Partners

Partners Financial Services a.s. je česká společnost založená v roce 2007, která poskytuje finanční poradenství. Jako finanční poradce klientům radí, jak hospodařit s finančními prostředky a kam vložit investované peníze. Jako mateřská společnost zastřešuje skupinu Partners, do které patří mimo jiné také životní pojišťovna Simplea nebo nemovitostní fond Trigea, který investuje do komerčních nemovitostí. Na konci roku 2021 spravovala skupina Partners aktiva za 1,3 miliardy korun.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2024)

 • Radim Lukeš (nar. květen 1972) – 47,73%
 • Petr Borkovec (nar. červenec 1977) – 35,32%

Ekonomické ukazatele

Partners Financial Services a.s. - konsolidované výkazy (v tis. Kč)20222021202020192018
Aktiva celkem987 123 1 365 4771 393 6321 165 4411 018 717
Vlastní kapitál239 30770 782291 853379 639319 468
Cizí zdroje631 4351 088 911950 872682 116 622 786
Provozní výsledek hospodaření 175 737 163 366 54 366 13 874132 938
Výsledek hospodaření před zdaněním 173 536166 46925 622 84 510130 191

Vydané dluhopisy

Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.

 • 2. prospekt (schválen 31.01.2024)

  2. prospekt byl ČNB schválen 31.01.2024. Byl vydán jako prospekt dluhopisů na jedinou emisi.

  Emitent: Partners HoldCo, a.s.

  link na prospekt na webu ČNB

  prospekt ke stažení

  Emise

  ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
  CZ0003547663 1.2.2023 12 M PRIBOR + marže ve výši 3,2 % p.a. 500 000 001 Kč 1.2.2026

   

   

 • 1. prospekt (schválen 21.01.2020)

  1. prospekt byl ČNB schválen 21.01.2020. Byl vydán jako prospekt dluhopisů na jedinou emisi.

  Emitent: Partners Financial Services, a.s.

  link na prospekt na webu ČNB

  prospekt ke stažení

  Emise

    ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
  1. CZ0003523722 22. 1. 2020 4,0 % 150 000 000 Kč 22. 1. 2025