Bondshow: ŠtěpánekAuto

O skupině Štěpánek Auto jsme na Dluhopisáři psali již několikrát. Jedná se o nezávislé automobilové dealerství, které konečným zákazníkům přeprodává vozy celé řady automobilek. V katalogu má desítky značek od automobilek jako Volkswagen, Toyota, General Motors, Ford, Honda, Mercedes-Benz, Hyundai-Kia a další. Prodává nové, zánovní i ojeté vozy. Nabízí také jejich pronájem formou operativního leasingu. Historie skupiny sahá až do roku 1992. Majitelem je od jejího vzniku pan Petr Štěpánek, který ve firmách drží 100% podíl. Tedy už za sebou nějaké delší podnikatelské zkušenosti má. Skupina jako taková ale vlastně ani není skupinou, protože jednotlivé společnosti vlastní Štěpánek napřímo a nejsou tak sdružovány pod jednu holdingovou společnost.

Firma je oficiálním prodejcem vozů Hyundai, jejichž prodeji se věnuje společnost Hyundai ŠtěpánekAuto. Pronájmu vozů přes operativní leasing se potom věnuje společnost Creditmall. Po ukončení operativního leasingu jsou vozy prodávány skrze pana Petra Štěpánka jakožto podnikatelského subjektu. Společnost ŠtěpánekAuto Corporation se zabývá poskytováním servisních a dalších služeb pro zánovní i ojetá vozidla. Výkup vozů provádí společnost ŠtěpánekAuto Company, která zároveň klientům zprostředkovává spotřebitelské úvěry a pojištění vozidel.

 

Dluhopisy:

Dluhopisy pak v rámci skupina vydává firma ŠtěpánekAuto Investment, která vznikla v únoru 2020. V srpnu 2020 přišla s prvním dluhopisovým programem na 200 milionů korun, který rok nato aktualizovala. V loňském roce pak vydala druhý dluhopisový program, tentokrát na půl miliardy, který aktualizovala v novém prospektu letos v červenci. Doposud v rámci obou programů vydala dohromady 21 emisí v původním objemu 263 milionů korun, který později u některých emisí navýšila na celkových 293 milionů. Z tohoto objemu upsala (k červenci 2023) dluhopisy za celkem 282 milionů korun (z toho prakticky vše půjčila dalším firmám ve skupině). Ke stejnému datu z toho bylo již 39 milionů splaceno. Z dluhopisů upsaných do července 2023 (v celkovém objemu 282 milionů) bylo 79 % určeno na reinvestování dluhů skupiny vzniklých z běžné obchodní činnosti.

Firma všechny peníze půjčuje dál do skupiny. Peníze pak chodí na nákup nových a ojetých vozidel určených k přeprodeji nebo k dlouhodobému pronájmu (prostřednictvím operativního leasingu). Dále pak na případný nákup nemovitostí z důvodu rozšíření prodejních či servisních ploch, případně k refinancování dluhů. Všechny dosavadní půjčky byly využity v souladu s plánovaným využitím uvedeným v prospektech (financování skladových zásob vozidel a refinancování závazků). Peníze z dluhopisů půjčil emitent těmto firmám za těchto podmínek:

 

Dlužník Splatnost Úroková míra Výše půjčky
Creditmall s.r.o., 31.12.2024 8,9 % 62 350 000 Kč
Štěpánek Auto Company s.r.o. 31.12.2024 8,9 % 83 300 000 Kč
ŠtěpánekAuto Corporation s.r.o. 31.12.2024 8,9 % 95 510 000 Kč
Pan Petru Štěpánkovi 31.12.2024 8,9 % 37 750 000 Kč

Tady je to trochu zmatečné. V novém prospektu na straně 10 je údajně k datu vyhotovení prospektu, tedy k 28. 6. 2023, výše jedné ze zápůjček za ŠtěpánekAuto Company 83,3 milionů korun, ale na straně 74 je pak výše této půjčky ke stejnému datu 84,94 milionů. Stejně je tomu i u pohledávky za společností Creditmall, která k 28. 6. 2023 činí jednou 62,35 milionů korun (strana 10) a podruhé 63,35 milionů.

Na nový prospekt zatím nevydala žádnou emisi. Dluhopisy tohoto programu nejsou nijak zajištěné ani neobsahují závazky v podobě kovenantů. Možnost předčasného splacení je vždy stanovena až v konkrétní emisi, předešlé emise ale předčasné splatitelné byly. U předešlých emisí si firma distribuci bondů zajišťovala vlastními silami (bez finančních zprostředkovatelů). Celkové náklady poslední emise tak činily jen 0,25 % jmenovité hodnoty (samozřejmě nepočítaje úroky). Konkrétní využití prostředků bude upřesněno až v konkrétních dluhopisových emisích. U těch minulých bylo ale využití tak široké že si firma mohla s penězi dělat prakticky cokoliv. S přípravou dluhopisů pomáhala firmě advokátní kancelář SCHEJBAL & PARTNERS.

