Bondshow: CFG Real Estate

CFG je česká investiční skupina, která se věnuje řadě podnikatelských aktivit. Její počátky se datují k roku 2010, kdy začala s poskytováním investičních služeb. Postupem času se rozrostla o další podnikatelské a investiční aktivity jako je poskytování licencovaných spotřebitelských úvěrů, výkup pohledávek, advokátní služby nebo investování na nemovitostním trhu.

Zakladateli a dnešními vlastníky CFG jsou Petr Cimala (50 %) a Andrej Štaňko (50 %). Cimala se aktivnímu investování věnoval již během svého studia na Vysoké škole ekonomické a později spoluzaložil Klub investorů, který sdružuje a vzdělává investory (a dnes provozuje internetové dluhopisové tržiště Dluhopisomat). Následně chtěl díky svým investičním zkušenostem spravovat kapitál bohatších investorů a podílel se na založení a spravování jednoho z prvních fondů kvalifikovaných investorů v ČR, kde působil zhruba čtyři roky. V roce 2016 do skupiny přibyla úvěrová instituce a později také nemovitostní sekce nebo advokátní kancelář.

Holdingovou společností byla původně kyperská COMFORT FINANCE GROUP CFG LTD. Od roku 2019 se jí stala česká akciová společnost CFG, která ale žádné finanční výkazy v obchodním rejstříku nepublikuje. Co se týče konsolidovaných finančních výsledků, z webových stránek se pouze dozvíme, že konsolidovaná aktiva skupiny CFG činila k 30.6.2022 celkem 339 mil. Kč, konsolidovaný obrat za první letošní pololetí celkem 78 mil. Kč a skupina měla přes 1 500 investorů. Polovinu portfolia skupiny tvoří finanční produkty, 44 % podnikání na realitním trhu a zbylých 6 % investice do finanční technologie (fintech). K 30.9.2022 spravovala skupina cizí kapitál za 272 mil. Kč.

CFG dnes tvoří tyto hlavní společnosti:

Comfort Money s.r.o. se zaměřuje na poskytování nebankovních spotřebitelských úvěrů zajištěných nemovitostí. Cílí na klienty, které odmítla banka. Vznikla v roce 2012.

Hodnoty v tis. Kč 2021 2020
Aktiva celkem 129 124 154 124
Vlastní kapitál 37 330 59 936
VH za účetní období 2 897 2 879

 

Podnikatelská záložna a. s. vznikla v roce 2016. Podnikatelům v problémech, které o při žádosti o půjčku odmítla banka, poskytuje půjčky zajištěné zástavou. Dosud nezveřejnila jediný finanční výkaz.

 

Dluhopisomat, který provozuje Klub investorů a traderů s.r.o., je české dluhopisové tržiště, které propojuje malé a střední investory s českými firmami. Bylo spuštěno v roce 2017. V tomto roce spustilo také srovnávač dluhopisů, který dluhopisy srovnává podle metodiky Ministerstva financí.

 

Hodnoty v tis. Kč 2021 2020
Aktiva celkem 8 557 5 666
Vlastní kapitál 4 288 673

 

AK Vinohradská s.r.o. poskytuje obchodně právní poradenství podnikatelům a obchodním korporacím. Služby rozšiřuje také o vymáhání pohledávek a převod nemovitostí. Tato firma nezveřejňuje finanční výkazy.

 

CFG TECH a.s. se věnuje automatizaci a digitalizaci procesů skupiny spojených s vyřizováním úvěru od Comfortmoney.cz nebo Podnikatelskazalozna.cz. Cílem je snižovat provozní náklady a ulehčovat administrativě Služby CFG Tech nabízí CFG i dalším subjektům na trhu. Investuje také do vývoje nových aplikací.

Hodnoty v tis. Kč 2020 2019
Aktiva celkem 3 174 2 741
Vlastní kapitál 2 415 2 615

 

AB Pohledávky a.s. se věnuje odkupu zajištěných pohledávek po splatnosti.

Hodnoty v tis. Kč 2021 2020
Aktiva celkem 12 384 1 937
Vlastní kapitál 2 541 1 932

 

CEE Resl Estate s.r.o. a CFG Real Estate s.r.o., které obě působí na realitním trhu. Na CEE Real Estate jsme vydali analýzu dříve tento rok.

 

Organizační struktura:

Dluhopisy skupiny CFG:

Čtyři z výše uvedených firem vydávají dluhopisy. Zde je přehled všech historicky vydaných dluhopisů skupiny CFG:

 

Název / ISIN Úrok Objem Upsáno Datum splatnosti Životnost
CFG RE s.r.o.:
CFG Real Estate IX/2024 6,5 % 25 mil. Kč 23,6 mil. Kč 2024 5 let
CFG Real Estate PREMIUM 2022 7,8 % 21,75 mil. Kč 2022
CEE RE s.r.o.:
CEE Real Estate X/2022 6,0 % 25 mil. Kč celkem 10,8 mil. Kč 2022 5 let
CEE Real Estate V/2023 6,5 % 25 mil. Kč 2023 5 let
CZ0003523094 6,5 % 25 mil. Kč 3,3 mil. Kč 2024 5 let
CZ0003528929 6,5 % 25 mil. Kč 10,5 mil. Kč 2026 5 let
CZ0003537870 6,5 % 50 mil. Kč 2027 5 let
CZ0003544546 (aktivní úpis) 8,2 % 10 mil. Kč zatím 1,8 mil. Kč (10 investorů) 2027 5 let
AB Pohledávky a.s.:
CZ0003540601 (aktivní úpis) 10,0 % 24 mil. Kč zatím 4,5 mil. Kč (19 investorů) 2027 5 let
CFG a.s.:
CZ0003530735 6,5 % 25 mil. Kč 25 mil. Kč 2026 5 let a 4 měsíce

 

Dluhopisy od CEE REAL ESTATE mají sloužit na rozšíření portfolia investičních nemovitostí a nenabízí žádné ošetření rizik nebo ručení. K investici nad 100 tisíc Kč nabízí zdarma stříbrnou investiční medaili v hodnotě 1 190 Kč. Aktuální emise od AB Pohledávky je také bez jakéhokoliv ošetření rizk a slouží na rozšíření portfolia pohledávek a zvýšení počtu klientů.

