NUPEH CZ

NUPEH CZ s.r.o. je společnost založená za účelem emise dluhopisů, kterou ze 100 % vlastní mateřská firma NEW UKRAINE PE HOLDING LIMITED. Tato firma investuje do komerčních nemovitostí a spadá pod investiční skupinu Dragon Capital, kterou vlastní Tomáš Fiala.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2021)

NEW UKRAINE PE HOLDING LIMITED 100 % / Koneční vlastníci: Tomáš Fiala (53 %)

Ekonomické ukazatele

20192018
Aktiva celkem185 505 167 546
Vlastní kapitál150 835120 526
Cizí zdroje34 670 47 020
Provozní výsledek hospodaření34 161 22 465
Výsledek hospodaření za účetní období30 355 18 234
Hodnoty uvedeny v tisících USD.

Vydané dluhopisy

 • NUPEH CZ s.r.o.

  ISIN: CZ0003524795
  Objem: 700 000 000 Kč s možností navýšení až do výše 1 050 000 000 Kč
  Datum emise: 30.10.2020
  Úroková sazba: 5,90 % p.a.
  Datum konečné splatnosti: 30.10.2025

  Základní prospekt NUPEH CZ s.r.o.

  Emise

  NUPEH CZ 5,90/25

  ISIN: CZ0003524795
  Objem: 700 000 000 Kč s možností navýšení až do výše 1 050 000 000 Kč
  Datum emise: 30.10.2020
  Úroková sazba: 5,90 % p.a.
  Datum konečné splatnosti: 30.10.2025

  NUPEH CZ 5,90/25