Červenec 2023 na dluhopisovém trhu

Prázdninová nálada vládne i na dluhopisovém trhu. S novými prospekty dluhopisů přišly pouze tři firmy. 

 

BBRS Group

Developer, který investuje do menších rezidenčních projektů. Na dluhopisovém trhu se ukazuje poprvé. Prospekt má být na desetiletý dluhopisový program ve výši půl miliardy korun.

Firma vznikla v roce 2014, skupina se ale developmentu věnuje údajně už od roku 2006. Podle poslední zveřejněné účetní závěrky z roku 2021 nevlastnila mimo základní kapitál (ve výši 200 tisíc Kč) žádný majetek. To platí i pro předchozí roky do roku 2018, od kterého má zveřejněné výkazy. Prospekt ještě není zveřejněný, kompletní vlastnická struktura tak zatím není k nahlédnutí. Podle justice má firma jediného majitele, Martina Kozáka (nar. 16. června 1983). Investor se moc nedozví ani z webových stránek. Podle nich má firma za sebou development několika rezidenčních projektů: rodinných domů a villa domů.

 

Českomoravská Projektová VI

V červenci vyšel také další prospekt ČMN, realitní skupině, která vlastní několik prestižních administrativních budov v hlavním městě. Prospekt vydává po roce přes další účelovou firmu Českomoravská Projektová VI. Je na dluhopisový program na pět miliard korun. Dluhopisy jsou jako ty minulé zajištěny ručením mateřské společnosti (Českomoravská Nemovitostní). Jakékoliv kovenanty ale ve společných podmínkách opět chybí. Distribuci dluhopisů si skupina zajišťuje sama přes vlastního obchodníka s cennými papíry Colosseum. Dluhopisy by měly financovat budoucí akvizice, manažeři firmy totiž čekají příliv diskontovaných nemovitostí na trh. Prospekt je zatím bez emise. Bondy mají mířit na retailové i institucionální investory, podle analytiků ale zřejmě skončí především u těch retailových. Institucionální investoři (banky, velké fondy nebo penzijní společnosti) totiž dávají přednost burzovně obchodovatelným dluhopisům.

Skupině jsme se podrobně věnovali zde.

 

ŠtěpánekAuto Investment

Automobilové dealerství, které svoji činnost financuje dluhopisy již čtvrtým rokem. Firma ŠtěpánekAuto Investment, která pro skupinu dluhopisy vydává, přišla v červenci s aktualizovanou verzí loňského dluhopisového programu na půl miliardy. Dluhopisy tohoto programu nejsou nijak zajištěné ani neobsahují závazky v podobě kovenantů. Na nový prospekt zatím nevydala žádnou emisi. S přípravou prospektu pomáhala firmě advokátní kancelář SCHEJBAL & PARTNERS.

Dluhopisy, které společnost vydávala od roku 2020 a ze kterých jí peníze doposud pouze přitékaly, musí od letošního roku ve velkém splácet. Mezi lety 2023-2027 ji čekají splátky jistin za 282 milionů korun. Novými emisemi na červencový prospekt je bude pravděpodobně alespoň z části refinancovat. Skupině meziročně vzrostl kumulovaný obrat o více než 70 % na 686 milionů korun. Zisk meziročně klesl o 8 % na 13 milionů. Uvedené údaje jsou ale nekonsolidovaného charakteru, jedná se o prosté součty z individuálních závěrek, ve kterých nejsou zohledněny vnitroskupinové transakce.

Na nový prospekt jsme již publikovali kompletní článek.

 

Dodatky a aktualizace:

V červnu si také u ČNB nechala ke svému prospektu z května schválit dodatek společnost CEE Real Estate. Ta v květnovém prospektu ve společných emisních podmínkách původně povolovala metodu stanovení roční úrokové sazby pouze jako míru inflace za uplynulých 12 měsíců (stanovenou ČSÚ) navýšenou o 3 % z jmenovité hodnoty

Dodatek prospektu pak nově u budoucích emisí povoluje rovněž metodu stanovení úrokové sazby o druhý způsob, který pracuje s referenční tříměsíční sazbou 3M PRIBOR. Ta na konci června činila 7,13 %. Naproti tomu míra inflace za posledních 12 měsíců činila k červnu 2023 9,7 %. Této skutečnosti, kdy je sazba PRIBOR nižší o téměř 2 p.b., využila firma ve své první emisi, která vyšla chvíli předtím, než vyšel dodatek. V ní jako pohyblivou sazbu využívá právě referenční sazbu PRIBOR. Investorům, kteří souhlasili s koupí dluhopisů z této emise ještě před uveřejněním dodatku, dala firma možnost svůj souhlas odvolat a od koupě odstoupit. Tuto možnost ale omezila pouze na lhůtu tří pracovních dnů po uveřejnění dodatku.

 

ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Rok splatnosti
CZ0003552127 11.7.2023 pohyblivý (3M PRIBOR + 3 % z JH) 25.000.000,- Kč 30.6.2028

 

Rezidence Cézava

Projektová společnost na development seniorského domu v obci blízko u Brna. Má se jednat o první z chystané sítě soukromých seniorských rezidencí v Česku, za kterou stojí investiční skupina SUR LIE. Společnost Rezidence Cézava se na trhu představila již v červenci loňského roku, kdy na financování projektu vydala prospekt na emisi diskontovaných dluhopisů ve výši půl miliardy korun splatné v roce 2026. Z emise se uspala zanedbatelná částka (podle ÚZ 2022 jen něco přes 11 milionů korun). Firma proto přichází s emisní znovu, tentokrát na zbylých 498,3 milionů korun. Investor jeden dluhopis pořídí za 100 tisíc korun. Nový prospekt ještě není na stránkách ČNB k dispozici, parametry emise by se ale lišit neměly. Před rokem chybělo dluhopisům zajištění, emise ale obsahovala kovenanty typu zákaz zajištění budoucích dluhů či omezení zcizení majetku. Původní dokončení projektu a spuštění provozu seniorského domu se plánovalo na rok 2024. Podle webových stránek by se termíny měly stihnout.

 

ISIN Výnos (p.a.) Objem Rok splatnosti
CZ0003541351 diskont 498 300 000 Kč 2026

Vlastnictví této firmy je poměrně rozvětvené. Majoritní vlastník s 50% podílem je firma WIRAND, kterou vlastní jakési dva soukromé svěřenské fondy M-future a JAPERO. O těch nelze prakticky nic dohledat. Další čtvrtinu vlastní firma AUBONNE Private Equity a zbylou čtvrtinu vlastní zmíněná investiční skupina SUR LIE se třemi koncovými majiteli.

Podle účetní závěrky z loňského roku měla firma k 31.12.2022 majetek za 236 milionů korun, který se skládal zejména z poskytnutých záloh na stavební práce ve výši 174 milionů. Dalších 70 milionů dlužili firmě společníci. Projekt se financuje primárně z vlastních peněz, dluhy měla firma jen ve výši 43 milionů korun.