Sazka Group

Skupina SAZKA GROUP vlastní a provozuje loterijní a herní společnosti v Evropě. Skupina se zaměřuje především na provoz národních loterijních her, okamžitých a online loterií a sportovního sázení. V roce 2019 činila konsolidovaná aktiva skupiny 4,4 miliardy korun a míra cizích zdrojů činila 3,1 miliardy korun.

Činností mateřské firmy SAZKA GROUP a.s. je podpora dceřiných společností v oblasti centrálního managementu, strategického řízení, rozvoje současných a nových prodejních kanálů a technologií, inovativních herních formátů a marketingových strategií. Jediným akcionářem mateřské firmy je společnost KKCG AG.

Finanční prostředky z emise dluhopisů jsou určeny na financování společností ve skupině SAZKA Group, financování akvizic nových společností či zvyšování kapitálových účastí na těch stávajících.

Důležité informace

Vlastická struktura (2019)

KKCG AG 100 % / Valea Foundation 100 % / Konečný vlastník: není

Ekonomické ukazatele

20192018
Aktiva celkem4 438 2164 332 595
Vlastní kapitál1 384 1121 773 082
Cizí zdroje3 054 1042 559 513
Provozní výsledek hospodaření470 630389 659
Výsledek hospodaření za období600 632252 828
Hodnoty uvedeny v tisících eur.

Vydané dluhopisy

 • SAZKA Group a.s.

  ISIN: CZ0003522930
  Objem: 5 000 000 000 Kč (s možností navýšení až do výše 6 000 000 000 Kč)
  Datum emise: 23.9.2019
  Úroková sazba: 5,20 % p.a.
  Datum konečné splatnosti: 23.9.2024

  Základní prospekt SAZKA Group a.s.

  Emise

  SAZKA GR. 5,20/24

  ISIN: CZ0003522930
  Objem: 5 000 000 000 Kč
  Datum emise: 23.9.2019
  Úroková sazba: 5,20 % p.a.
  Datum konečné splatnosti: 23.9.2024

  SAZKA GR. 5,20/24