Trianon Buliding Prague

Trianon Building Prague s.r.o. je pražská komerční nemovitost s pronajímatelnými kancelářskými prostory. Celková plocha nemovitosti je téměř 21 tisíc metrů čtverečních. Budova je součástí portfolia nemovitostního fondu České spořitelny, který obhospodařuje investiční společnost REICO České spořitelny. Aktiva společnosti ke konci roku dosahovaly 2,24 miliardy korun.

Tento fond umožňuje investorům již od relativně malých částek v řádech stovek korun investovat do velkých komerčních nemovitostí v hodnotě miliard korun a podílet se tak na výnosech, které z toho plynou. Fond investuje až 80 % svých prostředků do nemovitostí, jedná se především o komerční nemovitosti převážně kancelářského typu. Pro zajištění výplaty odkupujících drží fond minimálně 20 % svých prostředků v rychle likvidních finančních aktivech.

Finanční prostředky získané emisí plánuje emitující společnost použít na splacení dříve vydaných dluhopisů.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2021)

REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. 100 % / Česká spořitelna, a.s. 100 %

Ekonomické ukazatele

20202019
Aktiva celkem2 238 0452 071 116
Vlastní kapitál1 353 9491 214 027
Cizí zdroje884 096857 089
Provozní výsledek hospodaření114 983112 974
Výsledek hospodaření před zdaněním172 741101 219
Hodnoty uvedeny v tisících Kč.

Vydané dluhopisy

 • Trianon Building Prague s.r.o.

  ISIN: CZ0003520678
  Objem: 600 000 000 Kč
  Datum emise: 20. prosince 2018
  Úroková sazba: 3,273 % p.a.
  Datum konečné splatnosti: 20. prosince 2023

  Základní prospekt Trianon Building Prague s.r.o.

  Emise

  TRIANON 3,273/23

  ISIN: CZ0003520678
  Objem: 600 000 000 Kč
  Datum emise: 20. prosince 2018
  Úroková sazba: 3,273 % p.a.
  Datum konečné splatnosti: 20. prosince 2023

  TRIANON 3,273/23
 • Trianon Building Prague s.r.o.

  ISIN: CZ0003511107
  Objem: 849 000 000 Kč
  Datum emise: 20. prosince 2013
  Úroková sazba: 2,964% p.a.
  Datum konečné splatnosti: 20. prosince 2018

  Základní prospekt Trianon Building Prague s.r.o.

  Emise

  Trianon Building Prague s.r.o. 2,964%/2018

  ISIN: CZ0003511107
  Objem: 849 000 000 Kč
  Datum emise: 20. prosince 2013
  Úroková sazba: 2,964% p.a.
  Datum konečné splatnosti: 20. prosince 2018

  Trianon Building Prague s.r.o. 2,964%/2018