Solar Global (Global Energy Investments)

Skupina Solar Global  podniká od roku 2009 v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Konsolidovaná aktiva skupiny činila v listopadu 2021 1,6 miliardy korun.

Hlavní činností skupiny jsou investice do fotovoltaických elektráren, kterých za svou historii vystavěla 300 (k dubnu 2023). Vlastní fotovoltaické elektrárny s výrobou 40 GWh ročně. Projekty skupiny lze kromě Česka najít také v Německu, Polsku, Španělsku či Rumunsku. Firma zároveň rozšiřuje oblast podnikání na navazující oblasti, jakými jsou systémy akumulace elektřiny (bateriová úložiště) a velkoobchodní distribuce komponent pro výstavbu fotovolatických elektráren. Od roku 2021 podniká také se zeleným vodíkem. Skupina se postupem času stala vertikálně integrovanou, tzn., zajišťuje celý dodavatelský řetězec od nákupu materiálu až po prodej klientovi. To jí dává možnost lépe předvídat budoucí peněžní toky skupiny. Jednou z našich nejvýznamnějších součástí je společnost Solar Global Service, a. s., která má za sebou realizace několika stovek FVE a v současnosti servisuje 41 elektráren s celkovým výkonem přes 55,5 MWp. Investice v oblasti moderní energetiky spadají do zájmu Solar Global Investments, a. s., Solar Global Energy, a. s. se specializuje na obchod s elektrickou energií z obnovitelných zdrojů.

Podrobný popis společnosti na Dluhopisáři naleznete v analýze zde.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2023)

 • Mgr. Tomáš Kaláb (nar. listopad 1973) – 90 %
 • Ing. Vítězslav Skopal
 • Mgr. Barbora Skopalová
 • Kristýna Skopalová
 • Štěpán Skopal
 • Filip Skopal
 • Anna Janíková

 

Ekonomické ukazatele

Global Energy Investments a.s. - konsolidované finanční výsledky (v tis. Kč)30. 11. 202130. 11. 202030. 11. 201930. 11. 2018
Aktiva celkem1 571 5102 353 3762 406 7512 503 372
Vlastní kapitál celkem719 125773 011738 480666 139
Cizí zdroje celkem852 3851 555 6961 643 0331 813 101
Provozní výsledek hospodaření-16 336159 661200 161233 012
Čistý výsledek hospodaření136 02459 76084 165125 904

Vydané dluhopisy

 • 1. prospekt (schválen 25.06.2021)

  První prospekt byl ČNB schválen 25.06.2021. Byl vydán jako prospekt dluhopisů (nikoliv jako základní prospekt), a jako takový byl na jedinou emisi. Emitentem byla společnost Global Energy Investments a.s.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.

  link na prospekt na webu ČNB

  prospekt ke stažení

  Emise

    ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
  1. CZ0003533176 15.6.2021 6,70 % 150.000.000 Kč 15.6.2026