EUC

EUC a.s. je zdravotnická skupina, která tvoří největší síť ambulantních klinik na území České republiky. Ročně poskytne péči 1,3 milionu pacientům.

Důležité informace

Vlastnická struktura

Eister Fund 100 %

Ekonomické ukazatele

Konsoidovaná účetní závěrka EUC a.s.2019
Aktiva celkem5 005 389
Vlastní kapitál1 118 075
Tržby3 610 555
Hospodářský výsledek po zdanění21 975
Hodnoty v tis. Kč

Vydané dluhopisy