Většinu výše uvedených dluhopisů nabízí Dluhopisomat na přední stránce ve výběru toho nejlepšího. Dluhopisy server propaguje jako „důkladně prověřené“ a „s minimalizovaným rizikem“. Kvalita vydávaných dluhopisů, které nenabízí žádné ručení, silný fundament nebo ošetření rizik pro investory, tak působí mírně řečeno úsměvně.

S nejnovějším prospektem přišla v listopadu společnost CFG Real Estate. Jedná se o českou společnost založenou v roce 2014, jejímž podnikatelským plánem je působit na realitním trhu v oblasti dlouhodobých pronájmů.

 

Dluhopisy CFG Real Estate

Cílem firmy je skupovat nemovitosti za účelem prodeje nebo dlouhodobého pronájmu, případně skupovat pohledávky zajištěné nemovitostmi. Kromě pokračování ve výše uvedených projektech bude vyhledávat projekty nové. Zaměřit se chce na nemovitosti s právní vadou, které dokáže podle vlastních slov nakupovat s diskontem 20-30 %. Tyto nemovitosti chce následně rekonstruovat, upravovat a se ziskem prodat nebo dlouhodobě pronajímat.

Pokud jde o dluhopisy, v minulosti vydala dvě podlimitní emise, přičemž první splatila letos v červnu částečně refinancováním druhou emisí. Nyní přišla s prospektem na desetiletý dluhopisový program na půl miliardy korun. Výtěžek z něj má sloužit na rozšíření nemovitostního portfolia, konkrétní účel se ale dozvíme až v konkrétních emisích. Dluhopisy budou nezajištěné a bez jakékoliv ochrany věřitelů (kovenantů).

Předešlé podlimitní emise:

Emise dluhopisů Úrok Celkový objem Splatnost
CFG Real Estate IX/2024. 6,5 % 23 600 000 Kč 30.9.2024
CFG Real Estate PREMIUM 2022 7,8 % 21 750 000 Kč na žádost vlastníka 

CFG Real Estate má dluhy ve výši 6,6 milionů Kč, z toho 300 tis. Kč dluží spřízněné firmě ze skupiny AB Pohledávky a zbytek jde za fyzickými a právnickými osobami mimo skupinu CFG.

 

Věřitel Jistina Úrok Splatnost
Fyzické a právnické osoby 500 000 Kč 7 % 23. 5. 2023
800 000 Kč 7 % 2. 5. 2024
3 000 000 Kč 7 % 5. 6. 2023
2 000 000 Kč 6 % 9. 3. 2023
AB Pohledávky, a.s. 300 000 Kč 8 % 8. 9. 2023

 

Firma se klasifikuje jako mikro účetní jednotka, tudíž za předešlý rok máme k dispozici jen zkrácenou rozvahu bez výsledovky. Celková aktiva k loňskému roku dosahovala 67 mil. Kč, z toho vlastní kapitál byl 9 mil. Kč. Podle údajů na svých webových stránkách činil loňský obrat cca 9 mil. Kč. Dle mezitimní účetní závěrky z letošního roku pak celková aktiva činila 75 mil. Kč a vlastní kapitál 9,3 mil. Kč.

 

Hodnoty v tis. Kč 2021
Aktiva celkem 67 038
Dlouhodobá aktiva 30 563
Krátkodobá aktiva 36 445
Vlastní kapitál 9 090
Cizí zdroje 57 474

 

Do prospektu pak přidala také finanční výkazy v plném rozsahu za roky 2020 a 2019:

 

Hodnoty v tis. Kč 2020 2019
Aktiva celkem 62 794 44 389
Dlouhodobá aktiva 24 229 26 893
Krátkodobá aktiva 38 478 17 494
Vlastní kapitál 8 095 7 273
Cizí zdroje 54 359 37 065
Tržby z prodeje služeb 2 357 2 750
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 6 252 5 070
Provozní VH 2 181 2 535
Finanční VH -1 053 -1 271
VH před zdaněním 1 128 1 264
VH po zdanění 822 1 217
Obrat 13 007 9 759

 

Závěr:

Závěr je stejný, jako u letos dříve analyzované CEE Real Estate ze stejné skupiny. Obě zmiňované firmy CEE Real Estate i dnešní CFG Real Estate chtějí investovat do nemovitostí s právní vadou a do pohledávek zajištěných nemovitostmi.

I tato firma má nepřesvědčivou ekonomiku, kdy si s vlastním kapitálem 9 milionů jde na trh pro stovky milionů. Nabízí opět nulové ošetření rizik u vydávaných dluhopisů. Kdyby to byl její první dluhopisový počin, dá se to pochopit. U skupiny, která na trhu působí dlouhodobě, je to však chyba. O to víc, když součástí skupiny je i dluhopisové tržiště, které mediálně vystupuje jako projekt kultivující dluhopisový trh. Pak kvalita vydávaných dluhopisů, které nenabízí žádné ručení, silný ekonomický fundament (majetek) nebo ošetření rizik pro investory, působí mírně řečeno úsměvně.