Novinky v SOLEK

V říjnu 2021 vyšla analýza energetické společnosti SOLEK. Vzhledem k faktu, že se jedná o významného emitenta dluhopisů, prochází pravidelně naším drobnohledem. Stejně jako mnoho dalších společností, které úspěšně upsaly dluhopisy vůči retailové klientele za více jak 1 mld Kč. Dovolujeme si tak navázat na tento publikovaný materiál s novinkami za loňský rok a aktualizovanými daty. 

 

SOLEK je přední energetická skupina podnikající v oboru obnovitelných zdrojů energie, se zaměřením na solární energetiku. Zabývá se projektováním, výstavbou a provozem solárních elektráren v Evropě a Latinské Americe. Kromě vlastního developmentu staví fotovoltaické elektrárny také externím klientům na objednávku. Zakladatelem, majoritním vlastníkem a předsedou představenstva společnosti je český podnikatel Zdeněk Sobotka.

Historie:

Společnost vznikla v roce 2010 a ve stejném roce pak postavila první fotovoltaické elektrárny v České republice. Kvůli změnám podmínek v podpoře obnovitelných zdrojů v následujícím roce se ale tato země přestala vyplácet a v současnosti tvoří Česká republika méně než 1 % obratu společnosti. V reakci na to expandovala na Slovensko a poté do Rumunska. Postupně se však politické zásahy podepsaly na výkupních cenách ve všech těchto zemích a později prakticky v celé Evropě.

Kvůli nepříznivým podmínkám tak v roce 2014 expandovala mimo Evropu. Vedení společnosti původně vybíralo mezi Chile, kde byly příznivé tržní a geografické podmínky, a Japonskem, kde byly vysoké dotace. Nakonec se společnost rozhodla pro Chile.

Ta nabízela vysoký osvit a v té době také vyšší cenu elektřiny než v Evropě při stejných vstupních cenách komponent. Navíc zde solární byznys na rozdíl od Evropy vydělával i za tržních podmínek, tedy bez nutnosti dotací. V roce 2016 tam společnost spustila malý pilotní projekt a nyní má v Chile většinu svých elektráren. V současnosti provozuje solární elektrárny o výkonu 195 MW v hodnotě 4,4 miliardy korun a další elektrárny o výkonu 466 MW jsou ve výstavbě nebo v přípravné fázi.

Investiční fond: 

V roce 2019 skupina založila fond kvalifikovaných investorů, který investuje do projektů spojených s výstavbou a provozem solárních elektráren. Investiční fond SOLEK SICAV, a.s. (nyní pojmenovaný jako MW Investiční fond SICAV a.s.) měl za cíl umožnit privátním investorům podílet se na investicích do elektráren vyvinutých skupinou SOLEK. Tento fond vlastnila až do 20. dubna 2020, poté byl vyčleněn mimo skupinu.

Podle evidence skutečných majitelů je dnes ovládající osobou pan Jaroslav Kříž. Ten podle notářského zápisu z 21. července 2021 vlastnil 95 % akcií společnosti (MW renewables), která ovládá tento fond, Zdeněk Sobotka pak vlastnil 5 % akcií.

K 31. 3. 2022 vlastnil aktiva ve výši 1,63 miliardy korun.[1] Na tomto fondu zaujme zejména složení portfolia, kdy fond z 95,1 % tyto prostředky formou zápůjčky investuje do společnosti SOLEK Investments za 12 % p. a.

Dalším důležitým faktem pak je, že ve prospěch tohoto fondu jsou zastaveny akciové podíly na hlavních společnostech: 

 1. 100 % akcií SOLEK HOLDING SE,kde hodnota čistých aktiv je 431 milionů korun a zástava zajištuje pohledávky do celkové maximální výše 1 miliardy korun.
 2. 100 % akcií SOLEK Latam Holding SpA, kde hodnota čistých aktiv je 466,3 milionů korun a zástava zajištuje pohledávky do celkové maximální výše 1 miliardy korun.

Majitel Zdeněk Sobotka v roce 2016 pro média uvedl, že investice do solárních panelů dosahují na výnosnost 10-15 % ročně v závislosti na lokaci.[2]

Rok 2021:

V loňském roce vstoupila skupina SOLEK na trh v Maďarsku, kde nyní vlastní již čtyři projekty v rané fázi developmentu. Na Kypru začala s výstavbou své první elektrárny, kterou letos dokončila a čeká na její připojení do distribuční sítě. Od roku 2021 také nově působí na trzích v Řecku a ve Francii.

