Bondshow: CFIG

Poprvé jsme na Dluhopisáři recenzovali skupinu CFIG před rokem. Chválili jsme ji po byznysové stránce, ale už méně pokud šlo o dluhopisy. Nyní se na trhu ukázala s novou emisí, ve které si jde pro 50 milionů korun. Co je u ní nového?

Skupinu coby fintechový startup založil v roce 2012 její současný výkonný ředitel Martin Chovanec v pouhých 26 letech. Podnikání odstartovala dnešní mateřská společnost CFIG SE, která začínala poskytováním nebankovních spotřebitelských úvěrů, aby poté přidala další činnosti (viz dále). Ty v roce 2020 a 2021 vyčlenila do nových dceřiných společností a stala se mateřskou společností skupiny CFIG.

 

CFIG SE má 9 dceřiných společností, které vznikaly v letech 2020-2021:

CFIG Credit

Společnost CFIG Credit byla založena v roce 2020 oddělením úvěrové divize společnosti CFIG, která byla založena v roce 2012 a své úvěrové aktivity zahájila již v roce 2013. Úvěrová divize CFIG byla průkopníkem v oblasti online poskytování spotřebitelských úvěrů, a to již od roku 2013, kdy jako jedna z prvních poskytovala úvěry zcela online.

 

CFIG Real Estate

CFIG Real Estate se pohybuje na realitním trhu od roku 2020. Její zkušenosti však sahají až do roku 2018, kdy realitní divize společnosti CFIG započala svou činnost.

Realitní divize se účastní nedobrovolných dražeb, kde jsou vykupovány nemovitosti nabízené exekutory, insolvenčními správci či orgány veřejné správy. Tyto nemovitosti vykupuje. U dané nemovitosti vyřeší majetkové vypořádání v případě spoluvlastnických podílů, vyřeší právní vady, finanční závazky, technický stav a následně danou nemovitost prodá nebo pronajímá. Soustředí se zejména na rezidenční nemovitosti, ty komerční vykupuje pouze ojediněle. Hodnota realitního portfolia činila na konci roku 2022 celkem 531 milionů korun. Na podzim 2021 začala nabízet také služby klasického realitního zprostředkování.

V portfoliu má i administrativní budovu AC Palachovka (2500 m2) v Pardubicích, ve které sídlí:

Skupina také zabředává do vod developmentu. Druhé čtvrtletí roku 2023 bylo velmi významné díky plánovanému uveřejnění developerského projektu CFIG Real Estate, Bulváru Hradecká. První zveřejnění bude probíhat za zavřenými dveřmi, a to na samotném magistrátu města Pardubic před primátorem a členy zastupitelstva. V první polovině roku 2023 započaly stavební práce na komplexu EPIQ, ve kterém bude situován stejnojmenný hotel EPIQ, který bude provozován pod hlavičkou CFIG.

 

CFIG Arts

Do umění investuje skupina CFIG od roku 2017. Sbírka umění v současné době čítá stovky obrazů a soch. Všichni autoři jsou akademickými malíři či sochaři a většina z nich je zastoupena ve sbírkách Národní galerie v Praze a současní umělci v řadě galerijních a soukromých sbírek po celém světě. Ve sbírce jsou zastoupeni přední čeští autoři výtvarného umění 19. a 20. století, sochaři a rovněž také současní žijící autoři a výtvarníci. Hodnota umělecké sbírky na konci roku činila 49,9 milionů korun.

 

CFIG Debt

Tato společnost působí na trhu správy pohledávek, které odkupuje a vymáhá. Na trh vstoupila v roce 2020, zkušenosti z oboru však CFIG Debt získávala v rámci divize pohledávek společnosti CFIG. Na konci 2022 vlastnila pohledávky v celkové hodnotě 1,018 mld. korun.

CFIG Debt spravuje portfolia pohledávek společností z nebankovního, telekomunikačního nebo dopravního prostředí. Právě dopravní sféra, a především městské dopravní podniky, tvoří významnou část stálých klientů, jejichž pohledávky CFIG Debt spravuje.

 

CFIG E-Commerce

Zkušenosti z online prostředí CFIG E-Commerce získává již od roku 2014, kdy započala e-commerce divize správu finančních portálů a online prostoru celé CFIG. Společnost CFIG E-Commerce byla založena v roce 2021 oddělením e-commerce divize společnosti CFIG. Mezi nabízené služby patří tvorba webových stránek, správa online marketingu ve formě PPC kampaní, tvorba a rozesílka newsletterů, správa a administrace chatbotů a voicebotů nebo grafické práce.

