THE REMARKABLES a.s.

THE REMARKABLES a.s. je investiční společnost, která se zabývá nákupy lukrativních pozemků a výstavbou bytových budov. K roku 2019 spravovala společnost aktiva v hodnotě celkem 131,6 milionů korun.

V současné době se věnuje realizaci projektu bytového komplexu Hlubočinka, který se nachází v obci Sulice v okrese Praha-východ. Jedná se o výstavbu sedmi bytových domů, ve kterých se bude nacházet celkem 56 bytů a výstavbu domu občanské vybavenosti, obsahující restauraci, komerční zónu a možnost přechodného ubytování v podobě pěti bytů. Celkové náklady na projekt jsou vypočítány na přibližně 168 milionu korun a mají být částečně financované výtěžkem z emitovaných dluhopisů. Potenciální výnos z prodeje je odhadován na zhruba 285 milionů korun.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2019)

Česká realitní a investiční společnost a.s. 100 % / Konečný vlastník: Zuzana Al-Nasserová (99 %)

Ekonomické ukazatele

20192018
Aktiva celkem131 614102 924
Vlastní kapitál18 24524 946
Cizí zdroje110 36974 938
Provozní výsledek hospodaření-4 8742 778
Výsledek hospodaření před zdaněním-6 701-222
Hodnoty uvedeny v tisících Kč.

Vydané dluhopisy