 

Podnikání skupiny:

Skupina vlastní dvě rozsáhlá autocentra v Kladně o celkové rozloze přibližně 21 tisíc m2. Výhodou společnosti je, že si veškeré služby v rámci nákupu, prodeje, pronájmu atd. zajišťuje vlastními silami. Není proto nucena využívat služeb externích společností. To je pro ni výhodné nejen z hlediska nákladovosti, ale zároveň také není vystavena přímé hrozbě toho, že selže vedení v nějaké jiné firmě a jí vypadne dodavatel.

Ve skupině dochází k setrvalému navyšování veškerých aktiv a objemu nabízených služeb:

Pronájem vozů (operativní leasing):

V segmentu operativního leasingu a korporátní půjčovny se firmě v loňském roce podařilo uzavřít několik rámcových smluv s většími korporátními celky. Průměrná marže v tomto segmentu se pohybuje kolem 24 %.

Přeprodej vozů:

Marže v segmentu nových vozů se u společnosti pohybuje mezi 7–8 %. V posledních letech se ale výrazně mění způsob přeprodeje, kdy se nová vozidla z výroby objednávají už přímo pro konkrétního zákazníka. Tím se na jedné straně firmě zkrátila lhůta prostojů na skladě (kdy bylo vozidlo firmou primárně nakoupeno a následně se až hledal konkrétní zákazník), ale na druhé straně se prodloužila dodací lhůta objednaných automobilů. Na objem realizovaných obchodů to ale loni nemělo zásadní vliv. V prodeji nových vozidel dosáhla skupina výkonu 110 % oproti plánu stanovenému importérem. Konkrétně prodala 417 prodaných vozidel. Pro porovnání, v roce 2021 prodala 412 vozidel a v roce 2020 prodala 361 vozidel.

V minulém roce přesto docházelo spíše k nárůstu prodejů u ojetých a zánovních vozidel v důsledku stále přetrvávajícího nedostatku nových vozů, respektive kvůli dlouhý dodacím lhůtám. U ojetých vozidel má skupina mnohem vyšší marži než u nových vozů. Průměrná marže u ojetin se pohybuje v řádu 13,5 %. V roce 2020 prodaly společnosti ve skupině celkem 1 297 ojetých vozidel, předloni 1 386 vozů a loni 1 456 vozů.

Segment servisních služeb a prodej ostatního zboží:

Tento segment zaznamenal obdobný výsledek jako segment přeprodeje vozů. Objem uzavřených servisních zakázek se loni pohyboval na úrovni 112 % předcházejícího roku a dále pak i v segmentu prodeje ostatního zboží, kde došlo k nárůstu objemů prodeje oproti roku 2021 o téměř 38 %. V segmentu prodeje ostatního zboží dosahuje marže průměrně 33 %.

 

Ekonomika:

Emitent dluhopisů, firma ŠtěpánekAuto Investment, vznikla v únoru 2020. Jde o účelovou firmu pouze na sběr kapitálu přes dluhopisy. Na konci minulého roku tvořily z celkového majetku ve výši 287 milionů korun pohledávky za společnostmi ve skupině 278 milionů korun. Necelých 97 % peněz z dluhopisů tedy bylo rozpůjčování po skupině. K červenci 2023 to pak bylo necelých 96 %.

Doposud emitent vydal celkem 21 dluhopisových emisí, z nichž upsala celkem 282 milionů korun. Z toho všechno musí splácet až od letošního roku dál. Jedna emise sice měla splatnost v minulém roce, ale z té neupsala ani korunu. V jednotlivých letech ji čekají tyto splátky jistin:

  • 2023: 69,5 milionů korun
  • 2024: 101,8 milionů korun
  • 2025: 61,6 milionů korun
  • 2026: 19,1 milionů korun
  • 2027: 29,7 milionů korun
  • 2028: 700 tisíc korun

 

Skupině (bez emitenta) meziročně vzrostl kumulovaný obrat o více než 70 %. Zisk byl ale o 8 % nižší. Dluhy meziročně narostly o necelých 125 milionů korun. Provozní hospodářský výsledek v minulém roce (rovněž v kumulaci společností) činil +50,4 milionů korun. Což je výrazný růst oproti minulému roku, kdy provozní zisk činil +37 milionů korun a roku 2020, kdy byl provozní zisk +25 milionů.  Jedná se o prosté součty z individuálních závěrek, ve kterých nejsou zohledněny vnitroskupinové transakce. Jde zároveň o neauditované hodnoty.

