Domoplan

Domoplan a.s. je nemovitostní skupina založená Tomášem Vavříkem v roce 2010. Skupina se zaměřuje na investice do výstavby nemovitostních projektů. Investuje zejména do projektů rezidenční výstavby v Brně a apartmánů v turistických oblastech. Za dobu svého působení realizovala projekty za více jak 631 milionů korun. Aktuálně pracuje na dalších projektech v hodnotě převyšující 1,8 miliardy korun.

Její dluhopisy jsou zajímavé tím, že je vydává investiční fond DOMOPLAN SICAV, a.s.. Ten k 30. 9. 2022 spravoval majetek za více jak 2 122 milionů korun.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2023)

 • PhDr. Tomáš Vavřík 100 %

Ekonomické ukazatele

DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s. (v tisících Kč)202120202019
Aktiva celkem1 907 562975 550501 633
Vlastní kapitál1 377 828784 517290 536
Cizí zdroje529 634191 033211 097
Výsledek hospodaření před zdaněním223 157-11 886-56
Výsledek hospodaření za účetní období224 405-11 886-116

Vydané dluhopisy

Společnost DOMOPLAN vydala svůj první a zatím jediný prospekt v roce 2020 přes svůj investiční fond s proměnným základním kapitálem (SICAV).

 • 1. prospekt (schválen 22.09.2020)

  První prospekt byl ČNB schválen 22.09.2020. Byl vydán jako prospekt dluhopisů (nikoliv jako základní prospekt), a jako takový byl na jedinou emisi. Emitentem byla společnost DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.

  link na prospekt na webu ČNB

  prospekt ke stažení

  Emise

    ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
  1. CZ0003528341 11.11.2020 5,60 % 100 000 000 Kč 11.11.2025