Bondshow: Gevorkyan

Gevorkyan s.r.o. je slovenská technologická a výrobní společnost, která se věnuje výzkumu, vývoji a výrobě vlastních produktů metodou práškové metalurgie. Ta dále zahrnuje technologii vstřikování kovových prášků, izostatické lisování za tepla a aditivní výrobu (3D tisk). Prášková metalurgie je výrobní metoda, kterou se vyrábí široká škála výrobků z kovových prášků ve formě spékáním. Oproti jiným technologiím je tato metoda méně energeticky náročná a produkuje minimální množství odpadu.

Práškové metalurgii se firma věnuje již od svého vzniku v roce 1997. Vyrábí různé druhy součástek pro mnoho odvětví: automobilový, ropný a kosmetický průmysl, ruční nářadí, zámky, bezpečnostní systémy, zemědělství a klimatizaci. Výrobky firmy jsou využívány také v oblasti zdravotnictví, a to ve speciálních zdravotnických (např. zubařských) zařízeních. V roce 2020 v reakci na pandemii covidu-19 investovala firma do vývoje a výroby ochranných respirátorů a masek.[1] V současné době má odběratele ve více než 30 zemích světa. 67 % jejích tržeb pochází ze zemí EU a 21 % tržeb ze zbytku světa, zejména z USA, Číny, Indie, Mexika, Brazílie a Izraele.

Na vývoji výrobků pracuje 17 inženýrů, kteří vyvinou více než 150 nových výrobků ročně, přičemž firma měsíčně vyrobí více než 5 milionů součástek a její výrobní portfolio tvoří více než 2 000 typů těchto součástek. Za dobu své činnosti získala společnost řadu národních i mezinárodních ocenění.

Společnost má tři vlastníky:

 • Artur Gevorkyan (93%)
 • JEREMIE Co-Investment Fund s.r.o. (3,5%)
 • BHS Fun (0,5 %)

Mezi nejvýznamnější dodavatele firmy patří společnost GPM Tools, kterou vlastní majitel Artur Gevorkyan společně s manželkou. GPM Tools je zodpovědná za 11,15 % všech dodávek a je hlavním dodavatelem firmy. Mezi další významné dodavatele patří nadnárodní společnosti z Evropy a USA.

Firma neustále vyvíjí nové produkty. V roce 2020 byly zahájeny dodávky nových výrobků vyvinutých pro ochranné systémy, ruční nářadí, stavebnictví a ložiskový a kosmetický průmysl v celkové hodnotě ročních tržeb 7,7 milionů eur.  Ve stejné době byly dokončeny projekty týkající se vývoje výrobků pro automobilové zámky a bezpečnostní systémy určené pro nejznámější světové značky. Zároveň firma rozšířila dodávky svých výrobků na hlavní asijské trhy (Čína, Indie a Vietnam). Projekty za rok 2020 byly oceněny na 49 milionů eur.

 

Dluhopisy:

Dluhopisy emituje dceřiná společnost GEVORKYAN CZ s.r.o., která vznikla v říjnu 2021 jako účelová firma na emisi dluhopisů. V prosinci vydala prospekt, ve kterém nabízí pětileté dluhopisy za 30 milionů EUR s možností navýšení na 50 milionů. Ty budou splatné v roce 2026.

CZ0003535809, kupón 4,50 %, 30 000 000 EUR, splatné 2026 (5 let)

Za dluhopisy se zaručila mateřská společnost GEVORKYAN s.r.o. a zároveň se emitent/ručitel (případně oba) až do splacení dluhopisů zavázaly k dodržování těchto povinností:

 • emitent nezvýší svou zadluženost
 • emitent ani ručitel nezřídí zajištění ani se jinak nestanou odpovědnými za žádné cizí dluhy, pokud čistý dluh ručitele přesáhne 60 % hodnoty celkového majetku
 • ukazatel zadluženosti ručitele (čistý dluh/EBITDA) nepřesáhne hodnotu:
  • 5,00 v roce 2021
  • 4,75 v roce 2022
  • 4,50 v roce 2023
  • 4,25 v roce 2024
  • 4,00 v roce 2025
 • emitent ani ručitel neprodají nebo jinak nezcizí žádné osobě majetek v hodnotě vyšší než 3,5 milionů eur
 • emitent ani ručitel neprovedou platbu na úhradu podřízených dluhopisů ani na výplatu společníkům
 • emitent zajistí, že budou dluhopisy kótovány na pražské burze cenných papírů
 • nejméně 75 % výtěžku z emise bude použito na splacení stávajících závazků ručitele
 • na webových stránkách firmy budou zveřejňovány podstatné informace (včetně kontroly dodržení kovenantů)

