Bondshow: Babičkin dvor

Dluhopisy v oblasti vodíku jsme tu již měli a nazvali je nejvíce obskurní emisí na trhu. Dnes tu máme něco podobně bláznivého – dluhopisy v oblasti produkce a zpracování vajec. Na první pohled to tedy vypadá na další emisi, které je lepší se vyhnout. Nebo tomu tak v tomto případě není? 

 

Společnost Babičkin dvor je druhý největší výrobce vajec na Slovensku s roční produkcí kolem 110 milionů kusů a současně největším výrobcem vajec, která nepochází z klecových chovů. Jejich produkce probíhá na osmi farmách. Firma produkuje vejce z klecových, podestýlkových, voliérových chovů i z volného výběhu. Rovněž vlastní společnost BIO Trade s.r.o, která se věnuje produkci v BIO kvalitě.

Společnost Babičkin dvor a.s. vejce prodává převážně na slovenském trhu, export je pouze příležitostný a objemy proti domácím prodejům minimální. Za nejvyšší riziko při podnikání v tomto oboru se tak považuje snížení tržních cen vajec.

Vejce dodává do všech klíčových obchodních řetězců na Slovensku (Tesco, Billa, Lidl, COOP, Kaufland), vejce vyšší kvality pak do těchto řetězců dodává pod svou značkou „Babičkin dvor“. Podle společnosti si údajně tato značka vydobyla na Slovensku velmi dobrou reputaci a v obdobích zvýšených prodejů převyšuje poptávka po vejcích s touto značkou jejich nabídku.

Hlavními konkurenty společnosti Babičkin dvor a.s. jsou společnosti Novogal a.s. a JANEK s.r.o. jako první, respektive třetí největší výrobce vajec na Slovensku.

Konečným vlastníkem celé skupiny je pan Jaroslav Novák, který přímo vlastní 1,3% podíl na mateřské společnosti holdingu a zbylých 98,7 % vlastní nepřímo skrze firmu MITTELEUROPA SE.

Organizační struktura:

 

Dluhopisy:

Firma dluhopisy vydává přes účelovou společnost Babičkin dvor Financial Services a.s. Přes tu vydala v červnu 2020 emisní podmínky k emisi dluhopisů na 200 milionů korun. Pětileté dluhopisy jsou splatné v roce 2025 a úročené 5,75 % ročně. Zajištěny jsou zástavním právem ke všem akciím mateřské společnosti. Administrátorem emise je obchodník s cennými papíry CYRRUS a.s. Dluhopisy společnost nabízí na českém i slovenském trhu.

 

Emitent: Babičkin dvor Financial Services a.s.
Název dluhopisů: Dluhopisy Babičkin dvor 5,75/25
ISIN: CZ0003532590
Objem: 200 000 000 Kč
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: 10 000 Kč
Úroková sazba: 5,75 % p. a.
Datum emise: 1. 7. 2021
Den konečné splatnosti: 1. 7. 2025

Do doby splacení dluhopisů se firma zavázala dodržovat tato omezení:

  • omezí výplaty (nevyplatí podíl na zisku nebo na základním kapitálu a akcionářům neposkytne ani nesplatí dluh)
  • nezřídí zajištění k jakýmkoliv jiným budoucím dluhům ani neposkytne ručení
  • důležité informace budou vždy uveřejněny na webových stránkách emitenta

Výtěžek z prodeje dluhopisů bude poskytnut sesterské společnosti Babičkin dvor a.s. formou podřízených úvěrů. Finanční prostředky budou použity prioritně na investice do technologií a nemovitostí pro rozšíření výroby. Skupina Babičkin dvor chce do budoucna změnit podstatnou většinu stávajících klecových chovů na chovy voliérové, a zároveň přeměnit některé haly s podestýlkovým chovem na chov ve volném výběhu. Plánuje také investice do technologie na výrobu vaječné melanže pro lepší zhodnocení vajec nižší kvality.

Skupina chce také shromažďovat prostředky pro své další investice. Zaměří se především na investice do produkce a zpracování vajec, ale i do výroby a prodeje krmiv.

