Bondshow: RD Rýmařov Invest Develop

Dnešní společností, kterou si představíme, je emitent RD Rýmařov Invest Develop. Tato firma patří do nemovitostní skupiny RD Rýmařov. Zaměřuje se na výstavbu rodinných domů a v tomto oboru má dlouhou tradici –  jejich výrobní závod působí na trhu již 50 let.

Skupina se věnuje zejména stavbám na bázi prefabrikace dřeva (dřevostavbám). Její hlavní činností je výstavba rodinných a bytových domů pro konkrétní předem určené zájemce, tzv. na klíč. V budoucnosti však má skupina ambici realizovat výstavbu nových domů i bez předem určeného zájemce formou developmentu.

Za dobu svého fungování postavila přes 26 tisíc domů. Ročně prodá přibližně 400 rodinných domů a kromě České republiky realizovala své projekty také v mnoha dalších zemích Evropy, Mongolsku nebo Venezuele. Skupina dlouhodobě dosahuje na roční obrat přes jednu miliardu korun a má ambici dosáhnout až na čtyři miliardy korun ročně.

Vlastníci společnosti byli až do loňského roku František Příkaský, Josef Hama a Jiří Pohloudek. Celou skupinu od začátku letošního roku vlastní pan JUDr. Lukáš Zrůst, který na její adresu uvedl: „Jsem nesmírně rád, že se po letech strávených ve složitých právních kauzách a restrukturalizacích společností, jako byly například Vítkovice Heavy Machinery, mohu začít věnovat rozvoji české výrobní společnosti s takto neuvěřitelným potencionálem. Tato společnost má velmi silné vlastenecké DNA a významné postavení nejen na domácím trhu. Vždyť RD Rýmařov postavilo v každé české vesnici minimálně jeden dům“.

Jiří Pohloudek, jeden ze tří původních vlastníků, nadále zůstává členem vedení společnosti a bude se podílet na jejím dalším řízení a rozvoji.

Organizační struktura skupiny:

Dluhopisy:

Společnost RD Rýmařov Invest Develop a.s. vydává dluhopisy v rámci svého prvního dluhopisového programu v celkové hodnotě 3 miliardy korun. Její prospekt byl dne 25. 6. 2021 schválen Českou národní bankou. Za vydané dluhopisy ručí jediný akcionář emitenta, firma RD Rýmařov Invest Holding a.s., která ručí za všechny dluhy, které vzniknou nejpozději do posledního dne trvání dluhopisového programu až do souhrnné výše 4,5 miliardy korun, včetně jejich příslušenství.

V rámci dluhopisového programu zatím společnost vydala dvě aktuálně upisované emise dluhopisů – tříletou a pětiletou:

RD RÝMAŘOV INVEST DEVELOP 5,40/24
ISIN: CZ0003533309
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: 10 000 Kč
Minimální částka investice: 100 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota dluhopisů: 50 000 000 Kč
Datum emise: 1. 7. 2021
Lhůta pro upisování: od 1. 7. 2021 do 1. 4. 2024
Úroková sazba: 5,4 % p. a.
Výplata úroků: pololetně, vždy k 1.1. a 1. 7.
Den konečné splatnosti dluhopisů: 1. 7. 2024

RD RÝMAŘOV INVEST DEVELOP 6,60/26
ISIN: CZ0003533317
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: 10 000 Kč
Minimální částka investice: 100 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota dluhopisů: 50 000 000 Kč
Datum emise: 1. 7. 2021
Lhůta pro upisování: od 1. 7. 2021 do 1. 4. 2026
Úroková sazba: 6,6 % p. a.
Výplata úroků: pololetně, vždy k 1. 1. a 1. 7.
Den konečné splatnosti dluhopisů: 1. 7. 2026

Finanční prostředky z prodeje dluhopisů jsou určeny k financování jednotlivých projektů ve skupině a provozních potřeb emitenta. Emitent bude finanční prostředky na financování projektů poskytovat buď společnostem, které přímo patří do skupiny RD Rýmařov, nebo společnostem v kooperaci se skupinou RD Rýmařov (v rámci realizace projektů joint-venture).

Kromě České republiky budou případně získané finanční prostředky z dluhopisů investovány také do projektů na Slovensku, v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Belgii, Holandsku, Lucembursku, Polsku, Anglii či v Chorvatsku. K datu emise dluhopisů však nebyly stanoveny konkrétní projekty, do kterých budou tyto příslušné společnosti investovat.

Ekonomika:

Emitent i ručitel jsou nově založené společnosti. Emitent vznikl 31. 3. 2021 a ručitel 1. 3. 2021. Obě firmy nemají téměř žádnou ekonomiku.

Finanční ukazatele emitenta k 30. 4. 2021:

Hodnoty v tis. Kč 30. 4. 2021
Aktiva celkem 2 000
Vlastní kapitál celkem 2 000
Cizí zdroje celkem 0

 

Finanční ukazatele ručitele k 30. 4. 2021:

Hodnoty v tis. Kč 30. 4. 2021
Aktiva celkem 3400
Vlastní kapitál celkem 2 000
Cizí zdroje celkem 1 400

 

Výrobní závod RD Rýmařov s. r. o., který realizuje nemovitostní projekty ve skupině, vlastnil k 31. prosinci 2020 aktiva za téměř 330 milionů korun. Celkový obrat stabilně dosahuje výše přes 1 miliardu korun. Za rok 2019 byla společnost ve ztrátě téměř 200 milionů korun. Jejím důvodem byl zejména odpis pohledávek za sesterskou společnost, která realizovala několik projektů v zahraničí.  Velkou část těchto pohledávek však skupina nadále vymáhá.

Finanční ukazatele RD Rýmařov s. r. o.:

Hodnoty v tis. Kč 2020 2019 2018 2017 2016
Aktiva celkem 327 457 349 992 515 648 611 122 611 734
Vlastní kapitál celkem 1 203 -74 263 125 174 139 093 164 487
Cizí zdroje celkem 324 916 421 628 387 397 472 029 447 247
Podíl cizích zdrojů 99,2 % 120,4 % 75,1 % 77,2 % 73,1 %
Čistý obrat 1 073 829 1 075 951 1 175 603 1 098 423 1 158 206
Provozní výsledek hospodaření 18 664 -198 391 -7 899 9 350 12 457
Čistý výsledek hospodaření 16 295 – 196 660 -14 480 6 230 5 981

 

Závěr:

Firma se věnuje výrobě dřevostaveb a zcela logicky plánuje vstoupit i do vod developmentu. Tento krok dává na současném nenasyceném trhu nemovitostí smysl. Dřevostavby jsou ve srovnání se zděnými stavbami zpravidla levnější, ekologičtější a jejich stavba trvá kratší dobu, obvykle v řádu týdnů.

U dalších dluhopisových emisí by na sebe mohl být emitent ještě trochu tvrdší, co se týká kovenantů. Dokážeme si představit třeba větší informační povinnosti a určenou maximální hodnotu zadlužení.

Společnosti mají stabilní ekonomické výsledky, doložitelnou odbornost i historii v oboru. Dluhopisové věřitele by tak měly zajímat už jen konkrétní projekty, do kterých jejich peníze půjdou.