Domoplan

Domoplan a.s. je nemovitostní skupina založená Tomášem Vavříkem v roce 2010. Skupina se zaměřuje na investice do výstavby nemovitostních projektů. Investuje zejména do projektů rezidenční výstavby v Brně a apartmánů v turistických oblastech. Za dobu svého působení realizovala projekty za více jak 631 milionů korun. Aktuálně pracuje na dalších projektech v hodnotě převyšující 1,8 miliardy korun.

Její dluhopisy jsou zajímavé tím, že je vydává investiční fond DOMOPLAN SICAV, a.s.. Ten k 30. 12. 2023 spravoval majetek za více jak 2 353 milionů korun.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2024)

 • PhDr. Tomáš Vavřík 100 %

Ekonomické ukazatele

DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s. (v tisících Kč)2022202120202019
Aktiva celkem1 891 6431 907 562975 550501 633
Vlastní kapitál 688 015 1 377 828784 517290 536
Cizí zdroje320 600529 634191 033211 097
Výsledek hospodaření před zdaněním-117 072223 157-11 886-56
Výsledek hospodaření za účetní období-117 072224 405-11 886-116

Vydané dluhopisy

Společnost DOMOPLAN vydala svůj první a zatím jediný prospekt v roce 2020 přes svůj investiční fond s proměnným základním kapitálem (SICAV).

 • 1. prospekt (schválen 22.09.2020)

  1. prospekt byl ČNB schválen 22.09.2020. Byl vydán jako prospekt dluhopisů na jedinou emisi.

  Emitent: DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s.

  link na prospekt na webu ČNB

  stáhnout prospekt

  Emise

    ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
  1. CZ0003528341 11.11.2020 5,60 % 100 000 000 Kč 11.11.2025