Díky dlouholetým zkušenostem z online prostředí se v roce 2022 CFIG E-Commerce rozhodla rozšířit své aktivity také do sféry B2B online marketingu. Rok 2022 byl pro CFIG E-Commerce významný také díky dokončení přípravných prací na vstup do sektoru B2C se svým projektem OKsrovnavac.cz.

Oksrovnavac.cz nejkomplexnější srovnávač zboží a služeb, díky své nabídce srovnávaných kategorií. Spotřebitelé si zde mohou srovnávat nabídky zboží a služeb celkově v jedenácti hlavních kategoriích. Těmito kategoriemi jsou úvěry, účty a karty, spoření, neživotní pojištění, hypotéky, investice ve formě dluhopisů, sázkové bonusy, letenky, ubytování a nákupy.

Spolu s OKsrovnavac.cz CFIG E-Commerce provozuje B2C projekt dovolenkujte.cz, který nabízí návštěvníkům portálu informace o stovkách destinací po celém světě a to i s nabídkou ubytování a dopravy.

 

CFIG Investment

Tato firma stojí za novým online dluhopisovým tržištěm OKdluhopisy.cz. To údajně již pomohlo upsat dluhopisy za 64 milionů korun. Sám sebe prohlašuje za největší online srovnávač firemních dluhopisů. Jediný dluhopis, který se na stránkách nabízí, je od CFIG SE :). Web také uvádí, že emitenty bude filtrovat podle schváleného prospektu. Za nás to příliš velká garance kvalitního emitenta není.

V rámci portálu má společnost rovněž nabízet služby přímo emitentům, a to v rámci příprav samotné emise, pokud emitent nemá dostatečné zkušenosti při přípravě emise a jejím úpisu.

 

CFIG Financial

Společnost CFIG Financial byla založena v roce 2022 oddělením divize zprostředkování od sesterské společnosti CFIG Credit. Zkušenosti v oblasti zprostředkování úvěrů CFIG Financial sbírá již od roku 2019, kdy společnost CFIG Credit zařadila zprostředkování spotřebitelských úvěrů do svého portfolia služeb. V oblasti zprostředkování vlastní licenci samostatného zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů od ČNB.

 

CFIG Broker

Společnost CFIG Broker byla založena v roce 2021. Svou aktivitou se staví do podpůrné entity pro své sesterské společnosti CFIG Real Estate nebo CFIG E-Commerce. V rámci realitní činnosti může CFIG Broker, ve spolupráci s CFIG Real Estate, nabídnout zájemcům o nemovitosti možnost financování ve formě hypotéky nebo nemovitost také pojistit. Činností CFIG Broker je tedy zprostředkování neživotního pojištění a hypoték, a to zcela online.

Nabídka sjednání neživotního pojištění obsahuje:

 • Pojištění domácnosti
 • Pojištění nemovitosti
 • Pojištění odpovědnosti
 • Havarijní pojištění
 • Povinné ručení
 • Cestovní pojištění

 

CFIG Private Jets

Tato firma vznikla v září 2022. Zatím nevykonává žádnou činnost.

 

V kostce:

Firma Činnost Vznik
CFIG Real Estate Nákup a prodej nemovitostí 13. května 2021
CFIG Credit Poskytování úvěrů 20. srpna 2020
CFIG Real Estate Nákup a prodej nemovitostí 13. května 2021
CFIG Debt Správa pohledávek 13. května 2021
CFIG Arts Nákup a prodej uměleckých děl 26. října 2020
CFIG Broker Správa cizích investic 13. května 2021
CFIG Financial zprostředkování úvěrů 29. června 2022
CFIG Private Jets zatím žádná činnost 29. září 2022

 

Dluhopisy:

Dluhopisy vydává v této skupině několik společností. Přes dluhopisy začala skupina poprvé shánět kapitál v červnu 2021, kdy dceřiná společnost CFIG Real Estate vydala prospekt dluhopisů s emisí na 250 milionů korun. Dluhopisy byly nezajištěné a neopatřeny žádným ošetřením rizik. Peníze byly určeny na nákup nemovitostí. 25. srpna vydala prospekt společnost CFIG ARTS, který byl na emisi ve výši 50 milionů korun. I dluhopisy této emise byly nezajištěné a bez kovenantů.

Třetím emitentem je mateřská CGIF SE, která v srpnu 2023 vydala aktualizovaný prospekt na desetiletý program z února 2022, na který může postupně vydat dluhopisy do výše jedné miliardy korun. Ty jsou opět vydávány bez zajištění i kovenantů. Na prospekt vyšly v minulém roce dvě emise, každá ve výši 100 milionů korun. Nabízely tříleté dluhopisy za 7 %, resp. 8,5 % roční úrok. Z těchto emisí se k srpnu 2023 upsalo 75 milionů korun, z toho 57 milionů v loňském a 18 milionů v letošním roce.

