Nový prospekt od UNICAPITAL

Skupina UNICAPITAL, kterou vlastní miliardář Pavel Hubáček skrze svůj holding CREDITAS (do kterého spadá i stejnojmenná banka), podniká v oblasti realit, developmentu, energetiky nebo zemědělství. Její byznysové aktivity rozebíráme podrobněji v analýze z loňského července.

Od té doby přišla s dalšími dvěma prospekty (a jeden další emitovala i banka CREDITAS). Ten nejnovější z konce přináší nějaké organizační změny. Ještě v minulém roce totiž tuto skupinu zastřešovala holandská společnost UNICAPITAL N.V.. V mezičase ale vznikl jakýsi mezičlánek v podobě evropské firmy CREDITAS Investments SE, která vznikla 23. října 2023. Jedná se o dceřinou společnost této holandské matky, která na ni přenesla všechny své podíly v dcerách.

Emitentem nejnovějšího prospektu je UNICAPITAL Invest IX a.s., tedy opět nově založená společnost se vznikem 28.11.2023. Bez historie a prakticky bez majetku. Stejně jako ty ostatní, které prospekt vydávaly před nimi. Jedná se o více než 10 prázdných schránek. Skupina ani při své velikosti a dluhopisovému vydávání nedává k dispozici žádná konsolidovaná data. Snad kromě celkové výše závazků z dluhopisů, které k v únoru tohoto roku činily celkem 9,705 mld. korun.

 

Některé tyto firmy přitom v obchodním rejstříku nemají výkazy ani za rok 2022 (UNICAPITAL Invest VI) a některé ani za rok 2021 (UNICAPITAL Invest III). Tyto dvě společnosti měly přitom k 13.2.2024 nesplacené dluhopisy dohromady za 3,3 mld. korun, tedy přibližně třetina všech nesplacených dluhopisů holandské skupiny UNICAPITAL.

Většina dluhopisových peněz proudí, jak uvádí sám prospekt, do zcela netransparentní holandské matky UNICAPITAL N.V., a až ta je pak půjčuje jednotlivým společnostem ze skupiny. Celková výše pohledávek UNICAPITAL N.V. vůči společnostem skupiny činí ke dni 13.2.2024 celkem 4,084 mld. korun:

 

Další pohledávky vlastní „nová matka“ CREDITAS Investments SE:

 

 

 

Dluhopisy:

Na nový prospekt vyšly tyto dvě emise. Žádného zajištění se nedočkáme ani tentokrát a kovenanty jako by nebyly. Emitent je podle nich povinen nezajistit budoucí dluhy a nestát se věřitelem jiné entity než skupiny UNICAPITAL. Což není nic, co by reálně zlepšovalo pozici věřitelů.

  ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
1. CZ0003559858 28.3.2024 8,5 % 300 mil. Kč (možnost navýšení na 450 mil. Kč) 28.3.2026
2. CZ0003559866 28.3.2024 9,0 % 300 mil. Kč (možnost navýšení na 450 mil. Kč) 28.3.2027

 

 

Banka CREDITAS:

Hubáček má i vlastní banku, která sice stojí vně skupiny UNICAPITAL, ale má s ní mnoho společného. Vznikla z původní záložny, ve které byl Hubáček nejprve drobnějším spoluvlastníkem, aby později vykoupil za skoro půl miliardy korun podíly dalších menších vlastníků a v roce 2015 se stal většinovým majitelem.

Byl to právě Hubáček, který chtěl záložnu přeměnit na novou českou banku. To se mu u ČNB nejdříve nedařilo. Ta totiž spustila několikaměsíční kontrolu, po jejímž konci v roce 2015 ČNB uvedla, že Hubáček „nedodržuje základní obezřetnostní pravidla, jimiž se musí každá úvěrová instituce řídit, v důsledku čehož pak může být ohrožena jeho finanční stabilita a zájmy jeho vkladatelů, případně jeho další existence“. I přesto se ale později Hubáčkovi povedlo od ČNB onu licenci získat, a to konkrétně v roce 2017.[1]

Banka CREDITAS dnes funguje jako univerzální banka, která se dlouhodobě soustředí na financování projektů českých malých a středních firem. K červnu 2023 měla 196 tisíc klientů. Předloni v září rovněž odkoupila původem ruskou Expobank CZ, jež byla později přejmenována na Max banku.

