BondNews: DOMOPLAN

Na trh byl uveden nový dluhopisový prospekt. Společnost Domoplan si jde pro peníze až na 10 let a až pro 5 miliard korun. Prospekt byl schválen 22.9.2020 Českou národní bankou. Zajímavá je konstrukce, kde dluhopisy vydává investiční fond. 

DOMOPLAN se věnuje developerské činnosti v oblasti rezidenčních jednotek, zejména pak v Brně, částečně pak výstavbě horských apartmánů v Jeseníkách. Emitent aktuálně realizuje developerské projekty v hodnotě cca 1,6 miliardy korun, které má v úmyslu dokončit během následujících 3 let. Celkem se v tuto chvíli jedná o 5 bytových domů v Brně a jeden projekt na horské apartmány.

Emitent má podobu investičního fondu, což je pozitivní, protože fondové procesy jsou daleko svázanější než procesy ve standardní společnosti. Investiční fondy mají daleko menší inklinaci k různým neúčelovým využitím finančních prostředků.

DOMOPLAN investiční fond měl k 31.7. vlastní kapitál 415 milionů korun při bilanční sumě 604 milionů. Ze 415 milionů vlastního kapitálu připadalo na zakladatele fondu Tomáše Vavříka přes 280 milionů. Zbytek vlastního kapitálu je tvořen především vklady ostatních investorů tohoto fondu pro kvalifikované investory.

 

Emitent se ve společných emisních podmínkách zavázal ke spoustě omezení, které posilují pozici investorů:

  • Maximální zadlužení max 80 % LTV vlastněných nemovitostí, max 90 % vůči bilanční sumě
  • Minimální expozice zakladatele fondu
  • Účelové využití prostředků z dluhopisového programu
  • Emitent může peníze z dluhopisového programu využít pouze k financování stávajících projektů či do nemovitostních developerských projektů, které navíc budou mít realizační marži minimálně ve výši 20 % z tržeb a IRR přes 10 % na úrovni projektu a 12 % na úrovni kapitálu poskytnutého Emitentem.
  • Auditor – Emitent může využít pouze auditora ze seznamu uvedeného v prospektu, kde se nalézají pouze etablované auditorské společnosti.
  • Informační povinnost – Emitent se v dluhopisovém programu zavazuje k celé řadě informačních povinností vůči investorům. Tyto povinnosti jdou mírně nad rámec povinností Emitenta jakožto investičního fondu. Jedná se zejména o informace týkající se finančních výkazů a seznamu vlastněných projektů.

V kostce:

Dluhopisy DOMOPLAN 5,60/2025
ISIN: CZ0003528341
Objem: 100 000 000 Kč
Datum emise: 11.11.2020
Datum splatnosti: 11.11.2025
Doba splatnosti: 5 let
Úrokový výnos: 5,60% p.a.

Vice informací o dluhopisech i firmě naleznete v Dluhopisáři.