Lednová emise dluhopisů od RN Solutions

RN Solutions je investiční skupina s aktivitami v energetice, gastru, nemovitostech a správě majetku. RN Solutions vlastní Marek Unčovský s 95% podílem na základním kapitálu a hlasovacích právech.

 

Ekonomika:

Podle účetní závěrky k 30.06.2022 vlastnila RN Solutions a.s. majetek za 1,269 miliardy korun, z toho 795 milionů tvořila finanční aktiva a 337 milionů pohledávky. 66 milionů v pohledávkách šlo za společnostmi ze skupiny, zbytek šel za třetími stranami. Tyto dluhy byly z převážné většiny tvořeny krátkodobými pohledávkami z obchodního styku. Vlastní kapitál činil 327 milionů korun, ale v plusu byl jen díky kladnému přecenění finančního majetku ve výši 368 milionů.  Po ztrátě -25 milionů korun v roce 2020 navázala firma ve ztrátovém hospodaření i v posledním hospodářském roce. Na konci prvního pololetí 2022 dosáhla ztráty -43 milionů korun (konec účetního období změnila z 31.12. na 30.06., takže ztráta je počítána od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022). Kromě finanční ztráty ve výši -22 milionů způsobenou vysokými náklady na obsluhu skoro miliardového dluhu byla ve ztrátě i provozně necelých -21 milionů.

Majetek:

Firma vlastní 10 dceřiných firem, z toho 6 z nich nepodnikalo k lednu 2023 žádnou činnost, další 3 byly podle posledního výkazu z 31.12.2021 předlužené (VK poměrně výrazně v mínusu) a zbylé dvě „jen“ velmi zadlužené. V letech 2020 i 2021 byly navíc všechny ztrátové. Podle finančních výkazů mají ale na majetku firmy větší podíl investiční fondy, z nichž největší část tvoří investice prostřednictvím developerského fondu Nemomax, ve kterém k 30.06.22 vlastnila 81 % všech výkonnostních a 4 % všech prioritních akcií. VIA fondu Nemomax ve vlastnictví RN Solutions byly v účetní závěrce k 30.06.2022 oceněny na 398 milionů korun. To je bezmála třetina majetku RN Solutions.

Nemomax SICAV je developerský fond založený v roce 2017. Zaměřuje se na prémiové rezidenční a rekreační projekty. Fond má několik aktivních projektů, z nichž největším je výstavba rodinných domů v obci Lipno nad Vltavou (cca 19 000 m2 čisté prodejní plochy se získaným územním rozhodnutím). Dalším aktivním projektem je výstavba 49 bytů v Mladé Boleslavi (stavební povolení včetně právní moci), 3 bytové jednotky Čimice (stavební řízení), přestavba pražské vily na 13 bytových domů (dokončeno, v prodeji) a 4 bytové domy s celkem 56 byty ve Vrchlabí (dokončeno, v prodeji). V minulosti dokončila a prodala menší developerský projekt o 5 bytech v Podhradí. Realizovala také projekt 28 rodinných domů a 16 bytů v bytovém domě v obci Solnice do fáze stavebního povolení, a poté projekt odprodala stavební společnosti. Dlouhodobě také pronajímá rezidenční bytový komplex ve Španělsku.

RN Solutions vlastní také 100 % investičních akcií fondu RN TECH SICAV, který investuje do společností z oblasti stravování, energetiky a technických oborů, a 90 % všech výkonnostních a 49 % všech prioritních akcií investičního fondu AVANT Group SICAV. Tento fond vlastní jako hlavní aktivum 98% podíl ve společnosti AVANT, jejíž hlavní činností je administrace a obhospodařování majetku investičních fondů, kterých spravuje 166 fondech s aktivy ve výši 87 miliard korun. VIA tohoto fondu přecenila k 30.06.2022 na 11 milionů korun. Ovládající osobou AVANT GROUP SICAV je rovněž Marek Unčovský, který vlastní 98 % zakladatelských akcií. RN Solutions se na řízení žádného ze zmíněných fondů nepodílí, fondy jsou řízeny a spravovány společností AVANT.

Dluhopisy:

V lednu 2023 přišla RN Solutions s novou dluhopisovou emisí na 150 milionů korun. Tříleté dluhopisy (2026) nesou fixní výnos 9 % s pololetní výplatou vždy k 15. 2. a 15. 8. daného kalendářního roku. Firma si vyhradila nárok na předčasné splacení, avšak ne dříve než 12 měsíců od data emise a s právem investorů na naběhlý úrokový výnos. Emise je bez zajištění, obsahuje ale několik kovenantů. Za nejdůležitější považujeme finanční kovenant omezení míry zadlužení, kdy vlastní kapitál emitenta nesmí klesnout pod 20 % hodnoty jeho aktiv. Zde je ale nutné mít na paměti, že se jedná o nekonsolidovanou hodnotu zadlužení.

Dalšími kovenanty jsou omezení výplat podílů na zisku, zákaz dispozice s majetkem (svůj majetek může prodat jen za tržních podmínek), informační povinnosti a účelové využití výtěžku z emise, který má financovat nákup investičních akcií (cca 60 %), nové akvizice v developmentu a průmyslu (cca 30 %) a půjčky dceřiným společnostem (cca 10 %). Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu je 50 tisíc korun a lhůta pro upisování končí v lednu příštího roku. Náklady na úpis činí 2 % objemu emise.

 

ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
CZ0003548471 15. 2. 2023 9 % 150.000.000 Kč 15. 2. 2026