Domoplan

Domoplan a.s. je nemovitostní skupina založená Tomášem Vavříkem v roce 2010. Skupina se zaměřuje na investice do výstavby nemovitostních projektů. Investuje zejména do projektů rezidenční výstavby v Brně a apartmánů v turistických oblastech. Za dobu svého působení realizovala projekty za více jak 631 milionů korun. Aktuálně pracuje na dalších projektech v hodnotě převyšující 1,8 miliardy korun.

Její dluhopisy jsou zajímavé tím, že je vydává investiční fond. Ten k 30. 9. 2020 spravoval majetek za více jak 660 milionů korun.

Důležité informace

Vlastnická struktura

PhDr. Tomáš Vavřík 100 %

Ekonomické ukazatele

DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s202120202019
Aktiva celkem1 907 562975 550501 633
Vlastní kapitál1 377 828784 517290 536
Cizí zdroje529 634191 033211 097
Výsledek hospodaření před zdaněním223 157-11 886-56
Výsledek hospodaření za účetní období224 405-11 886-116
Hodnoty uvedeny v tisících Kč.

Vydané dluhopisy