Bondshow: Molecular HydroGEN Investment Group

Po delší době tu máme jednu specialitku. Firmu, která chce pomocí dluhopisů financovat svou expanzi v mnoha oblastech, které souvisejí s tzv. „molekulárním vodíkem“. Má ambice téměř neomezené. Bude vyrábět zdravotnickou techniku, potravinové doplňky, chce provozovat zařízení s lázeňskými pobyty, ovlivnit oblast sportu, zemědělství nebo akademického výzkumu. Nepřekvapí, že toto vše bude dělat s mezinárodním přesahem. 

Jistě se ptáte, co je to „molekulární vodík“. Na to nám odpovídá úvod dluhopisového prospektu z dílny advokátní kanceláře Schejbal & Partners, která tento dokument připravila a provedla schvalovacím procesem na ČNB.

Jedná se o bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, jehož molekula je přibližně 100–150 tisíckrát menší než průměrná buňka lidského těla, a proto se může dostat přes buněčnou stěnu a působit tak přímo v místech potřeby. Vědecké studie se zabývají zejména vlivem vodíku a jeho účinky proti chronickým zánětlivým onemocněním a degenerativním onemocněním včetně projevů zrychleného stárnutí.

V Dluhopisáři nejsme odborníky na chemii ani lékařství, pouze jsme zběžně pročetli patent č. 307851, který patří Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR. Firma s ním totiž uzavřela v srpnu loňského roku licenční smlouvu. V tomto patentu se mohou zájemci dočíst o úspěšných pokusech na králících, kde se tato léčba vodíkem ukázala jako účinná zejména při zánětlivých a degenerativních onemocněních oka. Ale zpět k dluhopisům a podnikání.

Emitentem dluhopisů je společnost Molecular HydroGEN Investment Group a.s. Ta vznikla v srpnu 2020 a má jediný účel – zajišťování finančních prostředků pro podnikání této skupiny. Vlastní ji společnost H2 WORLD HEALTH and BEAUTY COMPANY s.r.o. (dále jen H2W), o které bude ještě řeč. Skupinu zastřešuje firma H2 Global Group s.r.o., která byla založena letos v červenci. Ta má několik akcionářů:

 • David Maršálek 67 %
 • DAPIKVET s.r.o. 20 % / Květoslav Chytil (50 %), David Pikoń (50 %)
 • Radim Kubica 10 %
 • Aleš Valenta 3 %

 

Součástí skupiny je také institut European Institute for Molecular Hydrogen Therapy. Tato organizace má edukativní účel a „usiluje o rozšiřování povědomí o molekulárním vodíku prostřednictvím pořádání odborných konferencí“. Zakladatelem je opět pan David Maršálek.

V současné době dodává skupina své výrobky na území České republiky, Slovenska a Maďarska. Trh v České republice představuje nejvýznamnější podíl na produkci, činí přibližně 70 % celkové produkce. 20 % produkce je distribuováno na Slovensko a na maďarský trh zbylých 10 %.

Podle prospektu společnost plánuje expanzi do dalších čtrnácti zemí světa, primárně do Spojených států amerických, Jižní Koreje a Polska. Ve všech zemích společnost loňský rok uzavřela distribuční smlouvy a z USA a Japonska obdržela první objednávky ve výši 9 150 amerických dolarů, respektive 7 500 amerických dolarů. V současné době je v přípravné fázi expanze do Polska.

Dluhopisy:

V rámci svého dluhopisového programu vydala společnost 1. 7. 2021 první veřejnou emisi dluhopisů v celkové hodnotě 150 milionů korun. Emitující společnost je oprávněna dluhopisy předčasně splatit nebo kdykoliv odkoupit.

Dluhopisy nejsou nijak zajištěné a firma se v prospektu nezavázala k dodržování jakýchkoliv kovenantů.

Parametry emise:

Emitent: Molecular HydroGEN Investment Group a.s.
Název dluhopisů: H2 Investment 7,0/2024
ISIN: CZ0003533234
Celková jmenovitá hodnota dluhopisů: 150 000 000 Kč
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: 25 000 Kč
Úroková sazba: 7,0 % p. a.
Lhůta pro upisování: 1. 7. 2021 – 17. 6. 2022
Výplata úroků: jednou ročně, k 1. 7.
Datum emise: 1. 7. 2021
Den konečné splatnosti: 1. 7. 2024

Kromě této emise emitovala v minulosti dluhopisy také firma H2W, a to v režimu tzv. malé veřejné emise. Ta dosáhla výše 996 tisíc eur. Tyto dluhopisy jsou úročeny 6,9 procenty ročně a jsou splatné v roce 2023. Úrok je vyplácen čtvrtletně a za dluhopisy osobně ručí majitel společnosti. Tyto dluhopisy měly přidělen ISIN CZ0003522849.

