Leden na dluhopisovém trhu

Leden byl na nové emitenty poměrně štědrý měsíc. Celkem se na trh uvedly dluhopisy za 2,35 miliardy korun při průměrné roční úrokové sazbě 7,12 %.

Přehled emitentů za leden:

 • Family Investment Group s.r.o.[1]
 • Creditas Real Estate B.V.[2]
 • SATPO finance s.r.o.
 • Development EIP
 • GEEN Development a.s.
 • Trigema Real Estate Finance a.s.
 • CZG – Česká zbrojovka Group SE
 • CEE Real Estate a.s.
 • Charles Bridge Investment Group a.s.

 

Family Investment Group

Family Investment Group s.r.o. je česká firma, která chce v České republice formou zpětné hypotéky investovat do nemovitostí ve vlastnictví osob v seniorském věku.

Firmě jsme se podrobněji věnovali v nejnovější BondShow.

CREDITAS REAL ESTATE

Creditas Real Estate B.V. je nově založenou společností, která chce z výtěžku dluhopisů investovat do podílů na společnostech vlastnící projekty určené k pronájmu a poskytování nájemního bydlení. Vlastní ji nizozemská společnost CREDITAS B.V., jejímž jediným majitelem je podnikatel Pavel Hubáček.

Nový prospekt je vydáván v rámci dluhopisového programu z loňského roku na 2 miliardy korun. Činnost manažera a administrátora si společnost zajišťuje sama. Dluhopisy budou nezajištěné, společnost se však zavazuje k několika kovenantům, např. zdržet se zajištění nebo neposkytnout dluhové financování jiným osobám. Nový prospekt je zatím bez emise.

SATPO finance

SATPO finance s.r.o. je česká firma, která byla založena 10. září 2021 a která je součástí skupiny SATPO. Tato skupina se věnuje zejména nákupu a výstavbě bytů v Praze a investicím do pozemků. K 30. červnu 2021 vykazovala skupina SATPO konsolidované tržby ve výši 59,7 milionů korun. Skupinu zastřešuje nizozemská společnost SATPO Group.

V novém prospektu nabízí firma SATPO finance dluhopisy za 300 milionů korun. Dluhopisy jsou opatřeny kovenanty jako např. povinnost nezřídit zajištění, zákaz dalšího zadlužení a omezení zadlužení. Zároveň za ně ručí mateřská společnost. Manažerem emise je společnost WOOD & Company Financial Services. Emise má tyto parametry:

 • CZ0003537052, 7,10 % p.a., 300 000 000 Kč, splatné 2026 (4 roky)

Development EIP

Akciová společnost Development EIP byla založena v květnu loňského roku a je součástí početného holdingu developerské společnosti Premiot Group a.s., která na konci roku 2020 vlastnila majetek za 330 milionů korun. Skupina se zabývá developmentem a nákupem nemovitostí, jejich opravou a rekonstrukcí a následným pronájmem či prodejem. Působí zejména v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku. Stejnou činností se chce zabývat i emitent.

Jedná se o první dluhopisový program této firmy. Ten byl zřízen loni a je na deset let a na půl miliardy korun. Firma v něm mimo jiné může emitovat také podřízené dluhopisy. V prospektu se zavazuje k několika omezením, jako je např. povinnost neposkytnout zajištění nebo možnost poskytnout pojištění třetím osobám pouze za určitý minimální úrok. Za dluhopisy nikdo neručí. Prospekt je zatím bez emise.

GEEN Development

Dalším firmou, která v lednu vydala nový prospekt, byla GEEN Development. Ta patří do skupiny GEEN, která obchoduje a podniká v oblasti energetiky. Pro energetický sektor nabízí celou škálu služeb, od budování zdrojů výroby elektrické energie až po její distribuci koncovým zákazníkům. Na konci roku 2020 vlastnila celá skupina majetek za 3,9 miliardy korun a tržby za daný rok dosahovaly přibližně 721 milionů korun.

