SOLEK vydává nové dluhopisy

Není to tak dávno, co jsme psali o společnosti SOLEK a jejím novém dluhopisovém programu. V listopadu ale vydala další a my se na něj podíváme společně s dalšími novinkami.

Prospekt vyšel 17. listopadu jako aktualizace dluhopisového programu z roku 2020 na pět miliard korun. Na tento program vyšlo doposud 21 emisí a listopadový prospekt přidává další dvě: obě na 200 milionů korun s dluhopisy jmenovité hodnoty 10 tisíc korun s minimální výší investice 50 tisíc korun a čtvrtletní frekvencí výplat. Novými dluhopisy chce SOLEK financovat development a výstavbu projektů fotovoltaických elektráren v Chile o celkovém výkonu cca 130 MW.

  • SOLEK10 IV VAR/26, pohyblivý úrok, 200 000 000 Kč, splatné 10. 12. 2026 (4 roky)
  • SOLEK10 I 9,2/23, 9,2 % p.a., 200 000 000 Kč, splatné 10. 12. 2023 (1 rok)

Bondy vydává SOLEK HOLDING SE a ručí za ně SOLEK Czech Services (do maximální výše 50 %). Investory dále chrání tyto kovenanty:

  • zadluženost emitenta nepřekročí 80 % výše jeho aktiv
  • poměr výše aktiv vůči vlastnímu kapitálu nebude vyšší než 5
  • emitent omezí výplaty akcionářům (dividendy, podíly na zisku, na vlastním kapitálu nebo jiné výplaty) a splácení dluhů vůči akcionářům
  • emitent nezmění svou právní formu, pokud by měla podstatný negativní vliv na jeho schopnost platit své dluhy z dluhopisů
  • dodržování kovenantů bude vždy potvrzeno auditorem společně s auditem účetní závěrky

 

Ekonomické výsledky za rok 2021:

Od posledního článku na Dluhopisáři vydala firma také výroční zprávu a v ní hospodářské výsledky za minulý rok. A má být na co pyšná. Vůbec poprvé od založení společnosti v roce 2010 SOLEK na tržbách překonal hranici jedné miliardy korun, když utržil rekordních 1,14 mld. Kč. Čistý zisk skupiny z předloňského roku ve výši 69 milionů Kč (který byl do té doby nejlepší VH od založení) loni společnost navýšila o 110 milionů na téměř 180 milionů Kč (tedy více než 2,5krát). Skupina tak potvrzuje svoji ziskovost z loňského roku, které předcházelo pět ztrátových let (v roce 2019 prodělala 177 milionů Kč). Předchozí ztrátové období bylo podle Zdeňka Sobotky (zakladatele a hlavního akcionáře) dáno dynamickým růstem, který doprovázely mohutné investice, a až nyní teprve dochází ke sklízení ovoce. V průběhu minulého roku sice do médií prohlásil[1], že tržby za 2021 chce dostat na 2,5 miliardy korun, což bylo v retrospektivě až příliš ambiciózní, i tak lze ale loňský výsledek pro firmu hodnotit jako mimořádný úspěch. A kvůli letošnímu boomu solárních elektráren v Evropě z důvodu prudkého růstu cen energií lze pro tento rok očekávat další překonání tržeb.

 

Konsolidované výsledky skupiny SOLEK (v tis. Kč) 2019 2020 2021
Aktiva celkem 1 707 099 3 229 557 5 779 645
Vlastní kapitál 163 594 198 248 378 047
Celkový obrat 244 871 648 242 1 141 053
Provozní VH -73 394 87 200 122 533
Celkový úplný výsledek hospodaření -176 794 69 228 179 746

 

K září 2022 připojila společnost solární elektrárny o celkovém výkonu 212 megawattů v přibližné hodnotě 286 milionů USD (cca 7,2 mld. Kč). Do konce roku 2025 cílí na to mít ve vývoji, výstavbě a provozu solární a větrné elektrárny s celkovou kapacitou 2 gigawattů ve 14 zemích. Jak jsme psali již minule, SOLEK působí hlavně v zahraničí, a to především v Chile, kde má elektrárny o celkovém výkonu 187 megawattů. V Evropě je pak nejvíce aktivní zejména v Rumunsku (21,7 megawattů) a největší evropskou expanzi plánuje do budoucna na Kypru (400 MW), v Maďarsku (300 MW), Řecku (700 MW), Francii (700 MW) a Španělsku (500 MW). Mimo evropský kontinent chce dál expandovat v Chile (700 MW) a do seznamu zemí plánuje zařadit také Kolumbii (400).

V České republice SOLEK v minulé dekádě kvůli změnám státních podmínek ve vyplácení dotací prakticky ukončil své aktivity a nyní má v zemi pouze jednu elektrárnu. Letos v létě ale společnost oznámila, že chce využít rostoucího českého zájmu o fotovoltaické elektrárny a panely z důvodu zdražujících cen energií, a expanzi tak mimo výše zmíněných zemí chystá i v Česku. Zaměřit se chce na výstavbu menších elektráren na střechách komerčních a městských budov a se svými zkušenostmi by ráda oslovila firmy a obce pro případné návrhy projektů. Klientům chce zároveň pomáhat s vyřizováním žádostí o dotaci.[2] Svůj potenciál v zemi odhaduje na 250 megawattů instalovaného solárního výkonu do roku 2025.[3]

 

 

 

 

 

[1] https://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/solarni-skupina-solek-letos-po-peti-letech-znovu-vydelala-ceka-ctyrnasobne-trzby-1383365

[2] https://forbes.cz/solary-kam-se-podivas-solek-holding-po-deseti-letech-v-zahranici-expanduje-v-cesku/

[3] https://www.e15.cz/rozhovory/obnovitelne-zdroje-uz-snizuji-cenu-elektriny-rika-zakladatel-soleku-zdenek-sobotka-1395016