Wero

Wero je česká skupina firem, které se zabývají vodním hospodářstvím, energetikou, bioplynovými zařízeními a dezinfekcí. Skupina působí zejména na českém trhu, ale v budoucnu by chtěla expandovat více do zahraničí formou přímých prodejů. Klienty má v soukromém i veřejném sektoru. Vlastníkem celé skupiny Wero je pan Karel Hošek.

Vznikla založením společnosti Wero Energy v roce 2008, která byla založena za účelem poskytování odborných konzultací a služeb v oblasti energetických úspor. Později vznikly další společnosti, které se zabývají projekty v oblasti vodního hospodářství a energetiky, výrobou a aplikací polymerové dezinfekce a financováním projektů.

Podrobnější informace najdete v sekci Bondshow.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2022)

Karel Hošek 100 %

Ekonomické ukazatele

Wero Holding a.s. (hodnoty v tis. Kč)30. 6. 20202019
Aktiva celkem17 7532 165
Vlastní kapitál1971 943
Výsledek hospodaření před zdaněním-1 746-36

Vydané dluhopisy

Za dobu své existence vydala skupina dvě prospektované emise (k 4/2023). Vydala také jednu podlimitní emisi.

 • 2. prospekt (schválen 03.03.2021)

  Druhý prospekt byl ČNB schválen 03.03.2021. Byl vydán jako prospekt dluhopisů (nikoliv jako základní prospekt), a jako takový byl na jedinou emisi. Emitentem byla společnost Wero Finance a.s.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.

  link na prospekt na webu ČNB

  prospekt ke stažení

  Emise

    ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
  1. CZ0003530768 1.3.2021 6,50 % 500 000 000 Kč 1.3.2026

   

   

 • 1. prospekt (schválen 09.01.2021)

  První prospekt byl ČNB schválen 09.01.2021. Byl vydán jako prospekt dluhopisů (nikoliv jako základní prospekt), a jako takový byl na jedinou emisi. Emitentem byla společnost Wero Finance a.s.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.

  link na prospekt na webu ČNB

  prospekt ke stažení

  Emise

    ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
  1. CZ0003528119 15. 1. 2021 6,50 % 500 000 000 Kč 15. 1. 2026