Mateřská společnost v minulosti vydala ještě tyto dluhopisy:

 • SK4120014994, kupón 4,70 %, 10 000 000 eur, splatné 2024 (5 let)
 • CZ0000001037, kupón 6,25 %, 220 000 000 Kč, splatné 2023 (5 let)

Ekonomika:

Emitent dluhopisů, společnost GEVORKYAN CZ s.r.o., vznikla v říjnu loňského roku. Byla založena pouze na získání financí, neprovozuje proto žádnou podnikatelskou činnost. Mateřská firma, která se za dluhopisy zaručila, vlastnila k červenci 2021 majetek ve výši 115,5 milionů eur (2,8 miliardy korun), z toho část tvořilo vědecké a technologické know-how, které se složitě oceňuje. Z celkových závazků na konci června minulého roku představovaly dluhopisy částku 28,59 milionů eur. Firma je dlouhodobě v zisku, zisková marže se pohybuje kolem 10 %.

Finanční údaje z rozvahy:

Hodnoty v eurech 30. 6. 2021 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Aktiva celkem 115 492 128 112 052 663 102 830 890
Stálá aktiva 73 633 781 72 945 540 64 868 762
Oběžná aktiva 41 373 930 39 092 417 37 948 349
Vlastní kapitál 36 663 349 34 614 720 30 857 929
Cizí zdroje 75 823 071 74 669 735 69 187 154
Krátkodobé závazky 13 144 240 14 262 936 13 632 869
Dlouhodobé závazky 34 745 212 25 533 462 34 137 946

 

Finanční údaje z výsledovky:

Hodnoty v eurech 1. 1. – 30. 6. 2021 1. 1. – 31. 12. 2020 1. 1. – 31. 12. 2019
Tržby 25 024 233 48 214 724 42 362 279
Provozní výnosy 25 703 158 52 523 895 47 668 786
Provozní náklady 21 959 879 45 473 861 40 768 526
Provozní výsledek hospodaření 3 743 279 7 050 034 6 900 260
Nákladové úroky 1 083 803 2 232 585 2 248 611
Finanční výsledek hospodaření -1 150 052 -2 212 889 -3 355 124
Výsledek hospodaření před zdaněním 2 593 227 4 837 145 3 545 136
Výsledek hospodaření po zdanění 2 048 649 3 756 790 2 686 060
EBITDA 6 765 096 12 519 653 11 178 024
EBITDA marže 27,0 % 26,0 % 26,4 %

 

Závěr:

Jedná se o firmu s dlouhou a úspěšnou historií, která své výrobky dodává do mnoha průmyslových odvětví po celém světě. Portfolio produktů je tak diverzifikováno napříč státy i různými sektory. Navíc je přibližně polovina produkce výsledkem vlastního vývoje a konkurence nemá přístup k technickému know-how společnosti.

Hodnoty finančních ukazatelů ukazují na dlouhodobě dobrou ekonomickou situaci ve firmě. Navíc jsou dluhopisoví věřitelé chráněni silnými finančními omezeními, která výrazně snižují rizikovost dluhopisů. Škoda jen nižšího výnosu. Je vidět, že modelace podmínek probíhala ještě v době nulových sazeb. Dnes by si investoři zasloužili o 1 % p.a. více. Manažer emise, kterým byla Komerční banka, i tak odvedla skvělou práci a jedná se o další profesionálně připravenou emisi na našem trhu.

 

 

[1] https://www.bystricoviny.sk/bystricoviny-tv/ochrana-zdravia-je-pre-gevorkyan-z-vlkanovej-stale-prednejsia-ako-uspech-z-predaja/