REALITNÍ FOND PRAHA

Realitní Fond Praha je česká investiční společnost, která se zaměřuje zejména na investice do nemovitostí na území České republiky. Zakoupené nemovitosti dále prodává, případně rekonstruuje za účelem následného prodeje. Skupina se rovněž zabývá developerskou činností, tedy výstavbou nemovitostí určených k následnému prodeji. Vedle této činnosti se skupina věnuje akvizicím pohledávek, které jsou zajištěny nemovitým majetkem.

Finanční prostředky z emise dluhopisů jsou určeny na financování podnikatelské činnosti skupiny, konkrétní projekty emitující společnost blíže nespecfikuje.

Společnost v roce 2014 založil Daniel Klega a k roku 2019 dosahuje hodnota jejích aktiv téměř 300 milionů korun.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2018)

PhDr. Daniel Klega MSc. 50 %
Mgr. Martin Rezek LL.B 50 %

Ekonomické ukazatele

2019
Aktiva celkem293 811
Vlastní kapitál74 821
Cizí zdroje217 781
Provozní výsledek hospodaření38
Výsledek hospodaření řed zdaněním34 955
Hodnoty uvedeny v tisících Kč.

Vydané dluhopisy