Bondshow: PROGRESUS RD Rýmařov

RD Rýmařov je český stavitel dřevostaveb s více než 50letou historií. Ve stavbě rodinných domů z dřevěných prefabrikátů je v Česku jedničkou na trhu. Domy staví tzv. na klíč, tedy pro konkrétní předem určené zájemce, nebo je dodává developerům pro jejich projekty. Do budoucna se chce věnovat také vlastnímu developmentu.

Za svou 54letou historii realizovala přes 26 tisíc staveb pro více než 100 tisíc lidí. Stavby zahrnují jak rodinné či bytové domy, tak celé developerské projekty. Společnost působí mezinárodně. Zkušenosti získávala v patnácti zemích, kromě České republiky má nemovitosti také v dalších dvanácti evropských zemích.

Do roku 2020 společnost vlastnili František Příkaský, Josef Hama a Jiří Pohloudek. Na začátku loňského roku ji převzal Lukáš Zrůst (nar. 24. dubna 1985), který v ní spatřoval nevyužitý potenciál. Předtím se jako insolvenční správce specializoval na řešení i velkých kauz jako ZOOT nebo Vítkovice Machinery.

Do dnešního dne realizovala společnost RD Rýmařov čtyři realitní projekty:

  • 53 řadových rodinných domů v městské části Pardubice
  • moderní nízkoenergetické dvojdomy a řadové domy v rámci pokračování vilové čtvrti v Praze – Hostavicích
  • řadové rodinné domy v Brandýsi nad Labem
  • 10 bytových domů v Dolních Heršpicích

 

Projekty se realizovaly mezi lety 2015-2021. Přímé náklady se vyšplhaly na celkem 300 milionů korun. Výnosy z prodejů společnost neuvedla.

Progresus:

V průběhu loňského roku se společnost RD Rýmařov stala součástí investiční skupiny Progresus, kterou majitel RD Rýmařov Lukáš Zrůst v únoru 2021 spoluzaložil s Lukášem Foralem, investičním partnerem.

Progresus je investiční skupina, která se chce specializovat na dlouhodobé investice. Nejvýznamnější částí jejího portfolia se má stát rezidenční development, kde bude jako hlavní stavební materiál použito dřevo. RD Rýmařov zde má figurovat jako výrobce.

Kromě RD Rýmařov má Progresus Invest Holding ve svém portfoliu dalších více než 50 firem, které se mají věnovat investicím na realitním trhu, informačním technologiím, právu a insolvenci, hospitality byznysu a výzkumu nebo výrobě přírodních doplňků stravy Celý holding, až na výrobní divizi, zastřešuje společnost Progresus invest holding s.r.o..

Výrobní divize včetně výrobního závodu RD Rýmařov však stojí vně skupiny a vlastní ji pouze Lukáš Zrůst.

Development:

V oblasti developmentu se skupina zaměřila na okolí Prahy, kde má v současnosti pod akvizicí pozemky o velikosti 1,5 milionu m2, na kterých během následujících šesti let plánuje výstavbu tří dlouhodobě udržitelných městských čtvrtí. Celkový obrat z těchto projektů skupina odhaduje na 26 miliard korun.

Projekty budou zahrnovat výstavbu bytových domů v dřevostavbách s celkem dvěma tisíci byty, kde by mělo bydlet více než pět tisíc lidí. Domy doplní kompletní občanská vybavenost v podobě škol a školek, komunitních center s knihovnami, restauracemi, sportovišti, dětskými hřišti, parky, sady, apod. Ambice jí tedy rozhodně nechybí.

V srdci ovocných sadů

Tento projekt vznikne v Praze 8 na pozemcích o rozloze 43 tisíc m2 a bude zahrnovat celkem 75 bytů v 25 nízkopodlažních rodinných domech v blízkosti ovocných sadů s jezírkem a kaplí. K dispozici bude také komunitní centrum a multifunkční, workoutové a dětské hřiště. Také park pro psy a komunitní zahrady. Tento projekt je ve fázi projektové dokumentace a byty budou s největší pravděpodobností na rezidenční trh uvedeny v průběhu příštího roku.

V sevření divoké přírody

Tento projekt v Praze 5 zahrnuje výstavbu celkem 351 bytů v 75 rodinných domech a 14 viladomech. Čtvrť o velikosti 111 tisíc m2 doplní workoutové a dětské hřiště a venkovní fitness. Dále multifunkční domy a komunitní centrum.

Bydlení na úpatí Novohradských hor

V městě Kaplici v okolí Českých Budějovic vznikne na pozemcích o rozloze 10 344 m2 komplex tří budov s až 90 bytovými jednotkami.

 

 

Dluhopisy:

Společnost PROGRESUS RD Rýmařov a.s., člen skupiny Progresus, vydala letos v červenci dluhopisový program na 3 miliardy korun. Jedná se o účelově založenou společnost na emise dluhopisů, která vznikla 19. dubna 2022. Její úlohou bude především obstarávání finančních prostředků pro realizaci činnosti jednotlivých divizí a subdivizí skupiny.