Bilanční suma banky CREDITAS činila na konci roku 2022 celkem 125 mld. korun, banka ovšem disponovala vlastním kapitálem jen 5,048 mld. korun. Objem přijatých vkladů jako nejvýznamnější položka pasiv činil k 31. prosinci 2022 téměř 88,0 mld. korun. 72 mld. korun měla na konci roku v bankách (z toho 68 mld. na 2T repo u ČNB), 30 mld. korun za klientskými úvěry a za skoro 20 mld. korun držela bondy, z toho necelých 16 mld. v bondech státních.

Pokud jde finanční ukazatele banky, u bank je klíčové ROAA, neboli rentabilita na průměrná aktiva, která říká, jak efektivně banka používá svá aktiva k vytváření svých zisků. Druhým klíčovým ukazatelem je rentabilita kapitálu (ROAE) měřící výnosnost kapitálu, který do banky vložili vlastníci. Pak je samozřejmě podstatný ukazatel kapitálové přiměřenosti, který sleduje schopnost banky splácet závazky a snaží se reagovat na úvěrová a operační rizika. Pokud banka disponuje dostatečně vysokou kapitálovou přiměřeností, banka má dostatek kapitálu na krytí případných ztrát i menší riziko, že se dostane do platební neschopnosti, nebo že přijde o vklady klientů.

Hodnoty těchto ukazatelů banky CREDITAS pro rok 2022 srovnáváme se zprůměrovanými ukazateli pro bankovní domy v ČR, což zde poslouží jako jakýsi benchmark. Hubáčkova banka si vede na poměry se zbytkem trhu celkem dobře.

2022 Banka CREDITAS Benchmark
ROAA 2,026 % 1,1 %
ROAE 31,969 % 18,2 %
Kapitálová přiměřenost 26,46 % 21,8 %

 

Expozice banky do dluhopisů skupiny CREDITAS:

Banka CREDITAS má nezanedbatelnou expozici do skupiny UNICAPITAL. Jedná se zejména o dluhopisy, kterých od této skupiny vlastnila k 31. prosinci 2022 celkem za 1,262 mld. korun. Jednalo se o dluhopisy těchto firem:

  • UNICAPITAL Invest III a.s. (IČ 07600488)
  • UNICAPITAL Invest VI a.s. (IČ 11786558)

 

Ostatní dluhopisy pak skupině UNICAPITAL pomáhá připravovat a prodávat. UNICAPITAL má za bankou také úvěry za 552 milionů korun (k 31. prosinci 2022).

 

 

Závěr:

První prospekt skupiny UNICAPITAL v tomto roce a od loňska se vlastně nic nezměnilo. Dluhopisy jsou vydávány stále podle stejného schématu na novou firmu (prázdnou schránku) bez zajištění, ručení nebo pořádných kovenantů. Vybrané peníze z těchto bondových schránek putují z větší části do nečitelné nizozemské holdingové společnosti, která vlastní skupinu desítek a desítek firem. Tato skupina má dluhy za miliardy korun, ale žádné konsolidované výkazy pro ni neexistují. Některé společnosti navíc ani nejsou registrovány v Česku včetně zmíněné matky. Netransparentní je i výkaznictví dvou velkých dluhopisových emitentů, kteří mají dohromady nesplacené dluhy za 3,3 mld. korun, a v obchodním rejstříku pro ně stále nenajdeme výkazy za poslední dva, resp. tři roky.

Část dluhopisů navíc skupuje spřízněná Banka Creditas, což je ostatně důvod, proč musejí být tyto dluhopisy (jinak nepříliš kvalitně připravené) obchodovatelné na pražské burze.

 

 

 

 

 

 

[1] https://www.lidovky.cz/byznys/cesko-ma-dalsi-banku-creditas-dostala-licenci-od-cnb.A161018_180348_firmy-trhy_jakl