Partners

Partners Financial Services a.s. je česká společnost založená v roce 2007, která poskytuje finanční poradenství. Jako finanční poradce klientům radí, jak hospodařit s finančními prostředky a kam vložit investované peníze. Jako mateřská společnost zastřešuje skupinu Partners, do které patří mimo jiné také životní pojišťovna Simplea nebo nemovitostní fond Trigea, který investuje do komerčních nemovitostí. Na konci roku 2021 spravovala skupina Partners aktiva za 1,3 miliardy korun.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2023)

 • Radim Lukeš (nar. květen 1972)
 • Petr Borkovec (nar. červenec 1977)

 

Ekonomické ukazatele

Partners Financial Services a.s. - konsolidované výkazy (v tis. Kč)2021202020192018
Aktiva celkem 1 365 4771 393 6321 165 4411 018 717
Vlastní kapitál70 782291 853379 639319 468
Cizí zdroje1 088 911950 872682 116 622 786
Provozní výsledek hospodaření 163 366 54 366 13 874132 938
Výsledek hospodaření před zdaněním166 46925 622 84 510130 191

Vydané dluhopisy

Skupina Partners vydala svůj první a zatím jediný (k březnu 2023) prospekt v roce 2020.

 • 1. prospekt (schválen 21.01.2020)

  První prospekt byl ČNB schválen 21.01.2020. Byl vydán jako prospekt dluhopisů (nikoliv jako základní prospekt), a jako takový byl na jedinou emisi. Emitentem byla společnost Partners Financial Services, a.s.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.

  link na prospekt na webu ČNB

  prospekt ke stažení

  Emise

    ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
  1. CZ0003523722 22. 1. 2020 4,0 % 150 000 000 Kč 22. 1. 2025