Beach Resorts Investments

RSJ Investments a.s. je investiční společnost, která spravuje investiční fond RSJ Investments SICAV. Jedná se o fond kvalifikovaných investorů s několika podfondy. Emitující společnost Beach Resorts Investments Ltd. je součástí podfondu RSJ Property.

Investiční společnost RSJ Investments spravuje široké portfolio investic do nemovitostí, zemědělství, strojírenství i služeb. Vysoký podíl na spravovaném majetku tvoří developerské projekty. Věnuje se také investcím do informačních technologií, biotechnologie, produkce zdravých potravin, výroby energie z obnovitelných zdrojů či investicím vedoucím k prodloužení a zkvalitnění lidského života. Tvoří součást skupiny RJS.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2018)

RSJ Property podfond, RSJ Investments SICAV a.s. 100 % / Koneční vlastníci: Karel Janeček, Václav Dejčmar, Libor Winkler

Ekonomické ukazatele

RSJ Property podfond31.3.2020
Aktiva celkem1 527 141
Vlastní kapitál710 679
Cizí zdroje816 462
Výsledek hospodaření z finančních operací-385 775
Výsledek hospodaření před zdaněním-404 141
Hodnoty uvedeny v tisících Kč

Vydané dluhopisy

 • BEACH RES. 7,00/23

  ISIN: CZ0000001029
  Objem: 18 000 000 USD
  Datum emise: 8. 2. 2018
  Úroková sazba: 7,00 % p. a.
  Datum konečné splatnosti: 8. 2. 2023

  Základní prospekt BEACH RES. 7,00/23

  Emise

  BEACH RES. 7,00/23

  ISIN: CZ0000001029
  Objem: 18 000 000 USD
  Datum emise: 8. 2. 2018
  Úroková sazba: 7,00 % p. a.
  Datum konečné splatnosti: 8. 2. 2023

  BEACH RES. 7,00/23