XP group

XP Group a.s. je holdingová společnost, která se zabývá oceňováním nemovitostí a investicemi do nemovitostí (pozemky, rezidenční nemovitosti, kancelářské nemovitosti). Provozuje také webovou službu, která zdarma odhaduje ceny nemovitostí a informační systém, který poskytuje cenovou databázi prodejů a pronájmů nemovitostí v České republice.

Finanční prostředky z emise dluhopisů jsou určeny k financování dalšího vývoje, vylepšování a škálování těchto softwarových aplikací, dále k financování provozu dceřiných společnosti nebo poboček v zemích Evropské unie a pak také k investování do nemovitostí.

Oceňování nemovitostí a investicemi do nich se věnuje dceřiná společnost XP Invest, která na trhu působí od roku 2008 a má pobočky v celé České republice. Společnost dlouhodobě sleduje a analyzuje český trh nemovitostí a pokouší se predikovat jeho vývoj. Také provádí výzkumnou činnost v oblasti obchodu s nemovitostmi. Je jmenovaná Ministerstvem spravedlnosti ČR, má statut znaleckého ústavu a disponuje referencemi od ostatních společností na trhu, včetně státního sektoru.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2019)

Martin Málek 46 %
MUDr. Michal Málek 46 %
Ing. Jiří Novák 4 %
Ing. Tomáš Hampl 4 %

Ekonomické ukazatele

2018
Aktiva celkem2 000
Vlastní kapitál1 999
Cizí zdroje1
Provozní výsledek hospodaření-1
Výsledek hospodaření před zdaněním-1
Hodnoty uvedeny v tisících Kč.

Vydané dluhopisy