Solar Global (Global Energy Investments)

Skupina GLOBAL ENERGY INVESTMENT podniká v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Konsolidovaná aktiva skupiny v listopadu 2020 činila 2,3 miliardy korun.

Hlavní činností skupiny jsou investice do fotovoltaických elektráren. V České republice vlastní 28 fotovoltaických elektráren a v současné době expanduje na zahraniční trhy do Španělska, Polska a Německa. Zároveň rozšiřuje oblast podnikání na navazující oblasti, jakými jsou systémy akumulace elektřiny (bateriová úložiště) a velkoobchodní distribuce komponent pro výstavbu fotovolatických elektráren. Skupina se postupem času stala vertikálně integrovanou, tzn., zajišťuje celý dodavatelský řetězec od nákupu materiálu až po prodej klientovi. To jí dává možnost lépe předvídat budoucí peněžní toky skupiny.

Bližší informace najdete v sekci představení emitenta.

Důležité informace

Vlastnická struktura Global Energy Investments a.s. (2021)

Mgr. Tomáš Kaláb 90 %
Ing. Vítězslav Skopal
Mgr. Barbora Skopalová
Kristýna Skopalová
Štěpán Skopal
Filip Skopal
Anna Janíková

Ekonomické ukazatele

Global Energy Investments a.s. - konsolidované finanční výsledky30. 11. 202130. 11. 202030. 11. 201930. 11. 2018
Aktiva celkem1 571 5102 353 3762 406 7512 503 372
Vlastní kapitál celkem719 125773 011738 480666 139
Cizí zdroje celkem852 3851 555 6961 643 0331 813 101
Provozní výsledek hospodaření-16 336159 661200 161233 012
Čistý výsledek hospodaření136 02459 76084 165125 904
Hodnoty v tis. Kč

Vydané dluhopisy

 • 1. Prospekt dluhopisů Global Energy Investments a.s. (25. 6. 2021)

  1. prospekt

  Emise

  CZ0003533176

  CZ0003533176, 6,70 %, splatné červen 2026 (5 let)

  CZ0003533176