Do budoucna se skupina chce zaměřovat na další země Latinské Ameriky, především Kolumbii či Peru. V rámci Evropy především na Kypr, Rumunsko, Španělsko, Francii, Maďarsko a Řecko. Podle majitele společnosti Zdeňka Sobotky by postupná expanze mohla časem vyvrcholit vstupem na londýnskou nebo newyorskou burzu.[3]

Kromě dluhopisů (viz níže) financuje skupina své aktivity prostřednictvím úvěrů od zahraničních bank. V březnu 2021 uzavřela smlouvu o úvěru s francouzskou investiční bankou NATIXIS na 85 milionů dolarů (cca 1,8 miliardy korun). Na podzim 2021 pak uzavřela další smlouvu o úvěru, tentokrát s panamskou bankou Corporación lnteramericana Para EI Financiamiento De lnfraestructura (CIFI) na úvěr až do výše 15, 1 milionů dolarů (cca 320 milionů korun). Prostředky z obou úvěrů mají financovat výstavbu fotovoltaických elektráren v Chile.

V loňském roce dotáhla společnost SOLEK několik pro ni zásadních obchodů. Pro fond Global Renewable Power Fund III, který spadá pod největší investiční společnost na světě BlackRock, postaví až 28 solárních elektráren v Chile, které bude zároveň provozovat a servisovat. Elektrárny budou mít výkon 200 MW. Cenu transakce obě strany odmítly komentovat, podle výše megawattů by ale mohla přesáhnout 200 milionů dolarů (v přepočtu asi 4,4 miliardy korun).

Fond Global Renewable Power Fund III je největší investiční fond zaměřený na obnovitelné zdroje na světě. SOLEK v něm získá podíl kolem 2-3 %. Podle Sobotky je tento obchod významným strategickým krokem kupředu k navázání spolupráce s předními institucionálními investory, kteří jsou klíčoví pro další růst skupiny.[4][5]

V listopadu 2021 pak společnost uzavřela smlouvu s firmou NALA RENEWABLES CHILE SpA švýcarské investiční společnosti Nala Renewables Switzerland Sarl, na jejímž základě má zajistit development, výstavbu a prodej až 13 solárních elektráren v Chile o předpokládaném instalovaném výkonu cca 110 MW. Zároveň má dohlížet na jejich údržbu a servis.

Projektům firmy aktuálně nahrává všeobecný zájem o zelené zdroje. Z tohoto důvodu zkouší nové oblasti zelené energetiky, jako větrná energetika a vodík. V prosinci 2021 vydala společnost tiskovou zprávu, ve které uvádí, že pro chilský přístav Puerto San Antonio vybuduje elektrárnu na takzvaný zelený vodík.

Ten se vyrábí štěpením vody za pomoci elektřiny generované z čistých obnovitelných zdrojů v elektrolyzérech. K výrobě proto využije svoji solární elektrárnu Leyda, kterou vyvíjí nedaleko od přístavu. Projekt na zelený vodík začne v průběhu 2022 a společnost si od něj slibuje nové zkušenosti s výstavbou nesolárních zelených elektráren.

Pro plynulost přísunu zelené energie počítá také s větrnými parky, v dané lokalitě proto sleduje akviziční příležitosti také pro výstavbu větrných elektráren. Zkušenosti s využitím větrné energie poté plánuje využít i v dalších zemích.[6][7]

Organizační struktura (květen 2022):

Dluhopisy:

Letos v červnu zveřejnila skupina SOLEK prostřednictvím společnosti SOLEK Czech Services s.r.o. prospekt na svůj v pořadí třetí dluhopisový program, na který může nabídnout dluhopisy za 750 milionů korun. Výtěžek z těchto dluhopisů bude financovat kolaterál, který garantuje záruční smluvní odpovědnost společnosti za vady postavených fotovoltaických projektů v Chile, a to formou bankovních záruk, akreditivů nebo podobných nástrojů. Na program zatím nevyšla žádná emise.

Za dluhopisy se zaručila mateřská společnost SOLEK HOLDING SE do celkové maximální výše objemu vydaných dluhopisů (750 milionů korun). Dluhopisy jsou dále zajištěny zástavním právem k pohledávkám z účtu kolaterálu (bankovní účet, kam bude emitent skládat finance pro vystavování bankovních záruk pro všechny své projekty). Vlastníci dluhopisů budou mít zástavní právo k těmto pohledávkám jako druzí v pořadí po bance CITIBANK, u které společnost SOLEK tento účet zřídí.