Nový prospekt byl Českou národní bankou schválen 15. ledna a vydáván je v rámci dluhopisového programu z listopadu loňského roku. Program je na deset let a společnost GEEN Development na něj může vydat dluhopisy za 1,5 miliardy korun. Dluhopisy programu jsou nezajištěné a bez kovenantů. Na prospekt vyšly zatím dvě emise:

 • CZ0003537664, 6,00 % p.a., 50 000 000 Kč, splatné 2025 (3 roky)
 • CZ0003537714, 8,00 % p.a., 20 000 000 Kč, splatné 2030 (8 let)

Jedná se o třetí dluhopisový program této firmy. První je z roku 2017 a firma na něj upsala dluhopisy za 731 000 000 korun v celkem 16 emisích a 291 000 eur v jedné emisi. Druhý dluhopisový program je stejně jako třetí z loňského roku a firmě vynesl 671 570 000 korun ve 14 emisích a 515 000 eur v jedné emisi. Výtěžek z prodeje dluhopisů využije firma na financování projektů skupiny, konkrétně ale neuvádí.

Trigema Real Estate Finance

Trigema je developerská skupina, která vznikla již v roce 1994. Kromě developmentu funguje také jako stavební společnost a stojí za internetovou službou FlatZone, která sdružuje nabídky nemovitostí z mnoha různých realitních portálů. Na konci roku 2020 vlastnila aktiva za 3,4 miliardy korun.

Nový prospekt, který byl schválen 15. ledna, vydává společnost Trigema Real Estate Finance. Emise je na 400 milionů korun (s možností navýšení na dvojnásobek) a vytvořila ji skupina ČSOB, která je zároveň jejím manažerem a administrátorem. Emise má následující parametry:

 • CZ0003537367, pohyblivý kupon, 400 000 000 Kč, splatné 2025 (3 roky)

Nabízené dluhopisy jsou chráněny několika kovenanty, jako je např. povinnost neposkytnout zajištění nebo omezit zadluženost. Za dluhopisy se rovněž zaručila mateřská společnost Trigema Real Estate.

CZG

Česká zbrojovka Group SE je jedním z nejvýznamnějších evropských výrobců ručních palných zbraní a taktického vybavení. Její výrobky jsou určeny jak pro ozbrojené složky, tak pro civilní využití. K 30. 9. 2021 vlastnila firma aktiva za 16,9 miliard korun.

Nový prospekt je na 1,5 miliardy korun (s možností navýšení na 1 998 000 000 korun) a byl schválen 20. ledna. Nabízí v něm nezajištěné dluhopisy, které obsahují kovenanty jako zákaz poskytnutí zaručení jiným osobám, zákaz dalšího zadlužení, omezení dispozice s majetkem, omezení výplat a další. Manažery emise jsou Česká spořitelna a Komerční banka. Dluhopisy mají tyto parametry:

 • CZ0003537029, pohyblivý kupon, 1 500 000 000 Kč, splatné 2029 (7 let)

CEE Real Estate

CEE Real Estate a.s. je investiční společnost, která se zabývá investicemi do rezidenčních a komerčních nemovitostí na území České republiky. V rámci její investiční strategie se zaměřuje zejména na výkup nemovitostí s právní vadou, exekucí, nebo takové, kde majitel preferuje okamžitý prodej.

Nový prospekt navazuje na dluhopisový program z roku 2020. Ten je na deset let a na půl miliardy korun. Jedná se v pořadí o třetí dluhopisový program této firmy. Výtěžek má financovat rozvoj její podnikatelské činnosti bez určení konkrétních projektů. Dluhopisy jsou nezajištěné a bez kovenantů. Na nový prospekt již vyšla první emise:

 • CZ0003537870, 6,5 % p.a., 50 000 000 Kč, splatné 2027 (5 let)

Charles Bridge Investment Group

Charles Bridge Investment Group a.s. je česká investiční společnost. Vlastní hedgeový fond kvalifikovaných investorů Charles Bridge Global Macro Fund, který se specializuje zejména na investice do neefektivních pákových ETF (burzovně obchodovatelných fondů). Dále se firma věnuje investicím do nemovitostních projektů, projektů private equity a investičnímu vzdělávání. K 31. prosinci 2020 vlastnila konsolidovaný majetek za 215 milionů korun.

Nový prospekt je vydáván v rámci dluhopisového programu z roku 2020. Jedná se o první dluhopisový program této firmy, na který v loňském roce nabídla ve třech emisích dluhopisy za 150 milionů korun. Z této částky upsala dluhopisy celkem za 17,5 milionů korun. Dluhopisy jsou v rámci programu nezajištěné. Nový prospekt je zatím bez emise.

Výše uvedeným firmám se budeme podrobněji věnovat v následujících dnech a týdnech.

 

[1] Prospekt firmy byl schválen již v prosinci, k jeho zveřejnění ale došlo až v lednu

[2] Prospekt firmy byl schválen již v prosinci, k jeho zveřejnění ale došlo až v lednu