahrnují celou řadu kovenantů včetně těch finančních jako např. omezení LTV, omezení dalšího zadlužení a další. Prostředky by měly financovat výhradně nový developerský projekt Třeboň.

 

 

SOLID FOUNDATIONS SICAV a.s.

SOLID FOUNDATIONS SICAV je fond kvalifikovaných investorů, který se věnuje developmentu nemovitostních projektů, a to především ekologicky šetrných rodinných domů v regionech. Svým investorům v současnosti slibuje výnos 8-10 % ročně. Na své záměry vydává dluhopisy, za které nabízí výnos 8,1 % ročně na 3 roky. Fond spravuje DELTA Investiční společnost.

Jeden dluhopis pořídí investor za 50 tisíc korun. Emise je vydávána v objemu 300 milionů, přičemž jejím účelem je financování právě konkrétních developerských projektů. Prostředky získané z emise dluhopisů by se na financování těchto projektů měly údajně podílet řádově 10 až 20 procenty celkových nákladů. Emise je nezajištěná a bez kovenantů.

ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
CZ0003563215 1.7.2024 8,1 % 300 mil. Kč 1.7.2027

 

 

Banka CREDITAS a.s.

Dalším z červnových emitentů byla i banka CREDITAS, kterou vlastní miliardář Pavel Hubáček. Ten se svou skupinou CREDITAS emituje dluhopisy dlouhodobě, a to především skrze nebankovní holding UNICAPITAL, který podniká v oblasti realit, developmentu, energetiky nebo zemědělství.

Tento holding jsme na Dluhopisáři analyzovali již několikrát, z toho naposledy letos v březnu v analýze, ve které se mimo jiné dotýkáme i finančního zdraví právě banky CREDITAS. Ta nyní přichází s novou emisí v objemu 750 milionů korun v rámci svého programu na 2 miliardy korun. Půjde o tříleté dluhopisy vydávané z regulatorních důvodů, kdy bondy budou započítávané do tzv. minimálních požadavků na kapitál a způsobilé závazky (MREL). Dluhopisy mají nominál 10 tisíc korun a ponesou si úrok 7,5 % ročně. Výplata proběhne vždy k 30. červenci každého roku. První platba úrokových výnosů bude tedy provedena k 30. červenci 2025. Banka má možnost dluhopisy předčasně splatit, ovšem nejdříve po dvou letech od data emise. Bondy budou nezajištěné, ale obsahují závazek zdržet se zřízení zajištění budoucích dluhů.

ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
CZ0003709016 30. července 2024 7,50 % 750 mil. Kč 30. července 2027

 

 

3dvory s.r.o.

3dvory je projektová společnost, kterou vlastní skupina DRFG Assets. Skupina DRFG si sice loni prošla fúzí, díky které znovu spojila telekomunikační divizi se zbytkem svých aktivit, mimo ale stále stojí právě DRFG Assets (a její dcery), která vznikla až v září 2021. Tato skupina se zabývá realitním developmentem.

Nová projektová společnost má z dluhopisů financovat developerský projekt Tři Dvory, který představuje development rezidenčního komplexu v obci Újezd u Brna. Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu mají dosáhnout asi 823 milionů korun s předpokládanými tržbami 1,005 mld. korun. Projekt se má stát plnohodnotnou částí města s veškerou potřebnou infrastrukturou a občanskou vybaveností.

Červnový prospekt je na nový dluhopisový program v maximálním objemu 300 milionů korun, zatím bez emise. Program nebude obsahovat zajištění, společné emisní podmínky ale obsahují závazek udržovat v emitentovi alespoň 20 % vlastního kapitálu na celkových aktivech.

 

 

J&T Global Finance XVI., s.r.o.

Skupina J&T si jen loni nechala v Česku schválit dva dluhopisové prospekty od dvou různých firem. Nyní přichází nová emise od společnosti J&T Global Finance XVI, která je součástí bankovní části skupiny J&T zastřešované firmou J&T FINANCE GROUP SE (která má pod sebou např. J&T BANKU a jejich dceřiné společnosti).

Nová emise je úročena 7 procenty ročně a je na 1 miliardu korun. Dluhopisy, které jsou při minimální výši investice 10 tisíc korun určeny i pro drobné investory, jsou splatné v roce 2029 a budou obchodovány na pražské burze. Lhůta pro úpis bude trvat až do 31. května příštího roku. Emise je zajištěna ručením J&T FINANCE GROUP SE (která loni také emitovala bondy) a emisní podmínky obsahují i řadu kovenantů.

ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
CZ0003562910 12. 7. 2024 7,00 % 1 mld. Kč (možné navýšení na dvojnásobek) 12. 7. 2029

 

 

Spolumajitelé Dluhopisy s.r.o.

Tato firma patří do skupiny, která vykupuje podíly pozemků, které se snaží zhodnocovat (zejména tím, že je konsoliduje do větších celků). V minulosti již její mateřská společnost dluhopisy vydávala. Jednalo se o emise v celkové uspané výši 256 milionů, které jsou zajištěné podíly v některých dceřiných firmách. Novými dluhopisy chce tyto dluhy refinancovat.

K tomu vydává prospekt na emisi úročenou 8,35 % ročně v celkovém objemu 400 milionů. I tyto dluhopisy jsou zajištěny zástavou některých podílů v dceřiných firmách, stejně jako ručením této mateřské společnosti. Přítomny jsou i kovenanty včetně konsolidovaného ukazatele LTV, které se musí držet pod 60-45 % v závislosti na datu do splatnosti. Dalšími jsou třeba povinnost podřídit nové dluhy nebo zřídit zvláštní investiční účet, kam bude ukládat rezervu pro splátky výnosů. Ale i další.

ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
CZ0003561938 28.6.2024 8,35 % 400 mil. Kč (možné navýšení na 400 mil. Kč) 28.6.2029

 

 

BHS REF Finance s.r.o.

Tato firma spadá pod nemovitostní fond kvalifikovaných investorů BHS REAL ESTATE FUND SICAV, který založil obchodník s cennými papíry BH Securities. Ten se na českém kapitálovém trhu pohybuje už od jeho vzniku v roce 1993. Nabízí služby profesionální správy aktiv, zprostředkování obchodů na světových finančních trzích nebo investice do různých finančních produktů. V minulosti připravoval i emise dluhopisů.

BHS REF Finance, na kterou jsme minulý rok psali analýzu, si na konci loňského června nechala schválit prospekt na svůj první a zatím jediný dluhopisový program na 1 mld. korun. Ten si minulý měsíc nechala aktualizovat. Společné emisní podmínky nenabízí ani zajištění, ani kovenanty. Administrovat si emise bude fond sám, pokud nebude v konkrétní emisi uvedeno jinak. Na nový prospekt zatím nevyšla žádná emise. Na ten z loňského roku vyšlo šest emisí, které nesly výnos 6,10-6,60 % pro tříleté a pětileté dluhopisy.

 

 

WOOD SEEDS s.r.o.

Tato firma přišla na trh v roce 2019, aby mohla za peníze z dluhopisů nakupovat lesní pozemky, na kterých by těžila kulatinu, kterou by dále zpracovávala ve svých areálech. Doposud s tím ale stále nezačala a lesní pozemky zatím už skoro pátým rokem stále jen nakupuje.

Jen loni si nechala schválit dva nové prospekty a letos navazuje na každoroční tradici. Nový červnový prospekt vychází na druhý dluhopisový program z roku 2020, který je částečně zajištěn zástavním právem k některým lesním pozemkům. 3. dubna si nechala firma navýšit jeho maximální objem z původních 500 milionů na celou jednu miliardu korun. Nová emise stále nevyšla, ale jakmile se tak stane, podíváme se na tuto firmu znovu. Za těch pět let působení na dluhopisovém trhu totiž nabrala nezanedbatelné dluhy ve výši přes půl miliardy korun. V novém prospektu přitom chybí výsledky za uplynulý rok, při pohledu na finanční výkazy se tak díváme už hodně do minulosti.

 

 

MSI Capital s.r.o.

Tato česká developerská skupina, která se od vzniku v roce 1998 propracovala do pozice jednoho z lídrů na českém developerském trhu a za dobu své existence postavila tisíce rezidenčních jednotek a desítky tisíc m² obchodních ploch a kanceláří, vydává bondy od roku 2020 přes účelovou společnost MSI Capital.

Tento dluhopisový program na půl miliardy korun je stále aktivní. Prospekt si k němu nechala schválit i letos, i když zatím bez emise. Program je zajištěn zástavním právem k 90 % obchodnímu podílu na emitentovi MSI Partners. Zde je ale nutné uvést, že ten skutečný majetek (nemovitostní projekty) je vyčleněn do dceřiných projektových společností, jejichž obchodní podíly jsou již zastaveny ve prospěch bank. Stále se ale v českých podmínkách jedná o nadprůměrnou ochranu investorů do dluhopisů. Program je také opatřen mnoha kovenanty včetně těch finančních jako povinnost dodržovat určitou hodnotu vlastního kapitálu. Na dodržování těchto závazků bude z pozice agenta pro zajištění dohlížet CYRRUS CORPORATE SOLUTIONS.

Uvidíme, co přinese nová emise.

 

 

Rezidence Cézava s.r.o.

Rezidence Cézava je firma, se kterou se na dluhopisovém trhu setkáváme již třetím rokem v řadě. V roce 2022 přišla s emisí na půl miliardy korun, ze které ale skoro nic neupsala a tak si loni nechala schválit prospekt na danou emisi znovu, aby z této půlmiliardy upsala 23 milionů korun. Nyní jde s emisí zkusit štěstí potřetí, aby upsala i zbylých 476,9 milionů korun.

Jedná se o projektovou společnost na development seniorského domu v obci blízko u Brna. Má se jednat o první z chystané sítě soukromých seniorských rezidencí v Česku, za kterou stojí investiční skupina SUR LIE. Původní dokončení projektu a spuštění provozu seniorského domu se plánovalo na rok 2024, tedy došlo k jistým zpožděním. Podle účetní závěrky z konce minulého roku měla firma majetek za 468 milionů korun, který se skládal zejména z poskytnutých záloh na stavební práce. Projekt se zatím financuje primárně z vlastních peněz.

Výnos dluhopisů bude spočívat v diskontu, tedy nebudou vypláceny průběžné úroky, ale výnos inkasuje investor až na konci. Jeden dluhopis si mohl do konce června (kdy skončil úpis) pořídit za 100 tisíc korun. Emise není nijak zajištěná, ale obsahuje kovenanty typu zákaz zajištění budoucích dluhů či omezení zcizení majetku.

Název emise ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
REZIDENCE CEZAVA 0,00/26 CZ0003541351 1. 9. 2022 diskont 476,9 mil. Kč 31. 8. 2026

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *