Bondshow: novinky v Portiva

Podrobná analýza dluhopisového emitenta Portiva vyšla v srpnu loňského roku. Dnes tak nebudeme popisovat její podnikání, ale zaměříme se pouze na rozdíly a změny, ke kterým v tomto mezidobí došlo. 

Vydané dluhopisy: 

PORTIVA Automotive Finance s.r.o. zřídila v roce 2020 svůj první dluhopisový program na 1,5 miliardy korun s dobou trvání pět let. Prospekt k němu byl Českou národní bankou schválen 23. 05. 2020 a vyšlo na něj 8 emisí v celkovém objemu 790 milionů korun:

CZ0003525974, kupón 5 %, 100 000 000 Kč, splatné 1. 7. 2023 (3 roky)
CZ0003525982, kupón 6 %, 100 000 000 Kč, splatné 1. 7. 2025 (5 let)
CZ0003525990, kupón 7 %, 100 000 000 Kč, splatné 1. 7. 2027 (7 let)

CZ0003526428, kupón 5 %, 100 000 000 Kč, splatné 10. 7. 2023 (3 roky), upsáno 99 800 000 Kč
CZ0003526436, kupón 6 %, 100 000 000 Kč, splatné 10. 7. 2025 (5 let), upsáno 72 650 000 Kč
CZ0003526451, kupón 7 %, 120 000 000 Kč, splatné 10. 7. 2027 (7 let), upsáno 110 000 000 Kč
CZ0003530982, diskont, 120 000 000 Kč, splatné 10. 3. 2024 (3 roky), upsáno 46 100 000 Kč
CZ0003531998, kupón 6 %, 50 000 000 Kč, splatné 12. 5. 2025 (4 roky), upsáno 59 650 000 Kč

V loňském roce společnost tento prospekt aktualizovala. Byl schválen 21. května 2021 a firma na něj zatím vydala 4 emise v celkovém objemu 350 mil. korun:

CZ0003533713, kupón 5 %, 100 000 000 Kč, splatné 12. 8. 2024 (3 roky), upsáno 26 450 000 Kč
CZ0003533739, kupón 6 %, 100 000 000 Kč, splatné 12. 8. 2026 (5 let), upsáno 16 100 000 Kč
CZ0003534448, kupón 6 %, 50 000 000 Kč, splatné 10. 10. 2025 (4 roky), upsáno 63 100 000 Kč
CZ0003535940, kupón 7 %, 100 000 000 Kč, splatné 10. 12. 2028 (7 let), upsáno 13 050 000 Kč

K únoru 2022 firma ze všech těchto emisí upsala 506,9 mil. korun. Výsledky úpisu prvních tři emisí firma nezveřejnila.

Za cenné papíry se zaručila mateřská společnost EAG SE. Neobsahují tedy žádné další ošetření rizik, což jsme skupině minule vytýkali.

Ekonomika:

Od vydání naší srpnové analýzy vyšla také mezitimní účetní závěrka EAG za první tři loňské kvartály. K 30. září 2021 vlastnila společnost konsolidovaná aktiva v celkové výši 1,2 miliardy korun a za prvních 9 měsíců dosáhla na obrat 470 milionů korun.

Carvago, hlavní projekt skupiny EAG, jednoznačně těží ze současné krize automobilového průmyslu. Neustálé přerušování výroby nových vozů a nedostatek čipů způsobily, že na nové automobily se čeká dlouhé měsíce a s tím roste také poptávka po ojetých vozech, která zvedla jejich cenu zhruba o 15 %. Ojetin je však omezený počet a zákazníci jsou tak nuceni hledat vůz i mimo svůj kraj. Tato situace nahrává do karet právě obchodnímu modelu firmy Carvago, což se v minulém roce výrazně projevilo na jejích výsledcích.

Carvago je webová služba, která umožňuje zákazníkům nakupovat a prodávat zánovní a ojetá vozidla kompletně online. V její databázi jsou automobily ze 16 evropských zemí a vozy z jedné země tak umožňuje nabízet obchodníkům v jiných zemích, kde může být po daném modelu auta vyšší poptávka. Na platformě se inzeruje více než 1,1 milionu vozů k prodeji.

Ve třetím kvartálu zaznamenala webová stránka mezičtvrtletní nárůst objednávek o 48 %. Velký podíl na tom měla expanze Carvago na polský a slovenský trh, která díky masivní marketingové kampaní přivedla v období od července do září na svůj web 1,6 milionů unikátních návštěvníků, což byl nárůst o 87 % oproti předchozímu kvartálu. V listopadu firma dosáhla na obrat téměř 150 milionů korun a byl to tak pro firmu jeden z nejúspěšnějších měsíců.

Navzdory vysokému zájmu ze strany zákazníků doporučila služba Carvago ke koupi pouze přibližně třetinu vozů, jelikož podle firmy ubývá počet ojetých aut v perfektním stavu. V posledním čtvrtletí 2021 odstartovala plán rozšířit svou činnost více na západ expanzí do Německa. Dalšími zeměmi má být Rakousko, Španělsko a Itálie. Carvago má ambici stát se do tří let největším prodejcem ojetých vozů v Evropě s obratem přes 25 miliard korun a sto tisíci kusy prodaných vozů ročně. Podobnou ambici má ale řada jiných společností. Mezi nimi například Aures Holding (majitel značek jako AAA Auto či Mototechna), který rovněž expanduje svůj byznys na západ.[1][2][3]

Na začátku loňského roku přidala skupina EAG do svého portfolia firmu Cebia, její zatím poslední akvizice. Tato firma prověřuje stav a historii ojetých vozidel a zákazníkům pomáhá ověřovat, zda byl vůz v minulosti např. bouraný nebo jestli nemá přetočený tachometr. Za první tři kvartály pod skupinou EAG vzrostla hrubá marže firmy o 13 % na 96 milionů korun a EBITDA o 69 % na 47,5 milionů korun. Na letošek společnost připravuje expanzi do zahraničí.

Dařilo se i společnosti TEAS. Za prvních devět měsíců 2021 ji vzrostla hrubá marže meziročně o 5,4 milionu korun a EBITDA za stejné období o 3 miliony korun. TEAS je největším dodavatelem DMS systémů (systémů pro správu dokumentů) v České republice a na Slovensku. Její informační systém využívá přes 1 200 partnerů a 53 automobilových značek v Česku a na Slovensku.

Kromě stávajících projektů vyhledává společnost stále nové investiční příležitosti. V první polovině letošního roku očekává zahraniční akvizice dvou softwarových firem v západní a střední Evropě v celkové hodnotě 1,2 miliardy korun.

Důležité finanční údaje z konsolidovaných výkazů EAG SE:

Hodnoty v tis. Kč 30. 9. 2021 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Aktiva celkem 1 154 130 374 306 243 124
Dlouhodobá aktiva 838 400 298 672 186 426
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 338 248 166 600 61 935
Vlastní kapitál celkem 44 556 2 567 13 314
Cizí zdroje celkem 1 038 843 358 481 218 396
Dlouhodobé závazky 731 636 266 062 174 372
Podíl cizích zdrojů na aktivech 90 % 92,7 % 89,8 %
Provozní výsledek hospodaření -11 921 -4 528 -2 519
Nákladové úroky 18 914 9 452 3 501
Finanční výsledek hospodaření -25 299 -9 546 -4 048
Čistý výsledek hospodaření -37 219 -16 421 -6 567
Čistý obrat za účetní období 466 355 202 443 51 070

 

Závěr:

Vize konsolidace automotive trhu se skupině naplňuje a jednotlivé firmy vykazují lepší výsledky než v minulosti, kdy fungovaly samostatně. Ambice jí rozhodně nechybí, nepodceňuje sílu marketingu a je úspěšná ve sběru kapitálu na trhu. Otazníkem zůstávají skutečné výsledky firem. Jejich tržní hodnota dnes asi bude převyšovat celkové zadlužení. Faktem však zůstává, že provozně i finančně je skupina stále velmi zadlužená a ztrátová.

Měla by se tak zamyslet nad vydáním nového prospektu, kde se zaváže k jasným pravidlům vůči investorům (omezení finančního charakteru, inspirovat se může třeba zde).V opačném případě bude muset výrazně přidat ve výši úroků, protože dnes už 6,5 % ročně na 4 letém horizontu nikoho nenadchne v kontextu toho, že kolem 4 % dnes investor dostane i u bankovních produktů, které mají úplně jinou úroveň rizika.

 

 

[1] https://cc.cz/ojete-vozy-se-prodavaji-i-v-zapadni-evrope-ceska-sluzba-carvago-pro-nakup-ojetin-online-miri-do-nemecka/

[2] https://archiv.hn.cz/c1-67021020-ceske-carvago-lovi-v-zahranici-a-letos-chce-atakovat-hranici-miliardoveho-mesicniho-obratu

[3] https://drive.google.com/file/d/12hC3S0qtMr6KHbpMREmvGCMmUWjfGVmE/view