Spolu s novým prospektem vyšla v srpnu třetí emise na 50 milionů korun. Investoři koupí dluhopisu, který stojí 100 tisíc korun, získají 8,75 % p.a. na tři roky s pololetní výplatou výnosů vždy k 31. 8. a 28. 2. Příprava emise stála firmu 2 procenta upisované částky a další 2 procenta ji stály náklady na distribuci. Bondy jsou předčasně splatitelné. Popis využití peněz je opět velice neurčitý – nákup dlouhodobých aktiv nebo podílů ve společnostech a finanční podpora některých dceřiných společností.

ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
CZ0003553695 1. 9. 2023 8,75 % 50 000 000 Kč 31. 8. 2026

 

Ekonomika:

Tato společnost vznikla v roce 2012. Začínala poskytováním nebankovních spotřebitelských úvěrů, aby poté přidala další činnosti. Tyto činnosti (včetně poskytování úvěrů) v letech 2020 a 2021 vyčlenila do nových dceřiných společností a stala se mateřskou společností nově vzniklé skupiny CFIG. Nyní je předmětem její činnost především koncernové řízení skupiny. Z výkazů si lze ale všimnout, že i v roce 2022 měla tržby z prodeje výrobků a služeb, které představují tržby z dřívější úvěrové činnosti. Jedná se o příjmy z dobíhající portfolia, které stále spravuje, a ještě roky spravovat bude. Aktuálně tato položka představuje přibližně 80 % obratu.

Výkazy CFIG SE (emitenta dluhopisů):

v tis Kč. 2022 2021
Aktiva 527 056 257 831
Cizí zdroje 491 071 398 207
Tržby 58 918 45 575
Výsledek hospodaření 20 743 44 206

 

Dceřiné společnosti:

Skupinu CFIG tvoří CFIG SE (emitent dluhopisů) jako mateřská společnost a následně 9 dceřiných společností. Tržby v rámci skupiny generuje především činnost poskytování úvěrů. Tyto tržby generuje CFIG Credit a z dobíhající portfolia i CFIG SE. CFIG Credit měla ale k 30.06.2023 celkem 37 % pohledávek (dle hodnoty portfolia) po splatnosti. To může do budoucna představovat riziko. Za aktivní úvěry se považují pouze úvěry řádně splácené, například úvěry, které jsou v upomínkovacím procesu, se mezi ně neřadí.

Hospodářské výsledky jednotlivých společností ve skupině CFIG v roce 2021 (v tis. Kč):

Firma Činnost Vznik   2022 2021
Aktiva Cizí zdroje Tržby Hrubý VH Aktiva Cizí zdroje Tržby Hrubý VH
CFIG Credit Poskytování úvěrů 20. srpna 2020 864 667 180 672 99 329 103 607 237 489 61 210 21 426 24 222
CFIG Real Estate Nákup a prodej nemovitostí 13. května 2021 394 431 202 402 7 083 10 438 243 280 104 176 7 703 19 672
CFIG Debt Správa pohledávek 13. května 2021 40 310 10 910 1 -12 833 41 985 41 552 0 -1 567
CFIG Arts Nákup a prodej uměleckých děl 26. října 2020 58 577 148 1 395 517 55 326 11 614 3 -1 085
CFIG Broker Správa cizích investic 13. května 2021 2 692 159 695 853 1 978 1 58 -23
CFIG Investment Spravování investic 13. května 2021 1974 1 0 -25 1 999 1 0 -2
CFIG E-Commerce Správa webových portálů 13. května 2021 331 2 112 1 675 -3 678 578 81 20 -1 503
CFIG Financial zprostředkování úvěrů 29. června 2022 1 959 0 0 -41 0 0 0 0

 

Účetnictví skupina CFGI sestavuje podle českých účetních standardů, takže o existujícím majetku účtuje v pořizovacích cenách s výjimkou majetku vytvořeného vlastní činností (oceňuje vlastními náklady) a penězi a peněžními ekvivalenty (jmenovitou hodnotou).

Skupina CFIG své výsledky konsoliduje od roku 2020. Z horizontální analýzy konsolidovaných výkazů je patrné, že finanční výsledky skupiny vykazují růst. Z let 2020-2021 navýšila CFIG konsolidovaná aktiva meziročně o 40 % z 848 milionů korun na 1,18 miliardy. Hrubý provozní zisk (EBITDA) vzrostl o 42 % z 92,6 milionů korun na 132 milionů a čistý zisk po zdanění se zvýšil o 36 % z 55,7 milionů korun na 75,7 milionů.

