KR REAL

KR REAL s.r.o. je společnost, která se zabývá distribucí výrobků zdravé výživy z produkce mateřské společnosti Mesaverde.

Důležité informace

Vlastnická struktura (březen 2021)

MESAVERDE s.r.o. 100 %  / Konečný vlastník: Miroslav Borkovec 100 %

Ekonomické ukazatele

20192018
Aktiva celkem192 523110 540
Vlastní kapitál7 7954 681
Cizí zdroje184 225104 205
Provozní výsledek hospodaření15 5967 416
Výsledek hospodaření před zdaněním4 5452 860
Hodnoty uvedeny v tisících Kč.

Vydané dluhopisy