CZECHOSLOVAK GROUP

CZECHOSLOVAK GROUP a.s. je holdingovou společností zastřešující aktivity skupiny českých a slovenských firem působících v oblasti civilní a speciální (vojenské, obranné, záchranářské, kontejnerové, dopravní aj.) výroby. Hlavními obory, kterým se skupina věnuje, jsou strojírenství, automobilový, železniční, letecký a obranný průmysl. S produkty této skupiny se lze díky silné proexportní orientaci holdingu setkat po celém světě. Mezi její dceřiné společnosti patří například TATRA TRUCKS, AVIA Motors nebo DAKO-CZ.

Vlastníkem společnosti je pan Michal Strnad. Firmy v holdingu CSG v roce 2022 vygenerovaly tržby v hodnotě 25 mld. Kč.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2023)

 • Konečný vlastník: Michal Strnad (100 %)

 

Ekonomické ukazatele

CSG - konsolidované výkazy dle IFRS (v tis. Kč)20222021202020192018
Aktiva celkem60 117 96227 403 79926 767 79727 527 73920 353 941
Vlastní kapitál15 800 0419 252 2579 162 1678 706 2827 643 989
Cizí zdroje44 317 92118 151 54217 605 63018 821 45712 709 952
Provozní výsledek hospodaření3 993 4151 295 4691 471 2671 392 9081 615 382
Výsledek hospodaření před zdaněním4 470 6241 656 723 1 198 1201 772 3501 276 034

Vydané dluhopisy

 • 4. prospekt (schválen 03.06.2023)

  Čtvrtý prospekt byl ČNB schválen 03.06.2023. Byl vydán jako prospekt dluhopisů (nikoliv jako základní prospekt), a jako takový byl na jedinou emisi. Emitentem byla společnost CZECHOSLOVAK GROUP a.s.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.

  link na prospekt na webu ČNB

  prospekt ke stažení

  Emise

  ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
  CZ0003550808 4. 7. 2023 8,00 % 3 mld. Kč (navýšeno na 4,5 mld.) 4. 7. 2028

   

   

 • 3. prospekt (schválen 03.06.2021)

  Třetí prospekt byl ČNB schválen 03.06.2021. Byl vydán jako prospekt dluhopisů (nikoliv jako základní prospekt), a jako takový byl na jedinou emisi. Emitentem byla společnost CZECHOSLOVAK GROUP a.s.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.

  link na prospekt na webu ČNB

  prospekt ke stažení

  Emise

    ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
  1. CZ0003532681 1. 7. 2021 pohyblivý 1 500 000 000 Kč (s možností navýšení až na 2 000 000 000 Kč) 1. 7. 2026

   

   

 • 2. prospekt (schválen 01.10.2019)

  Druhý prospekt byl ČNB schválen 01.10.2019. Byl vydán jako prospekt dluhopisů (nikoliv jako základní prospekt), a jako takový byl na jedinou emisi. Emitentem byla společnost CZECHOSLOVAK GROUP a.s.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.

  link na prospekt na webu ČNB

  prospekt ke stažení

  Emise

    ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
  1. CZ0003523151 1.11.2019 pohyblivá 1 500 000 000 Kč 1.11.2024

   

   

 • 1. prospekt (schválen 14.12.2016)

  Druhý prospekt byl ČNB schválen 14.12.2016. Byl vydán jako prospekt dluhopisů (nikoliv jako základní prospekt), a jako takový byl na jedinou emisi. Emitentem byla společnost CZECHOSLOVAK GROUP a.s.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.

  link na prospekt na webu ČNB

  Základní prospekt CZECHOSLOVAK GROUP a.s.

  Emise

    ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
  1. CZ0003515405 16.12.2016 pohyblivá 1 500 000 000 Kč 16.12.2021