 

Program je také opatřen těmito závazky:

 • šest měsíců před každou výplatou jakékoliv emise musí firma složit na bankovní účet výnosů (který pro tento účel zřídí) prostředky ve výši výnosu dané emise narostlého za dané výnosové období
 • z částky uvolněného kolaterálu po expiraci bankovních záruk bude splácena jistina dluhopisů
 • firma poskytne administrátorovi každou svou individuální auditovanou účetní závěrku nejpozději do pěti měsíců po skončení účetního období
 • na konci každého čtvrtletí firma poskytne administrátorovi a agentovi pro zajištění čtvrtletní zprávu obsahující:
 • seznam vystavených bankovních záruk
 • popis nových vad v projektech
 • stav prostředků na účtu kolaterálu 

Minulé dluhopisy:

Aktuální dluhopisový program je pro firmu již třetí v pořadí. V roce 2017 vydala svůj první, pro který v roce 2018 vyšel aktualizovaný prospekt. Dluhopisový program byl na jedinou emisi, která byla splatná letos v červnu:

 • CZ0003516353, kupón 6,2 %, 500 000 000 Kč, splatné 19. 6. 2022 (5 let)

V roce 2020 vyšel druhý dluhopisový program, na který vyšlo dvacet emisí dluhopisů v celkovém objemu 1,43 miliardy korun:

 1. CZ0003528440, 4,50 % kupón, 50 000 000 Kč, splatné 20. 11. 2021 (1 rok)
 2. CZ0003528465, 5,20 % kupón, 50 000 000 Kč, splatné 20. 11. 2022 (2 roky)
 3. CZ0003528457, 6,00 % kupón, 50 000 000 Kč, splatné 20. 11. 2023, (3 roky)
 4. CZ0003529463, 4,50 % kupón, 50 000 000 Kč, splatné 1. 2. 2022 (1 rok)
 5. CZ0003529489, 5,20 % kupón, 75 000 000 Kč, splatné 1. 2. 2023 (2 roky)
 6. CZ0003529471, 6,00 % kupón, 100 000 000 Kč, splatné 1. 2. 2024 (3 roky)
 7. CZ0003531923, 4,50 % kupón, 50 000 000 Kč, splatné 31. 5. 2022 (1 rok)
 8. CZ0003531907, 5,20 % kupón, 75 000 000 Kč, splatné 31. 5. 2023 (2 roky)
 9. CZ0003531915, 6,00 % kupón, 100 000 000 Kč, splatné 31. 5. 2024 (3 roky)
 10. CZ0003533291, 4,50 % kupón, 50 000 000 Kč, splatné 1. 8. 2022 (1 rok)
 11. CZ0003534133, 4,50 % kupón, 50 000 000 Kč, splatné 30. 9. 2022 (1 rok)
 12. CZ0003534117, 5,20 % kupón, 75 000 000 Kč, splatné 30. 9. 2023 (2 roky)
 13. CZ0003534158, 6,00 % kupón, 100 000 000 Kč, splatné 30. 9. 2024 (3 roky)
 14. CZ0003536328, 4,50 % kupón, 50 000 000 Kč, splatné 5. 1. 2023 (1 rok)
 15. CZ0003536336, 5,20 % kupón, 50 000 000 Kč, splatné 5. 1. 2024 (2 roky)
 16. CZ0003538456, 5,80 % kupón, 30 000 000 Kč, splatné 7. 3. 2023 (1 rok)
 17. CZ0003538464, 6,20 % kupón, 50 000 000 Kč, splatné 7. 3. 2024 (2 roky)
 18. CZ0003538480, 6,50 % kupón, 90 000 000 Kč, splatné 7. 3. 2025 (3 roky)
 19. CZ0003539884, 6,70 % kupón, 100 000 000 Kč, splatné 19. 6. 2024 (2 roky)
 20. CZ0003539918, 7,00 % kupón, 188 000 000 Kč, splatné 19. 6. 2025 (3 roky)

U prvních patnácti z výše uvedených emisí v objemu 975 milionů korun byly podle prospektu upsány dluhopisy ve výši 491 milionů korun. Loni vyšlo celkem deset emisí v celkovém objemu 725 milionů korun, přičemž se upsaly dluhopisy za 375 milionů.

Ekonomika:

Nový (třetí) dluhopisový program vydává firma SOLEK Czech Services s.r.o., která v rámci skupiny SOLEK působí především jako zhotovitel výstavbových projektů solárních elektráren, momentálně především v Chile.

V roce 2021 se jí povedlo meziročně více než dvojnásobně zvýšit svůj obrat, z 835 milionů korun v roce 2020 na 1,8 miliardy. Zároveň výrazně posílila vlastní kapitál, a to ze 132 milionů korun na 261 milionů. Za tím bylo především navýšení výstavby elektráren v Chile.

