Babičkin dvor Financial Services

Babičkin dvor Financial Services a.s. je dceřiná společnost Babičkin dvor agro holding a.s., která  investuje v oblasti zemědělství. Její další dceřiná společnost, Babičkin dvor a.s., je druhý největší výrobce vajec na Slovensku s roční produkcí kolem 110 milionů vajec a současně největším výrobcem vajec, které nepochází z klecových chovů. Produkce vajec probíhá na 8 farmách na středním Slovensku. Babičkin dvor a.s. dále vlastní dceřinou společnost BIO Trade s.r.o, která se věnuje produkci BIO vajec a odchovu kuřic. Společnost Babičkin dvor a.s. vejce prodává převážně na slovenském trhu, export je pouze příležitostný a objemy proti domácím prodejům minimální.

Konečným vlastníkem celé skupiny je JUDr. Jaroslav Novák Ph.D., který na mateřské společnosti holdingu vlastní 100% podíl.

Popis emitenta na Dluhopisáři.

Důležité informace

Vlastnická struktura Babičkin dvor agro holding a.s. (2022)

JUDr. Jaroslav Novák, PhD. 100 %

Ekonomické ukazatele

Babičkin dvor, a.s., odštěpný závod20212020
Aktiva celkem16 9423 763
Vlastní kapitál-453-33
Hodnoty uvedeny v tis. Kč

Vydané dluhopisy

 • 1. Prospekt dluhopisů Babičkin dvor Financial Services a.s. (9. 6. 2021)

  Objem: 200 000 000 Kč

  1. prospekt

  Emise

  CZ0003532590

  CZ0003532590, 5,75 %, 200 000 000 Kč, splatné červenec 2025 (4 roky)

  CZ0003532590