Kauza Premiot

Jak začala dluhopisová kauza firmy Premiot a co o ní zatím víme? Vše začalo letos v lednu, kdy se ozvali první investoři, že jim skupina Premiot delší dobu nevyplácí úroky za držené dluhopisy. Nevyplatila ani jistiny z dluhopisů za půl miliardy, které měly splatnost 31. prosinci 2022. Poté, co se zprávy o nesplácení objevily v médiích, přišel majitel Premiotu Ondrej Spodniak s prohlášením, že ke zpoždění plateb došlo z administrativních důvodů a peníze budou vyplaceny do konce ledna. Nestalo se.

Mezitím přestal napřímo komunikovat s médii a na začátku února investorům rozeslal e-mailem omluvu, ve které problém zdůvodnil „prodlením některých projektů“. Také napsal, že firma pracuje na několika transakcích, které by měly dokončeny na přelomu prvního a druhého kvartálu, díky nimž bude vyplacení možné. Zároveň připojil v rámci kompenzace investorů příslib, že k výplatě standardní kupónové částky přidá speciální bonusový úrok 1 procento z prodlené částky za každý započatý měsíc společně.

Skupinu Premiot tvoří desítky firem a řada nesourodých projektů v různých fázích rozpracovanosti. Její primární činností je development v oblasti hotelových komplexů v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. V portfoliu má ale i kancelářský a rezidenční development. Dále podniká v oblasti hornictví a hutního průmyslu v České republice a na Slovensku, kde provozuje lomy na břidlici a žulu. Angažovat se chtěla i v oblasti provozování datových center. Své projekty tato firma financovala vydáváním desítek regulovaných i neregulovaných obligací. Dluhopisy prodávala přes vlastní síť prodejců, a to hlavně v regionech – v Olomouci, Ústí nad Labem, v Ostravě a dalších městech. Při své propagaci skupina využívala i známých jmen jako byl herec Petr Štěpánek nebo tenistka Karolína Plíšková.

Problémy s placením uvnitř Premiotu odstartovala společnost Premiot obchodní, která se na vydávání bondů ve firmě specializovala (ze všech firem ve skupině jich vydala zdaleka nejvíc) a která až do minulého roku nesla jméno Europa Investment Property. Později se ukázalo, že problémy se splácením ve skupině ale nemá jen ona a že výnosy letos přestaly vyplácet i některé další.

Některým věřitelům s firmou Premiot obchodní postupem času došla trpělivost a v květnu se začaly objevovat první insolvenční návrhy. Jeden na tuto firmu podali manželé Hana a Jiří Machačovi prostřednictvím advokátní kanceláře MDH Legal Michala Hory. Každý z nich má za firmou Premiot obchodní pohledávky za tři miliony korun.

Další věřitele zastupuje advokát a insolvenční expert Jan Langmeier, který je známý například z kauzy krachu investiční skupiny Arca Investments (jeden z největších bankrotů od 90. let), kde zastupoval část věřitelů. Další významný krach na dluhopisovém trhu, který řešil, byla módní skupina C2H Michala Mičky. Langmeier i další skupiny plánují vytvořit silné věřitelské bloky, které by pak měly páku při insolvenčním vypořádání závazků.

Část věřitelů Premiotu zastupuje i kancelář KLB Legal, která jich má mít již stovky. KLB se nejprve snažila s vedením Premiotu domluvit na případném plánu záchrany, proto s insolvenčním návrhem otálela. Své kroky koordinuje s advokátní kanceláří Fabian & Partners, která zastupuje další skupinu věřitelů Premiotu. Zakladatel této kanceláře Pavel Fabian na konci minulého měsíce potvrdil, že s KLB Legal chystá insolvenční návrhy na jednotlivé společnosti skupiny.

Na začátku května, ještě před prvním insolvenčním návrhem, přišel od Spodniaka další dopis adresovaný jeho věřitelům s návrhem na tzv. reorganizační plán. Reorganizace je vedle konkursu alternativní řešení úpadku, při kterém firma pokračuje dál ve své činnosti, nově ovšem za podmínek právě reorganizačního plánu. Cílem je dosáhnout vyššího uspokojení věřitelů než v případě konkursu, a to ozdravením hospodaření dlužníkova podniku takovým způsobem, aby mohl pohledávky věřitelů uspokojovat postupně. Věřitelé jsou při reorganizaci rozděleni do skupin podle jejich priority. Samostatnou skupinu tvoří každý zajištěný věřitel. Reorganizační plán ruší původní pohledávky (v tomto případě dluhopisy), stanoví opatření sledující ozdravení dlužníkova obchodního závodu a vymezí míru uspokojení. Například 10 procent za pět let.