 

Hospodářské výsledky skupiny za rok 2022:

Hodnoty v tis. Kč Bilanční suma Vlastní kapitál Obrat VH
2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020
Hyundai ŠtěpánekAuto 58 502 45 868 42 460 21 646 15 478 9 693 210 121 212 085 172 924 6 227 5 785 3 894
Creditmall 158 748 129 474 74 613 28 617 26 937 24 911 56 475 37 289 50 732 1 680 2 526 8 265
Petr Štěpánek 220 893 208 067 197 131 144 415 142 601 136 138 259 515 238 353 206 099 3 622 4 143 8 036
ŠtěpánekAuto Corporation 142 828 91 746 49 078 38 604 37 721 36 900 62 762 21 773 23 974 882 821 865
ŠtěpánekAuto Company 113 664 83 321 30 662 14 595 13 653 12 393 97 808 105 907 85 097 942 1 259 1 014
Celkem 694 635 558 476 393 944 247 877 236 390 220 035 686 681 403 322 538 826 13 353 14 534 22 074
Meziroční změna 24,38 % 41,77 % 4,86 % 7,43 % 70,26 % -25,15 % -8,13 % -34,16 %

 

 

Závěr:

Aby svou činnost financoval z dluhopisů prodejce automobilů je na českém dluhopisovém trhu určitě nezvyklý úkaz. Této firmě se to ale zatím poměrně daří. Z minulých emisí upsala 96 % veškerého nabízeného objemu, aniž by šla cestou uplácení finanční distribuce (náklady na předešlé emise ji stály jen 0,25 % jmenovité hodnoty). Dříve jsme jí vytýkali finanční netransparentnost, kdy firmám, které si od emitenta dluhopisové peníze půjčují, v obchodním rejstříku chyběly výkazy za předešlých několik let. To již sice neplatí, všechny firmy mají doplněny výkazy až do roku 2021, finanční výkazy za loňský rok jim ale všem na Justici stále chybí.

Co navíc dále přetrvává je nulová ochrana pozice věřitelů v emisních podmínkách. Dluhopisy nejsou zajištěné a nemají ošetřená rizika pro investory. Všechny firmy jsou ale ziskové a za celou skupinou je přes 25 let podnikatelské historie, kdy ji stále řídí ten samý člověk. Firma navíc nemusí platit astronomické částky finanční distribuci, náklady na kapitál tak tvoří jen nabízené úroky.

Firma začala dluhopisy vydávat od roku 2020 a doposud jí peníze z toho nástroje tekly jen dovnitř. Nyní má přes sebou roky splácení. Mezi lety 2023-2027 musí splatit 282 milionů korun. Novými emisemi na červencový prospekt je bude pravděpodobně alespoň z části refinancovat. Zatím nevíme, za jaký úrok, ale tři úplně poslední emise z března tohoto roku, které ještě vycházely na předchozí prospekt, byly úročeny 8,2 – 9,1 %. Dvouleté bondy firma úročila 8,2 %, tříleté 8,7 % a pětileté 9,1 %. Firma se sice stále zadlužuje, ale dluhy dokáže přetavit ve vyšší výnosy. Poměrně znatelně jí totiž od roku 2020, kdy s dluhopisy začala, roste také obrat (meziročně o 70 %) a provozní zisk (meziročně o 35 %). Pravděpodobně právě kvůli vyššímu objemu dluhů a růstu sazeb jí ale celkový zisk meziročně klesl o 8 % (vyšší náklady na financování). Možnost nahlédnout do kompletních výkazů ale zatím nemáme.

Dluhopisy této skupiny jsou dnes z pohledu zadlužení o něco rizikovější, než byly v roce 2020, kdy poprvé spatřily světlo světa. Ještě v roce 2020 bylo totiž kumulované zadlužení na aktivech 45 % a loni už 65 %. Mezi roky 2020 a 2022 se navíc snížil kumulovaný zisk o skoro 40 %, z 22 milionů korun v roce 2020 na cca 13 milionů v loňském roce. Kumulovaný obrat ale za stejné období vzrostl o 27 % a provozní zisk vzrostl dokonce o 100 %. V srpnu 2020 firma za tříleté dluhopisy nabízela 7,5 %. To byly ještě sazby centrální banky 0,75 %. Pokud u nových dluhopisů firma nabídne stejný úrokový výnos jako u poslední emise z března, kdy za tříleté bondy nabídla 8,7 % ročně, je to vzhledem k růstu rizikovosti dluhopisů, růstu sazeb v ekonomice a nulovému zajištění rizik poměrně málo.