Podle byznys plánu na roky 2020-2026 plánuje společnost zvýšit celkovou produkci vajec ze 112 milionů v roce 2020 na 131 milionů v roce 2026. Zároveň chce změnit strukturu vyráběných vajec následujícím způsobem:

Plán množství produkce vajec z jednotlivých chovů v letech 2020-26:

Rok Chov ve volném výběhu Podestýlkový chov Voliérový chov Klecový chov
2020 2 568 116 38 049 575 12 683 192 58 922 913
2021 5 498 722 34 110 442 17 324 847 58 601 054
2022 23 600 290 23 487 357 30 071 986 37 259 972
2023 28 311 091 22 264 234 48 231 760 33 615 927
2024 31 875 396 25 548 665 55 519 160 25 407 191
2025 30 389 853 23 136 421 53 617 565 23 558 719
2026 28 950 732 23 545 468 55 322 809 23 773 345

 

Ekonomika:

Emitent Babičkin dvor Financial Services a.s. vznikl 27. března 2020 a za daný rok dosud nezveřejnil účetní závěrku. Mateřská společnost Babičkin dvor agro holding a.s. vznikla v listopadu 2019 a také dosud nezveřejnila žádné účetní závěrky.

Pro podnikání celého holdingu jsou však klíčové hospodářské výsledky firmy Babičkin dvor a.s., která vejce produkuje a prodává. Ta měla k 30. 6. 2020 aktiva v celkové výši téměř 13 milionů eur, přičemž podíl vlastního kapitálu činil 58 %. Za první polovinu roku 2020 utržila 5,8 milionů eur a měla čistý zisk 327 tisíc eur.

Finanční výsledky Babičkin dvor a.s.:

Hodnoty v eurech 1. pol. 2020 2019 2018 2017
Aktiva celkem 12 969 707 12 771 619 12 598 597 12 738 227
Vlastní kapitál celkem 7 537 679 7 209 725 7 373 592 6 360 985
Základní kapitál 6 100 000 6 100 000 6 100 000 5 000 000
Vlastní kapitál/celková aktiva 58,1 % 56,4 % 58,5 % 49,9 %
Tržby celkem 5 859 846 10 928 630 11 556 226 10 887 496
Provozní výsledek hospodaření 374 025 -95 085 727 710 1 323 016
Výsledek hospodaření po zdanění 327 954 -168 189 485 104 961 066
EBITDA 617 881 513 987 1 118 973 1 645 014
Dlouhodobý dluh 1 916 368 1 642 018 1 894 638 2 198 458

 

Závěr:

Dluhopisy jsou zajištěné akciemi mateřské společnosti a emitent se zavázal k dodržování několika omezení, která výrazně zlepšují postavení investorů. Firma podniká přes čtyři roky a má za sebou dobré hospodářské výsledky i příznivý podíl vlastního kapitálu.

Podle údajů z posledních let začínají spotřebitelé kromě kvality vajec dbát také na podmínky chovů, ze kterých vejce pochází a při koupi upřednostňovat vejce, která jsou z podestýlkových a voliérových chovů či z chovu ve volném výběhu.[1] Velké obchodní řetězce na Slovensku na tento trend reagovaly prohlášením, že od roku 2025 s prodejem vajec z klecových chovů skončí.[2]

Společnost Babičkin dvor je sice druhým největším producentem vajec na Slovensku, ale v počtu produkovaných vajec z neklecových chovů si drží prvenství, což ji ve světle zmíněného trendu může pomoci v budoucnu získat konkureční výhodu.

Pokud bude zájem spotřebitelů o vejce z neklecových chovů nadále růst, je zde pro firmy v tomto oboru na Slovensku velký prostor pro investice. Na Slovensku stejně jako v České republice a Polsku je stále drtivá většina vajec produkována v klecových chovech, zatímco v zemích jako Německo a Rakousko již převažují neklecové chovy, jak ilustruje tento graf:

 

Tyto investice tak budou nevyhnutelné. Podle tiskové zprávy Ministerstva zemědělství a rozvoje venkova z loňského roku budou muset všichni slovenští producenti vajec přejít do roku 2030 z klecových chovů na podestýlkové, voliérové či výběhové chovy.[3] Tyto investice si na Slovensku vyžádají náklady cca 47,3 milionů eur.[4] A to je přesně důvod, proč si jde na trh pro dluhopisy i náš emitent.

 

 

 

[1] http://vejce.info/slovaci-dbaju-pri-kupe-vajicok-aj-na-podmienky-chovu-nosnic/

[2] https://www.tovarapredaj.sk/2019/04/17/slovaci-odmietaju-vajicka-z-klietkoveho-chovu-obchodne-retazce-planuju-do-roku-2025-predaj-ukoncit/

[3] https://www.mpsr.sk/matecna-sebestacnost-v-produkcii-vajec-je-strategickym-zaujmom-statu-a-sns/52—15070/

[4] http://vejce.info/zacina-sa-prerabka-chovov-za-miliony/