Cílem reorganizace Premiotu má být dokončení jednotlivých projektů a tím dosažení maximálního uspokojení věřitelů. Reorganizační plány se běžně projednávají na schůzi věřitelů. V dopise proto Spodniak navrhnul svolat schůze vlastníků dluhopisů na termíny od 14. června do 23. července, na nichž by jim představil detaily restrukturalizace a související kroky. V problémech je ale více firem z Premiotu a každou čeká samostatné insolvenční řízení, přičemž o reorganizaci půjde jen u některých. Reorganizační plán pak u každé takové společnosti ze skupiny stanoví nejen odlišné lhůty splatnosti, rozdílná ozdravná opatření, ale i různou míru krácení pohledávek věřitelů. Advokátní kanceláře zastupující některé věřitele ale podle svých vyjádření reorganizaci nevěří, považují ji za rizikovou a sliby Premiotu za nedůvěryhodné. Reorganizace Premiotu nemusí být povolena, pokud bude soudem zjištěn takzvaný nepoctivý záměr dlužníka. Tedy úmyslné nečestné jednání ze strany firmy, kterým se snaží vyhnout se uspokojení věřitelů a s vědomím své neschopnosti splatit dluhy podniká kroky, které mají za úkol ochromit nebo poškodit jejich práva. Příkladem může být zatajování nějakého majetku, vyvádění aktiv ze společnosti nebo falšování finančních dokumentů. A například podle Langmeiera, jednoho z advokátů, vyvádí Spodniak majetek ze skupiny do jiných subjektů, často i v zahraničí.

Na insolvenční návrhy měl Spodniak reagovat prohlášením, že insolvenční návrhy přicházejí od některých netrpělivých spekulativních skupin v zastoupení advokátů. Část věřitelů si podle něj neuvědomuje, že podáním insolvence jdou proti svým vlastním zájmům, protože „prokazatelně snižují a poškozují hodnotu aktiv společnosti, a tím snižují procentuální uspokojení všech věřitelů“. Otáčet nastalou situaci proti investorům a nazývat je netrpělivými spekulanty nám ale opravdu nepřijde fér. Spodniak měl s touto situací počítat a měl se na ní připravit. Insolvenční návrh měl navíc podle zákona podat už samotný Premiot. Každý člen statutárního orgánu má totiž zákonnou povinnost podat dlužnický insolvenční návrh hned poté, co se dozvěděl (nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět) o nastalém úpadku firmy.

Podle účetních výkazů z konce roku 2021 měla firma Premiot obchodní celkové dluhy za 978,8 milionu korun, z toho 733,6 milionu korun představovaly vydané dluhopisy. Vlastní kapitál přitom činil jen 50 milionů korun. Peníze z dluhopisů Premiot obchodní pak dál rozpůjčovala do dalších firem v rámci skupiny. Konsolidované údaje za celou skupinu bychom hledali jen těžko. Nejasná je celková výši cizích zdrojů včetně těch z vydaných dluhopisů i celková hodnota majetku celé skupiny. Některé odhady hovoří o tom, že celkové závazky firem spadajících do Premiot Group činí dvě až tři miliardy korun a podle Langmeiera zastupujícího část klientů vlastní celá skupina majetek v hodnotě pod jednu miliardu korun, tedy sotva třetinu všech dluhů. Nejcennější mají být hlavně developerské projekty v Praze 5, v pražských Řeporyjích a v Harrachově.  Hodnota aktiv je podle Spodniaka aktuálně expertně naceňována. Do skupiny Premiot investovalo podle vyjádření Spodniaka v rozhovoru pro Forbes z listopadu 2022 celkem cca 3 300 investorů.

Na skupinu Premiot jsme před rokem publikovali analýzu. Upozorňovali jsme v ní na nepřesvědčivou ekonomickou situaci, nízkou ochranu dluhopisů a dluhopisy označili za vysoce rizikové. Na problémy firmy s jejich splácením jsme pak v lednu upozornili jako první.

 

 

 

Jedna odpověď

  1. Dobrý den.
    Jsem jedním z těch, kteří zakoupili dluhopisy firmy Premiont. Zakoupil jsem i dluhopisy inzerované na portálu Českédluhopisy.cz. Jedná se o dluhopisy Český průmyslový holding a.s., Logika Ralsko s.r.o. a Old-Age Care Group s.r.o. Uvedené firmy Nekomunikují a nevrátily ani jistinu.
    Vedení portálu Českédluhopisy.cz zaujalo pozici mrtvého brouka. Já jsem dluhopisy zakoupil právě proto. že se mi zdál název této firmy důvěryhodný. Předpokládal jsem, že taková firma inzeruje dluhopisy solidních firem. Peníze, které jsem investoval, jsou ztracené. Zajímavé je, že všechny firmy do kterých jsem vložil peníze jsou v insolvenci. Přitom Českédluhopisy.cz, za nic neodpovídají.

Komentáře jsou uzavřené.