A v růstu pokračovala i v uplynulém roce. Konsolidované tržby za rok 2022 vzrostly meziročně více než dvojnásobně na 169 milionů korun a čistý zisk téměř o čtvrtinu na 98 milionů korun. EBITDA vzrostla meziročně o 42 % na 187 milionů korun. Bilanční sumou o 15 % na 1,63 mld. korun. Cizí zdroje činily 647 milionů korun, míra zadlužení 39,6 %. K srpnu 2023 byly následující:

 • zápůjčky CFIG SE od investorů – 276 milionů korun
 • výtěžek CFIG SE z dluhopisových emisí – 75 milionů
 • financování CFIG SE skrze platformu BONDSTER Marketplace – 2 miliony
 • bankovní úvěry pro CFIG Real Estate od bývalé Equa bank (nyní Raiffeisenbank) – 18 a 98 milionů (zbylé jistiny)
 • bankovní úvěr pro CFIG Real Estate na financování firemních automobilů – 6 milionů (zbylá jistina)
 • výtěžek CFIG Real Estate z dluhopisových emisí – 6 milionů
 • zápůjčky od dvou investorů pro CFIG Credit – 3 miliony

 

Vlastní kapitál vzrostl o 15 % na 424,7 milionů korun. Tento zisk byl využit jako základní kapitál pro další rozvoj skupiny, proto se navýšení vlastního kapitálu projevilo na této položce, a ne jako růst nerozděleného zisku. Na konci roku skupina CFIG zaměstnávala 43 lidí.

Údaje z konsolidované rozvahy skupiny CFIG:

Hodnoty v tis. Kč 31. 12. 2022 31. 12. 2021 31. 12. 2020
Konsolidovaná aktiva celkem 1 630 013 1 184 115 848 409
Stálá aktiva 399 286 349 326 198 053
Oběžná aktiva 1 229 812 834 182 649 515
Pohledávky 1 202 516 799 848 631 578
Konsolidovaný vlastní kapitál 424 675 369 986 270 307
Konsolidované cizí zdroje 647 829 475 642 291 481
Časové rozlišení 557 509 338 487 286 621
Míra celkové zadluženosti 40 % 40 % 33,8 %

 

Konsolidované hospodářské výsledky skupiny CFIG:

Hodnoty v tis. Kč 2022 2021 2020
PROVOZNÍ ČÁST
Tržby z prodeje výrobků a služeb 169 425 74 786 66 684
Tržby za prodej zboží 0 0 0
Výkonová spotřeba 134 053 63 045 43 317
Ostatní provozní výnosy 176 685 141 156 203 676
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 110 535 90 191 156 386
Jiné provozní výnosy 66 150 50 965 47 290
Konsolidovaný provozní VH 36 555 48 053 15 580
FINANČNÍ ČÁST
Výnosové úroky a podobné výnosy 127 088 79 444 74 471
Nákladové úroky a podobné náklady 38 019 33 823 18 723
Konsolidovaný finanční VH 88 978 45 578 55 622
CELKEM
Konsolidovaný VH před zdaněním 125 533 93 631 71 202
Konsolidovaný VH za účetní období 97 543 74 958 53 920
EBITDA 187 600 132 000 92 600
Čistý konsolidovaný obrat 473 199 295 438 344 834

 

Závěr:

Z hlediska ekonomických výsledků je na tom společnost zatím poměrně dobře. Ve svém podnikání je úspěšná, má historii, je finančně zdravá, má rozumnou míru zadlužení a v čase vykazuje růst. Tržby jsou ovšem tvořeny především z poskytnutých úvěrů, z nichž bylo v polovině tohoto roku po splatnosti téměř 37 % (hodnoty portfolia). To může do budoucna představovat riziko.

Skupina provozuje nové dluhopisové tržiště OkDluhopisy, kde chce prodávat dluhopisy jiných firem. Podle webu jde o největší dluhopisový srovnávač v České republice. Zatím se na webu inzerují pouze dluhopisy CFIG, což je na největší dluhopisový srovnávač v České republice trochu málo.

Pokud jde o dluhopisy, těm chybí zajištění i kovenanty. Čili jakákoliv ochrana, která by zlepšovala věřitelské postavení investorů do těchto dluhopisů. Účel využití peněz je také hodně obecný. Společnost, která provozuje online srovnávač dluhopisů, by měla jít v jejich designu příkladem, což se neděje. Snad se to do příště zlepší.