Prosinec na dluhopisovém trhu

V prosinci vydaly dluhopisový prospekt čtyři firmy. Celkem se na trh uvedly dluhopisy za 1,84 miliardy korun při průměrné úrokové míře 4,5 %.

Přehled firem, které vydaly dluhopisy:

  • Fio banka a.s.
  • Garanční systém finančního trhu
  • M & M Reality Invest a.s.
  • GEVORKYAN CZ s.r.o.

 

Fio banka a.s.

Fio banka a.s. je česká bankovní instituce, která poskytuje běžné bankovní služby veřejnosti a zároveň působí jako makléř pro drobné a střední investory na burze s cennými papíry v evropských zemích a USA. Společnost sídlí v Praze a jako bankovní instituce funguje od roku 2010. Do té doby fungovala jako spořitelní a úvěrní družstvo a burzovní společnost Fio. Na konci loňského roku hospodařila s aktivy ve výši 182,5 miliard korun a byla v zisku 1,17 miliardy. Jejím jediným akcionářem společnost Fio holding a.s. Konečnými vlastníky jsou Petr Marsa a Romuald Kopún.

V prosinci 2021 vydala své vůbec první dluhopisy. Prospekt je na 50 miliard korun a 14. prosince vyšla první emise. V ní banka nabízí dluhopisy za miliardu korun (s možností navýšení o 50 %) s pětiprocentním ročním úrokem. Dluhopisy jsou nezajištěné a neobsahují omezení. Činnosti spojené s tvorbou, nabídkou a prodejem dluhopisů si Fio banka zajišťuje sama. Nabídka dluhopisů potrvá jeden rok.

CZ0003706772, kupón 5,00 %, 1 000 000 000 Kč, splatné 2027 (6 let)

Garanční systém finančního trhu

Druhým, kdo v prosinci přišel s novými prospekty, byl Garanční systém finančního trhu. Jedná se o státem zřízenou instituci spravující tzv. fond pojištění vkladů, který zajišťuje stabilitu českého finančního trhu. Do něj povinně ze zákona přispívají všechny banky, stavební spořitelny a družstevní záložny působící v ČR. V případě krachu některé z těchto institucí se z těchto prostředků vyplácejí náhrady vkladů jejích klientů. Dalším fondem, který spravuje, je fond pro řešení krize, který má zmíněným krachům předcházet.

V prosinci vydala tato státní instituce hned dva dluhopisové programy. Jeden vydává fond pojištění vkladů, druhý fond pro řešení krize. Na prospekty jednotlivých programů můžou oba fondy vydat dluhopisy v neomezené výši. Aranžérem programů se stala Komerční banka.

M & M Reality Invest a.s.

M&M reality holding a.s. je česká realitní agentura. Vlastní holding, který se věnuje celé škále služeb, od realitní zprostředkování, přes poskytování hypoték a pojištění až po investicím do nemovitostí a development. 16. prosince 2021 vydala její dceřiná společnost M&M Reality Invest prospekt na dluhopisy v celkovém objemu 100 000 000 korun (s možností navýšení na 150 000 000 korun).

CZ0003536427, kupón 4,1 %, 100 000 000 Kč, splatné 2028 (7 let)

Podrobněji jsme se firmě věnovali v sekci Bondshow.

GEVORKYAN CZ s.r.o.

Společnost GEVORKYAN CZ vznikla v říjnu 2021 jako účelová firma na emisi dluhopisů. V prosinci vydala prospekt, ve kterém nabízí pětileté dluhopisy za 30 milionů eur s možností navýšení na 50 milionů. Ty budou splatné v roce 2026.

CZ0003535809, kupón 4,50 %, 30 000 000 EUR, splatné 2026 (5 let)

Za dluhopisy se zaručila mateřská společnost GEVORKYAN s.r.o., která se věnuje výzkumu a vývoji v oblasti práškové metalurgie. Jedná se o metodu produkce různých výrobků pomocí prášků kovů, oxidů a karbidů kovů a nekovových prášků. Mezi její odběratele patří zejména ropný a automobilový průmysl.

Firma je členem evropské a mezinárodní asociace pro práškovou metalurgii a disponuje vlastním vývojovým střediskem. V roce 1996 ji založil letecký inženýr Ing. Artur Gevorkyan jako rodinný podnik. K 30. červnu loňského roku vlastnila aktiva za 115 milionů eur (2,9 miliard korun) a míra zadlužení činila 65 %. Za roky 2019 a 2020 byla v zisku 2,6, resp. 3,7 milionů eur.

Kromě ručení matky obsahuje prospekt také závazek, že její majetek neklesne pod 20 milionů eur, jinak dojde k předčasnému splacení. Nejméně 75 % výtěžku nové emise má být použito na splacení stávajících závazků, zbylých 25 % potom jako investice na kapitálové výdaje mateřské společnosti.

V minulosti vydala tato firma ještě tyto dluhopisy:

SK4120014994, kupón 4,70, 10 000 000 EUR, splatné 2024 (5 let)

CZ0000001037, kupón 6,25 %, 220 000 000 Kč, splatné 2023 (5 let)

Této firmě se budeme věnovat podrobně v následujících dnech.