Dluhopisy programu jsou nezajištěné a bez jakéhokoliv ošetření rizik. Na program zatím vyšlo šest emisí:

·      CZ0003542524, 7,2 %, 50 000 000 Kč, splatné 2024 (2 roky)

·      CZ0003542532, 7,7 %, 50 000 000 Kč, splatné 2025 (3 roky)

·      CZ0003542540, 8,2 %, 50 000 000 Kč, splatné 2026 (4 roky)

·      CZ0003542557, 8,6 %, 30 000 000 Kč, splatné 2027 (5 let)

·      CZ0003542565, 9,5 %, 20 000 000 Kč, splatné 2029 (7 let)

·      CZ0003542573, 7,5 %, 2 000 000 eur, splatné 2025 (3 roky)

 

Minulé dluhopisy:

Historicky první dluhopisový program skupiny Progresus vyšel v minulém roce a veřejná nabídka u něj byla ukončena letos v červnu. Program vyšel prostřednictvím společnosti RD Rýmařov Invest Develop a.s., byl na 3 miliardy korun a společnost na něj v 19 emisích vydala dluhopisy za celkem cca 324 milionů korun. Výsledky úpisu nezveřejnila.

Výtěžek šel zejména na investice do výrobního závodu společnosti RD Rýmařov, na akvizici pozemků pro development a k refinancování stávající zadluženosti některých společností ve skupině.

 

Ekonomika:

Emitent dluhopisů, společnost PROGRESUS RD Rýmařov a.s., vznikla letos v dubnu a nemá prakticky žádnou ekonomiku.

Výrobní závod RD Rýmařov s. r. o., vlastnil k 31. prosinci 2020 aktiva za 327 milionů korun. Celkový obrat stabilně dosahuje výše přes 1 miliardu korun. Za rok 2020 se firma dostala do zisku 16 milionů a trochu tak snížila téměř dvou set milionovou ztrátu z předchozího roku. Zisku dosáhla navýšením realizovaných hrubých marží z prodejů domů a stavebních dílů a snížením režijních nákladů. Zvýšení cen realizovaných domů přineslo dosažení přibližně stejné výše tržeb, jako v roce 2019.

Společnosti se také podařilo splatit některé dluhy a snížit tak svou míru zadlužení, kvůli které měla v roce 2019 záporný vlastní kapitál. V roce 2020 byl VK již kladný, míra zadlužení byla ale stále extrémně vysoká (99 %).

Hospodářské výsledky za 2021 stále nejsou venku, v prospektu k loňskému roku najdeme pouze několik čísel. Za rok 2021 realizovala firma výstavbu celkem 178 staveb a dosáhla obratu cca 1,04 miliardy korun. V budoucnu chce tento obrat i své výrobní kapacity až zčtyřnásobit. V současnosti navyšuje své výrobní tempo, v období prvního čtvrtletí 2022 realizovala výstavbu celkem 55 staveb.

Lze tak očekávat, že za rok 2022 by mohla realizovat výstavbu celkem 220-250 staveb. Za účelem posílení svých výrobních kapacit a zlepšení svého technologického vybavení plánuje letos do svého výrobního závodu zainvestovat přes 50 milionů korun. Expanzi však zamýšlí realizovat nejen díky investicím do svých výrobních kapacit, ale také vylepšením svých technologických, výrobních a jiných interních procesů. Chce také koupit vlastní pilu a les a v těžbě dřeva dosáhnout soběstačnosti. Cílem společnosti je získat pod kontrolu celý výrobní proces.

Finanční ukazatele RD Rýmařov s. r. o.:

Hodnoty v tis. Kč 2020 2019 2018 2017 2016
Aktiva celkem 327 457 349 992 515 648 611 122 611 734
Vlastní kapitál celkem 1 203 -74 263 125 174 139 093 164 487
Cizí zdroje celkem 324 916 421 628 387 397 472 029 447 247
Podíl cizích zdrojů 99 % 120,4 % 75,1 % 77,2 % 73,1 %
Čistý obrat 1 073 829 1 075 951 1 175 603 1 098 423 1 158 206
Provozní výsledek hospodaření 18 664 -198 391 -7 899 9 350 12 457
Čistý výsledek hospodaření 16 295 – 196 660 -14 480 6 230 5 981

 

Skupina Progresus vznikla loni v únoru a hospodářské výsledky za daný rok zatím také nevydala.

 

Závěr:

Už v loňském roce, kdy skupina vstupovala na dluhopisový trh byl náš závěr jednoduchý – spojení výrobního závodu a developmentu dává smysl. Očekávali jsme však, že za rok již bude skupina dále jak v konkrétních projektech, tak v kvalitě dluhopisů, které nabízí. To se zatím nestalo. Měla by zapracovat zejména na:

  • zveřejnění výsledků a ekonomiky ovládaných firem, bez kterých si nelze udělat žádnou představu o jejím skutečném hospodaření
  • komunikaci toho, do jakých projektů peníze dluhopisových věřitelů jdou, protože skupina investuje i mimo oblast realitního developmentu
  • přehled všech developerských projektů, které z dluhopisů financuje včetně jejich rozpracovanosti a předpokládaných dat realizace
  • kvalitě emisních podmínek a dluhopisů, které vydává včetně skutečného ošetření rizik (například formou ručení či zástavy)