Finanční údaje z rozvahy emitenta:

Hodnoty v tis. Kč 2021 2020
Aktiva celkem 1 320 499 904 489
Dlouhodobá aktiva 1 012 7 435
Krátkodobá (oběžná) aktiva 1 319 456 896 771
Vlastní kapitál 261 162 132 101
Celkové závazky 1 029 519 741 230
Dlouhodobé závazky celkem 54 995 3 851
Krátkodobé závazky celkem 974 524 737 379
Míra zadluženosti 78 % 82 %

Finanční údaje z výsledovky emitenta:

Hodnoty v tis. Kč 2021 2020
Čistý obrat za období 1 809 006 835 132
Provozní VH 161 325 83 498
Finanční VH -1 963 52 692
VH před zdaněním 159 362 136 190
VH za období 129 094 110 130

Přestože ještě nejsou venku konsolidované finanční výkazy za loňský rok, podle odhadů by měly loňské tržby překročit 2 miliardy korun. V roce 2020 přitom dosáhly jen něco přes 600 milionů, jednalo by se tak meziročně o trojnásobný růst. Na letošek se pak očekává, že tržby přesáhnou 4 miliardy. Také EBITDA se pro letošní rok odhaduje na cca 700 milionů korun, přitom ještě předloni byla 100 milionů. Společnost tak zažívá exponenciální růst.

Celá skupina je sice výrazně zadlužená (v roce 2020 byla míra zadlužení 94 % při výši dluhů cca 3 miliardy), podle Sobotky je ale účetní hodnota aktiv společnosti podhodnocená a kdyby operovala se skutečným tržním oceněním, zadlužení by se snížilo na 60-70 %. Dluhy skupiny tvoří především dluhopisy a bankovní úvěry.[8]

Finanční údaje z konsolidované rozvahy skupiny SOLEK:

Hodnoty v tis. Kč 2020 2019
Aktiva celkem 3 229 557 1 707 099
Dlouhodobá aktiva 1 787 069 1 032 232
Krátkodobá (oběžná) aktiva 1 379 761 674 867
Vlastní kapitál 198 248 163 594
Celkové závazky 3 031 309 1 543 505
Dlouhodobé závazky celkem 2 031 053 803 694
Krátkodobé závazky celkem 994 068 739 811
Míra zadluženosti 93,86 % 90,42 %

Finanční údaje z konsolidované výsledovky skupiny SOLEK:

Hodnoty v tis. Kč 1. 1. – 31. 12. 2020 1. 1. – 31. 12. 2019
Výnosy za období 648 242 244 871
Provozní VH 87 201 -73 394
VH před zdaněním 26 941 -201 742
VH za období 41 507 -181 457

Finanční údaje z rozvahy mateřské společnosti SOLEK HOLDING SE:

Hodnoty v tis. Kč 31. 3. 2022 2021 2020
Aktiva celkem 2 635 631 2 454 472 2 273 162
Dlouhodobá aktiva 1 567 027 1 930 470 1 754 761
Krátkodobá (oběžná) aktiva 1 057 175 511 621 518 011
Vlastní kapitál 804 394 827 385 431 093
Celkové závazky 1 808 872 1 598 047 1 824 315
Dlouhodobé závazky celkem 504 640 532 779 588 648
Krátkodobé závazky celkem 1 304 232 1 065 268 1 235 667
Míra zadluženosti 68,6 % 65,1 % 80 %

Finanční údaje z výsledovky mateřské společnosti SOLEK HOLDING SE:

Hodnoty v tis. Kč 1. 1. – 31. 3. 2022 2021 2020
Čistý obrat za období 29 659 1 281 045 175 152
Provozní VH -10 210 215 911 -30 831
Finanční VH -12 781 219 739 25 750
VH před zdaněním -22 991 435 650 -5 081
VH za období -22 991 388 562 6 159

Výkaz cash flow mateřské společnosti SOLEK HOLDING SE:

Hodnoty v tis. Kč 2021 20210
Čistý peněžní tok z provozní činnosti 448 775 -440 103
Čistý peněžní tok z investiční činnosti -413 846 317 401
Čistý peněžní tok z finanční činnosti -260 976 351 827
Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů -226 047 229 125

 

 

 

[1] https://www.codyainvest.cz/nase-fondy/mw-investicni-fond-sicav-a-s

[2] https://www.e15.cz/rozhovory/v-chile-se-da-vyrobit-nejlevnejsi-solarni-elektrina-na-svete-tvrdi-majitel-solek-group-zdenek-sobotka-1323503

[3] https://forbes.cz/nejvetsi-fond-sveta-sazi-na-ceskou-firmu-solek-pro-nej-vybuduje-solarni-elektrarny/

[4] https://forbes.cz/nejvetsi-fond-sveta-sazi-na-ceskou-firmu-solek-pro-nej-vybuduje-solarni-elektrarny/

[5] https://www.solek.com/cs/novinky/solek-holding-chile-podepsal-ramcovou-dohodu-se-spolecnosti-blackrock

[6] https://www.solek.com/cs/novinky/skupina-solek-bude-vyvijet-elektrarnu-na-zeleny-vodik-v-nejvetsim-chilskem-pristavu

[7] https://forbes.cz/solek-ma-dalsi-zarez-v-chile-vybuduje-tam-elektrarnu-na-zeleny-vodik/

[8] https://www.tydenikhrot.cz/clanek/elektrarna-tydne-solek-letos-utrzi-pres-ctyri-miliardy