Jak již bylo zmíněno, skupina chce výtěžek z prodeje dluhopisů investovat do těchto odvětví:

 • zdravotnictví
 • lázeňství
 • kosmetika
 • kliniky
 • sport
 • zemědělství a hnojiva
 • veterinářství
 • nemovitosti

V oblasti zdravotnictví ve spolupráci se společností K2pharm s.r.o. plánuje skupina výrobu medicinálních plynů a výrobu prostředků zdravotnické techniky s registrací na Státním ústavu pro kontrolu léčiv.

V oblasti lázeňství plánuje skupina provozovat zařízení, která budou nabízet lázeňské pobyty a léčebné procedury s využitím molekulárního vodíku.

Na trh kosmetiky chystá uvedení nových kosmetických produktů s využitím v kosmetických salónech, kadeřnictvích a lázních.

Prostředky dále půjdou na financování projektu H2 City, tzv. vodíkových klinik s využitím technologie normobarických komor. Pobyt v takové komoře u člověka údajně zvyšuje okysličení krve, snižuje stres a množství tělesného tuku a má díky molekulárnímu vodíku protizánětlivé a antioxidační účinky. V rámci tohoto projektu bude skupina rovněž vyrábět a prodávat vodíkové generátory.

Skupina dále plánuje rozšířit využití molekulárního vodíku a jeho regeneračních účinků do oblasti sportu. V současné době spolupracuje s několika fotbalovými kluby a do sportovních zařízení dodává inhalační přístroje.

V oblasti zemědělství plánuje skupina prodávat přístroje na pěstování rostlin na tzv. aquaponických a hydroponických farmách. Skupina se chce také věnovat vývoji a výrobě práškové směsi na bázi molekulárního vodíku s využitím rovněž v zemědělství.

Výtěžek z dluhopisů bude dále využit k nákupu duševního vlastnictví jako jsou mezinárodní patenty, užitné vzory, ochranné známky a vlastní internetové domény. Ve výzkumu a vývoji nových patentů bude spolupracovat s Ústavem experimentální medicíny Akademie věd České republiky a s dalšími univerzitami.

Výtěžek z emise půjde také na nákup nemovitostí a zařízení pro výrobu produktů ve farmaceutické kvalitě.

 

Ekonomika:

Emitent vznikl 4. 8. 2020. V tabulce níže jsou uvedeny finanční údaje z auditované účetní závěrky k 31. 12. 2020:

Hodnoty v tis. Kč 4. 8. 2020 – 31. 12. 2020
Provozní výsledek hospodaření -66
Čisté peněžní toky z provozní činnosti -169
Hodnoty v tis. Kč 31. 12. 2020
Čistý finanční dluh -1 823

Firma H2W, mateřská společnost emitenta, která se věnuje distribuci a prodeji produktů skupiny v České republice, vznikla 31. 7. 2017 a k roku 2019 vlastnila aktiva ve výši 9,56 milionů korun, z toho cizí zdroje tvořily ¾ majetku.

Finanční výkazy H2 WORLD HEALTH and BEAUTY COMPANY s.r.o.:

Hodnoty v tis. Kč 2019 2018 2017
Aktiva celkem 9 560 4 670 748
Vlastní kapitál celkem 2 463 1 273 281
Cizí zdroje celkem 7 097 3 397 167
Podíl cizích zdrojů na aktivech 74,2 % 72,7 % 22,3 %

 

Hodnoty v tis. Kč 1.1.2019 – 31.12.2019 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Provozní výsledek hospodaření 426 -808
Výsledek hospodaření před zdaněním 98 915
Čistý obrat za účetní období 8 994 5 827

 

Další společnosti ve skupině, H2 Technology s.r.o., H2 Pharm s.r.o. a H2 Global Group s.r.o., nejsou ani rok staré a nemají zveřejněnou žádnou účetní závěrku.

 

Závěr:

Dluhopisy jsou nezajištěné a nenabízí ani žádná jiná omezení, která by posilovala pozici investorů. Firma za sebou rovněž nemá dlouhou historii ani ekonomické úspěchy, protože nejstarší firma ve skupině byla založena v roce 2017 a v roce 2019 hospodařila s obratem pod 9 milionů korun. Většina firem ve skupině jsou pak prázdné schránky bez vlastní ekonomiky.

Určitě nechceme ovládajícím osobám brát vítr z plachet. Pokud se potvrdí jejich předpovědi a molekulární vodík je tím, co změní (nejen) oblast zdravotnictví, přejeme jim to. Jen by se taková dobrodružství měla financovat z vlastních peněz nebo rizikového kapitálu. Do oblasti dluhopisového financování zdravotnické start-upy za 7 % p.a. podle našeho názoru nepatří.